best live chat

CONCURS AXI Card - de Valentine's pana de Dragobete: 14.02 - 24.02.2021. Extragere castigatori: 25.02.2021

"Ce ai face cu banii, daca ai avea astazi un card cu 1000 RON?"

  • Raspunde in comentarii la poza de concurs (postata in data de 14.02.2021 pe pagina de Facebook -  https://www.facebook.com/AXICardRomania/) si intra automat in tombola pentru cele 20 de Portcard-uri antifurt date card cu protectie RFID.
  •  
  • Dispozitivul blocheaza citirea datelor de la distanta si impiedica tranzactiile nedorite de pe card.
  •  
  • De hotii de inimi te protejezi tu, de hotii de date…te protejam noi!

  • Stai aproape: urmeaza si alte surprize!

REGULAMENT CONCURS - click aici.

Regulament de participare la campania “Ce ai face cu 1000 RON pe card?”

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A. in perioada 14-24 februarie 2021

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.    Organizatorul campaniei “Ce ai face cu 1000 RON pe card?” (denumita in continuare “Campania”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2.    Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Campania conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

3.    Participarea la Campanie este conditionata de respectarea de catre Participanti a termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

II. DURATA CAMPANIEI

4.    Campania se va desfasura in perioada 14 – 24 februarie 2021, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 24 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 24.02.2021 nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

5.    Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.

III. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

6.    Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul României, pe contul oficial de Facebook al Organizatorului (https://www.facebook.com/AXICardRomania/).

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 
 
7.    La Campanie va participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):
(i)    are domiciliul sau resedinta in Romania;
(ii)    a implinit varsta de 18 ani;
(iii)     are cont activ pe Facebook si raspunde, in perioada 14-24 februarie 2021, sub forma de comentariu la postarea referitoare la Campanie publicata pe contul Organizatorului de Facebook (https://www.facebook.com/AXICardRomania/), la intrebarea “Ce ai face cu banii daca ai avea astazi un card cu 1000 RON ?”.

8.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge si descalifica orice comentariu care:
•    are un continut licentios imoral sau antisocial;
•    contine detalii defaimatoare.

9.    Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu, indiferent de numarul de comentarii la postare.

10.    Fiecare Participant trebuie sa fie de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Campanie, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la pct. 27 - 29 de mai jos).

11.    Angajatii/ colaboratorii Organizatorului (inclusiv cei care promoveaza aceasta Campanie), orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pana la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.  

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

12.    Premiile oferite de Organizator sunt 20 Portcard-uri antifurt date card - RFID. Tehnologia de securitate RFID (Radio Frequency Identification) pastreaza dispozitivele de transmisie a identitatii in siguranta. Blocheaza citirea datelor de la distanta si impiedica tranzactiile nedorite de pe card. Valoarea individuala a unui premiu este de 25 RON. 

13.    Premiile nu pot fi modificate, ajustate sau acordate sub alta forma fata de cea prezentata mai sus. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei.

14.    Fiecare Participant (i.e. persoana fizica care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la pct. 7) este automat si gratuit inscris la Campanie pentru castigarea unuia dintre premiile oferite. 

15.    Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc pe data de 25.02.2021 prin intermediul platformei https://miniwebtool.com/random-name-picker unde se vor desemna in mod aleatoriu castigatorii si rezervele. In cadrul Campaniei vor fi trasi la sorti, in total, 20 castigatori si 10 rezerve. 

16.    Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitate sau partial, altor persoane, anterior predarii acestuia de catre Organizator.

17.    Participantii desemnati castigatori in cadrul Campaniei vor fi anuntati pe contul Organizatorului de Facebook si pe pagina de campanie de pe website-ul Organizatorului, cel mai tarziu a doua zi lucratoare dupa tragerea la sorti in care au fost desemnati castigatorii.

18.    Castigatorii Campaniei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul castigat si conditiile pentru a intra in posesia acestuia, prin mesaj privat transmis pe contul de Facebook al castigatorului respectiv.  

19.    In cazul in care un Participant nu poate fi contactat in maxim 3 (trei) zile de la momentul cand a fost desemnat castigator, acesta va fi declarat neeligibil, urmand a se apela la o rezerva.

20.    Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de Participanti. Orice eroare in datele furnizate de Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor. 

21.    Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

22.    Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 30 de zile de la data desemnarii castigatorilor. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor. 

VI. PUBLICITATEA CAMPANIEI

23.    Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare la si de desfasurare a Campaniei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, la sediul Organizatorului si pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro. 

24.    Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Campanie si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 23, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

25.    Orice Participant poate apela numarul 0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Campania.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA CAMPANIE  

26.    Acceptarea Regulamentului este o conditie obligatorie pentru participarea la Campanie, prin care Participantul declara ca isi furnizeaza in mod voluntar datele personale catre Organizator si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

27.    Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate si care ii faciliteaza participarea la Campanie. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Campanie in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

28.    In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)    daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

b)    daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

29.    Participantii care publica texte obscene/ jignitoare/ denigratoare/ calomnioase la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicare, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Campanie.

30.    Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Campanie si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

31.    Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie sunt prelucrate de Organizator, in calitate de operator, cu respectarea si in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

32.    Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este organizarea si derularea Campaniei, respectiv executarea obligatiilor si exercitarea drepturilor pe care le are Organizatorul (verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate conform pct. 7 de mai sus, desemnarea castigatorilor, atribuirea premiilor, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si castigatorii), inclusiv indeplinirea obligatiilor fiscale ce deriva din derularea acestei Campanii.

33.    Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:
(i)    numele (contul) de utilizator Facebook;
(ii)    numele si prenumele;
(iii)    adresa de domiciliu/ resedinta si numarul de telefon.

34.    Numele de utilizator va fi colectat in scopul participarii la Campanie, restul datelor vor fi colectate doar in cazul castigatorilor (in vederea atribuirii premiilor). Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie, insa refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie sau al castigarii premiilor.

35.    Persoanele vizate de activitatea de prelucrare efectuata de catre Organizator sunt in mod exclusiv persoanele fizice care indeplinesc conditiile mentionate la pct. 7 de mai sus.

36.    Datele cu caracter personal prelucrate in legatura cu Campania nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau dezvaluirea datelor este necesara pentru atribuirea premiilor in urma desemnarii castigatorilor. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre reprezentantii legali sau conventionali ai acestora, reprezentantii Organizatorului, entitatile din Grupul MFG, parteneri contractuali ai Organizatorului care presteaza servicii de contabilitate si servicii de curierat.

37.    Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii. 

38.    Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

39.    La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

40.    Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - https://axi-card.ro/gdpr.  

41.    Prin participarea la Campanie (respectiv adaugarea unui comentariu la postarea dedicata Campaniei), Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament, si sunt de acord cu prelucrarea.

42.    Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in vederea aducerii la indeplinire a scopului pentru care datele au fost colectate. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

IX. FORTA MAJORA

43.    In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

44.    Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si desfasurarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata de evenimentul de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

45.    In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:
a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;
b) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;
c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

X. INCETAREA CAMPANIEI

46.    Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Campaniei  in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Campaniei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Campaniei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

47.    In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale. 


XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

48.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

49.    Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate in cadrul Campaniei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

50.    Prin simpla participare la Campanie castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

51.    Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

52.    Legea aplicabila este legea romana. 

53.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile de la data extragerii castigatorilor (i.e. 25.02.2021). Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie. 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului. 

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.
SERBAN FLOR

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un card de credit Axi cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se incheie pentru o perioada de 5 ani.