Termenii Serviciului

Acest site web este proprietatea companiei AXI Finance IFN S.A. şi a fost creat în scop informativ.

Accesul la acest site web este absolut gratuit.

Prin accesarea acestui site web,a informaţiilor şi materialelor conţinute de acesta acceptaţi, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu Termenii Serviciului. În caz contrar, trebuie să încheiaţi imediat sesiunea.

Ca utilizator al acestui site web, sunteţi de acord să respectaţi toate legile în vigoare cu privire la accesul şi utilizarea site-ului web. Prin utilizarea acestui site web, vă daţi acordul ca noi să utilizăm informaţiile şi datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră respectând Declaraţia de Confidenţialitate şi Notificarea privind modulele cookie.

Drepturi de autor

Materialele informative, fotografiile şi celelalte imagini conţinute de site-ul web, împreună cu designul său fac obiectul legii privind drepturile de autor conform Legii Copyright-ului. Acestea pot fi utilizate liber doar în cazurile stipulate explicit în lege, cu condiţia să nu împiedice funcţionarea normală a site-ului şi să nu reprezinte încălcarea intereselor legale ale companiei AXI Finance IFN S.A..

Marca AXI şi sigla AXI publicate pe acest site web sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate. Cu excepţia cazurilor menţionate în mod explicit în Termenii Serviciului, nu aveţi dreptul să utilizaţi mărcile comerciale menţionate anterior nici separat şi nici în combinaţie cu alte cuvinte sau elemente de design.

Pentru a primi permisiunea scrisă de a utiliza mărcile comerciale ale companiei AXI Finance IFN S.A., utilizaţi formularul de contact Contactaţi-ne de pe site-ul web.

Limitarea raspunderii administratorului site-ului www.axi-card.ro

Acest site web are ca scop facilitarea accesului clientilor AXI Finance IFN S.A. la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatiile prezentate pe site nu reprezinta sfaturi, recomandari juridice, consiliere in domeniul investitiilor sau in oricare alt domeniu. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. In cazul in care aveti nevoie de astfel de sfaturi si recomandari, va incurajam sa apelati la un specialist competent din domeniul respectiv.

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere AXI Finance IFN SA pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, AXI Finance IFN SA si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al AXI Finance IFN SA, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure AXI Finance IFN SA si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.axi-card.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

AXI Finance IFN S.A. isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. AXI Finance IFN S.A.nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar AXI Finance IFN SA nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Acest site web are ca scop facilitarea accesului clientilor AXI Finance IFN S.A. la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatiile prezentate pe site nu reprezinta sfaturi, recomandari juridice, consiliere in domeniul investitiilor sau in oricare alt domeniu. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. In cazul in care aveti nevoie de astfel de sfaturi si recomandari, va incurajam sa apelati la un specialist competent din domeniul respectiv.

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere AXI Finance IFN SA pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, AXI Finance IFN SA si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al AXI Finance IFN SA, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure AXI Finance IFN SA si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.axi-card.ro.

AXI Finance IFN S.A. isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. AXI Finance IFN S.A.nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar AXI Finance IFN SA nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Abonarea utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului www.axi-card.ro au posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica, existand posibilitatea ca utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta.

Fata de faptul ca accesul la serviciile si informatiile oferite prin intermediul site-ului se realizeaza si prin intremediul unui cont activ, asadar pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, recomandam utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terte persoane, chiar daca acestea afirma ca va contacteaza din partea AXI Finance IFN SA.

De asemenea, in vederea asigurarii unui nivel sporit de securitate, la sfarsitul vizitei pe site-ul www.axi-card.ro recomandam inchiderea fereastrei browser-ului in care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” in contul online personal.

Protectia datelor cu caracter personal

AXI Finance IFN SA este inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 37715, conform Legii nr. 677/2001.

AXI Finance prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

AXI Finance respecta drepturile pe care Legea nr. 677/2001 le confera persoanei fizice vizate, respectiv:

(i) dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

(ii) dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele mele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre Axi Finance.

(iii) dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

(v) dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost incalcate.

Drepturile de acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre persoana fizica vizata adresand o cerere scrisa, datata si semnata catre AXI Finance IFN SA, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se va atasa o copie xerox, lizibila a actului de identitate al solicitantului.

Prin completarea formularului de contact va dati acordul in mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de catre AXI Finance IFN SA. AXI Finance va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente.

AXI Finance IFN SA va prelucra datele personale cu urmatoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii financiare; (ii) raportarea creditului; (iii) colectarea de la debitori/recuperare creante, (iv) combaterea spalarii banilor, (v) raportarea ceruta de lege, (vi) cercetare statistica, (vii) evaluarea solvabilitatii creditului si (v) marketing si publicitate. Persoanele vizate sunt: (i) clienti / potentiali clienti ai Axi Finance, (ii) debitori, (iii) membrii familiei clientilor/potentialilor clienti/debitori, (iv) garanti ai clientilor/ debitorilor precum si (v) persoanele de contact desemnate de catre clienti / potentiali clienti / debitori ai Axi Finance.

Datele personale prelucrate pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari: (i) persoanei vizate (ii) reprezentantilor legali ai persoanei vizate (iii) operatorilor de date (iv) partenerilor contractuali ai Axi Finance; (v) autoritatilor publice (precum Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Inspectoratelor Teritoriale de Forta de Munca, ANAF, organelor de urmarire penala sau instantelor judecatoresti) (vi) altor entitati financiare si bancare; (vii) Biroul de Credit; (viii) agentiilor de colectare /recuperare debitori; (ix) societatilor de asigurare; (x) cedentilor creantelor Creditorului impotriva clientilor / debitorilor sai, (xi) angajatorului.

Datele personale pot fi dezvaluite unor terte parti, procesatoare de date personale, care se afla in strainatate, si anume in Bulgaria. De asemenea, anumite date personale pot fi dezvaluite in scopul raportarii actionarilor/conducerii Axi Finance care se afla de asemenea in Bulgaria.

AXI Finance IFN SA asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de persoana fizica vizata si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu AXI Finance IFN SA. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.

ANPC

CSALB

Acest site foloseste cookies. Citeste mai mult.

Am inteles!
Your code was copied
Subscription successful
best live chat