best live chat

Inregistreaza-ti cardul AXI si castigi un premiu!

AXI Card te cheama la o noua provocare!

Daca esti client AXI Card, ai semnat contractul cu noi in perioada 16.04.2018 - 06.05.2018, ti-ai inregistrat cardul in contul tau online pe www.axi-card.ro, ai sansa sa fii fericitul castigator al unui USB Flash Drive (20 buc.) sau un Portofel anti-skimming (20 buc.)!

Grabeste-te si inregistreaza cardul tau AXI si fii unul dintre cei 40 de castigatori!!

Regulament promotie:

Regulament de participare la promotia Inregistreaza-ti cardul Axi si castigi un premiu”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A.

Pentru perioada cuprinsa intre 16.04.2018 si 06.05.2018

 

I.          ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.         Organizatorul promotiei “Inregistreaza-ti cardul Axi si castigi un premiu” (denumita in continuare “Promotia”) este AXI FINANCE IFN S.A., având sediul social situat in Bucuresti,  bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2.         Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Promotia conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Societate si reprezentantii sai.

3.         Regulamentul este elaborat si va fi facut public in conformitate cu legislatia aplicabila din România, fiind disponibil pentru toti participantii pe toata durata Promotiei, accesand site-ul www.axi-card.ro

4.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, iar eventualele modificari vor fi comunicate clientilor/potentialilor client anterior intrarii lor in vigoare.

II.        DURATA PROMOTIEI

5. Promotia se va desfasura in perioada 16.04.2018 – 06.05.2018, exceptând cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu punctele 38 sau 39. Data de 6 mai 2018 este ultima zi in care Participantii pot profita de aceasta Promotie, si este obligatorie pentru Societate.

6. Promotia se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III.       LOCUL DESFASURARII PROMOTIEI

7. Promotia este realizata prin intermediul departamentului Call Center al Organizatorului si se desfasoara pe teritoriul României.

IV. PREMII

8. Premiile oferite de catre Organizatorul Promotiei sunt 20 USB flash drivers si 20 de portofele anti-skimming. Valoarea totala a premiilor este de 131,914 Euro (valoarea individuala a unui premiu este de: (i) 5,0618 Euro pentru fiecare USB flash drive, si (ii) 1,5339 Euro pentru fiecare portofel anti-skimming). Organizatorul nu este producatorul premiilor oferite in cadrul acestei Promotii.

Nu se acorda premii in bani.

V. DREPTUL DE A PARTICIPA LA PROMOTIE 

9. La Promotie vor participa toti clientii care, in perioada 16.04.2018 - 06.05.2018, au semnat contractul pentru cardul de credit Axi si si-au inregistrat cardul de credit Axi pe website-ul www.axi-card.ro (acesti clienti sunt denumiti, in continuare, in mod colectiv ”Participantii”).

10. Fiecare Participant se angajeaza sa respecte conditiile descrise in acest Regulament.

11. Fiecare Participant trebuie sa aiba un profil personal inregistrat pe pagina web www.axi-card.ro.

12. Fiecare Participant trebuie sa accepte prezentul Regulament, sa fie de acord cu acesta si sa fie de acord ca poate fi descalificat din Promotie, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la punctul 34 de mai jos).

13. Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

14. Angajatii Axi Finance I.F.N. S.A, angajatii/ colaboratorii societatii care asigura functionalitatea platformei de aplicatii on-line si care promoveaza acest Promotie, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Promotie, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Promotie.

VI. MECANISMUL DE DESFASURARE AL PROMOTIEI

16. Participantii sunt selectati din baza de date a Societatii ce contine toate contractele de credit semnate si cardurile Axi inregistrate pe pagina web www.axi-card.ro in perioada 16.04.2018 - 06.05.2018. La data de 09.05.2018, Societatea va alege, prin tragere la sorti, folosind platforma https://randomwinners.com, 40 de Participanti care vor fi declarati castigatori ai Promotiei.

Castigatorii Promotiei vor fi anuntati la data de 11.05.2018 pe pagina web a Organizatorului (www.axi-card.ro) si pe pagina de profil a acestuia de pe platforma Facebook.

17. Participarea la Promotie si premiile Promotiei nu sunt conditionate de achizitia de bunuri sau servicii. Participantii la Promotie nu vor suporta niciun cost suplimentar, cu exceptia costurilor normale ale Promotiei (echivalentul abonamentului de internet/telefon in vederea corespondarii cu Organizatorul, sau cheltuielile ocazionate cu accesul la internet cu scopul de a solicita Regulamentul).

18. Acceptarea Regulamentului Promotiei este o conditie obligatorie a Promotiei, prin care Participantul declara ca isi furnizeaza in mod voluntar datele personale catre Organizator si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Promotiei.

19. Câstigatorii Promotiei vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul câstigat, fiind apelati la numarul de telefon furnizat prin formularul de inregistrare pentru participarea la Promotie si prin e-mail, la adresa specificata de acestia.

20. Premiul se va transmite prin curier, la o adresa specificata de castigator, iar costurile asociate cu primirea premiului vor fi suportate de Organizator. Câstigatorii vor trebui sa furnizeze adresele de livrare a premiilor in momentul in care vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica câstigarea acestora. In cazul in care acestia nu specifica o adresa, câstigatorii isi vor ridica premiile de la sediul Organizatorului.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru premiile care nu ajung la destinatie sau care sunt deteriorate din cauza serviciilor deficiente de curierat.

21. Legitimarea la primirea premiului se face prin prezentarea cartii de identitate, predarea coletului se va face personal, doar titularului.

22. Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de catre câstigatori. In cazul in care Participantul a furnizat un numar de telefon incorect, o adresa incorecta sau incompleta sau un nume gresit, sau daca exista o discrepanta intre numele si numarul de telefon furnizate de catre  Participant, in cadrul datelor completate in formularul de inregistrare, Premiul nu va fi acordat.

23. Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu jucatorii ne-câstigatori, inclusiv pentru a-i anunta ca nu au câstigat.

VI. PUBLICITATEA PROMOTIEI

24. Prezentul Regulament va fi public si disponibil pe toata durata Promotiei la sediul Societatii, unde il poate studia orice persoana interesata sau, poate fi pus la dispozitia oricarui Participant, in baza solicitarii acestuia, in format electronic, pe e-mail.

25. Câstigatorii Promotiei pot fi rugati sa participe la evenimente promotionale si in cadrul publicatiilor media.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA PROMOTIE 

33. Fiecare  Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de acesta in legatura cu participarea sa la Promotie. Organizatorul are dreptul sa priveze orice persoana de participarea la Promotie in cazul incalcarii prezentului Regulament sau in cazul tentativelor de a câstiga in mod fraudulos un premiu.

34. Participantii care publica texte obscene/ jignitoare la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor fi descalificati.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care au fost exclusi si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

VIII. DATE PERSONALE

35. Promotia se desfasoara in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv cu Legea privind Protectia Datelor cu Caracter Personal. Anuntarea câstigatorilor se va face intr-un mod care impiedica divulgarea datelor personale, cu exceptia numelui si a orasului de resedinta. Prin completarea formularului de inregistrare pentru participare pe pagina web a Organizatorului, Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie procesate de catre Organizator in calitate de operator de date cu caracter personal, pentru scopuri comerciale, marketing si publicitate, si altele detaliate in aplicatie. Organizatorul se angajeaza sa respecte legislatia aplicabila cu privire la protejarea datelor cu caracter personal adunate in timpul desfasurarii Promotiei. De asemenea, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor personale ale Participantilor la Promotie si sa le foloseasca in conformitate cu prezentul Regulament si cu legislatia in vigoare. Organizatorul se angajeaza sa nu ofere unor terte parti datele personale ale participantilor, altele decât cele cunoscute in mod public.

36. Prin participarea la aceasta Promotie, Participantii sunt de acord sa furnizeze datele lor personale (e-mail, nume, prenume, numar de telefon) in mod voluntar ca o conditie prealabila pentru participarea la Promotie si pentru exercitarea drepturilor pe care le-ar putea obtine cu ocazia participarii la aceasta Promotie si isi dau acordul expres pentru ca Organizatorul sa proceseze datele personale furnizate de acestia in scopul Promotiei, in special in scopuri de marketing, si declara ca sunt de acord ca, in cazul in care vor primi un premiu, numele si orasul lor de resedinta ar putea deveni publice si ar putea fi folosite de catre Organizator in materiale audio, foto sau video, precum si cu faptul ca ar putea primi oferte pentru produsele oferite de catre Organizator.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor din cadrul acestei Promotii si sa le utilizeze in conformitate cu acest Regulament si cu legislatia in vigoare.

Participantii la aceasta Promotie au urmatoarele drepturi, in conformitate cu prevederile Legii   nr. 677/2001:

  • dreptul de a fi informati (art.10),
  • dreptul de acces (art.11),
  • ul de interventie (Articolul 12),
  • ul de opozitie (Articolul 13),
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale(Articolul 15), si
  • dreptul de a se adresa instantelor de judecata (Articolul 16).

Daca unul dintre Participanti nu doreste ca datele sale personale sa fie folosite pentru scopurile mentionate mai sus sau daca doreste sa corecteze sau sa modifice informatiile furnizate, acesta va formula o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, si o va transmite pe adresa Organizatorului.

37. Datele tuturor Participantilor vor fi stocate de catre Organizator intr-o baza de date pentru o perioada de 2 ani.

FORTA MAJORA

38. In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

39. Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intârziata, in conformitate cu art. 1082 si 1083 C.civ. Daca invoca forta majora Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Promotie referitor la existenta acestei situatii in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) pierderea bazei de date continând datele furnizate de Participantii la Promotie;

b) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de stabilire a câstigatorilor;

d) tentative de fraudare a mecanismului Promotiei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

e) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

IX. INCETAREA PROMOTIEI

40. Organizatorul are dreptul irevocabil de a inceta Promotia in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI Publicitatea Promotiei, in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau, care impiedica desfasurarea in continuare a Promotiei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a returna vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

X. DISPOZITII FINALE

41. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa, sa modifice si sa completeze prezentul Regulament, iar in acest scop modificarile vor fi anuntate si accesibile tuturor Participantilor, in conformitate cu Capitolul VI - Publicitatea Promotiei, al prezentului Regulament.

42. Orice Participant la Promotie poate apela numarul  031 90 33 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Promotia.

43. Litigii: Orice litigiu intre Organizator si Participantii la Promotie va fi solutionat pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere amiabila, se vor adresa instantelor competente de la Bucuresti.

44. Prin participarea la aceasta Promotie, Participantii se angajeaza sa respecte intru totul acest Regulament. Prin acceptarea termenilor si a conditiilor prezentului Regulament, fiecare Participant se declara de acord ca datele sale transmise Organizatorului (e-mail, adresa si nume) sa fie folosite de catre Organizator in scopuri de marketing, cercetare, newslettere si alte informari si materiale promotionale, inclusiv dupa incheierea Promotiei.

Prezentul Regulament este aprobat de catre Directorul General al Organizatorului.

 

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

TSVETAN PETKOV KRASTEV