best live chat

Termenii Serviciului

Acest site web este proprietatea companiei AXI Finance IFN S.A. şi a fost creat în scop informativ.

Accesul la acest site web este absolut gratuit.

Prin accesarea acestui site web,a informaţiilor şi materialelor conţinute de acesta acceptaţi, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu Termenii Serviciului. În caz contrar, trebuie să încheiaţi imediat sesiunea.

Ca utilizator al acestui site web, sunteţi de acord să respectaţi toate legile în vigoare cu privire la accesul şi utilizarea site-ului web. Prin utilizarea acestui site web, vă daţi acordul ca noi să utilizăm informaţiile şi datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră respectând Declaraţia de Confidenţialitate şi Notificarea privind modulele cookie.

Drepturi de autor

Materialele informative, fotografiile şi celelalte imagini conţinute de site-ul web, împreună cu designul său fac obiectul legii privind drepturile de autor conform Legii Copyright-ului. Acestea pot fi utilizate liber doar în cazurile stipulate explicit în lege, cu condiţia să nu împiedice funcţionarea normală a site-ului şi să nu reprezinte încălcarea intereselor legale ale companiei AXI Finance IFN S.A..

Marca AXI şi sigla AXI publicate pe acest site web sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate. Cu excepţia cazurilor menţionate în mod explicit în Termenii Serviciului, nu aveţi dreptul să utilizaţi mărcile comerciale menţionate anterior nici separat şi nici în combinaţie cu alte cuvinte sau elemente de design.

Pentru a primi permisiunea scrisă de a utiliza mărcile comerciale ale companiei AXI Finance IFN S.A., utilizaţi formularul de contact Contactaţi-ne de pe site-ul web.

Limitarea raspunderii administratorului site-ului www.axi-card.ro

Acest site web are ca scop facilitarea accesului clientilor AXI Finance IFN S.A. la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatiile prezentate pe site nu reprezinta sfaturi, recomandari juridice, consiliere in domeniul investitiilor sau in oricare alt domeniu. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. In cazul in care aveti nevoie de astfel de sfaturi si recomandari, va incurajam sa apelati la un specialist competent din domeniul respectiv.

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere AXI Finance IFN SA pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, AXI Finance IFN SA si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al AXI Finance IFN SA, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure AXI Finance IFN SA si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.axi-card.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

AXI Finance IFN S.A. isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. AXI Finance IFN S.A.nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar AXI Finance IFN SA nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Acest site web are ca scop facilitarea accesului clientilor AXI Finance IFN S.A. la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatiile prezentate pe site nu reprezinta sfaturi, recomandari juridice, consiliere in domeniul investitiilor sau in oricare alt domeniu. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. In cazul in care aveti nevoie de astfel de sfaturi si recomandari, va incurajam sa apelati la un specialist competent din domeniul respectiv.

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere AXI Finance IFN SA pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, AXI Finance IFN SA si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al AXI Finance IFN SA, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure AXI Finance IFN SA si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.axi-card.ro.

AXI Finance IFN S.A. isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. AXI Finance IFN S.A.nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar AXI Finance IFN SA nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Abonarea utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului www.axi-card.ro au posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica, existand posibilitatea ca utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta.

Fata de faptul ca accesul la serviciile si informatiile oferite prin intermediul site-ului se realizeaza si prin intremediul unui cont activ, asadar pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, recomandam utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terte persoane, chiar daca acestea afirma ca va contacteaza din partea AXI Finance IFN SA.

De asemenea, in vederea asigurarii unui nivel sporit de securitate, la sfarsitul vizitei pe site-ul www.axi-card.ro recomandam inchiderea fereastrei browser-ului in care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” in contul online personal.

Protectia datelor cu caracter personal

Axi Finance IFN S.A. este inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal in registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 37715.

Axi Finance IFN S.A. prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR) pentru protectia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale.

Axi Finance IFN S.A. respecta drepturile pe care GDPR le confera persoanelor fizice ale caror date cu caracter personal le proceseaza, respectiv:

Dreptul de a fi informat - dreptul de a obtine informatii despre aspectele importante ale procesarii, inclusiv, dar fara a se limita, la scopul, perioada si temeiurile procesarii, destinatarii si categoriile de destinatari ai datelor personale, etc.

In plus, trebuie mentionat ca persoanele vizate pot fi subiectul unor decizii automate, inclusiv profilare. Asta inseamna ca datele furnizate de persoanele vizate pot fi folosite in scopul crearii unui „profil” corespunzator al persoanei respective si sunt menite sa previna fraudele, sa diversifice produsele Axi Finance si sa selecteze materialele publicitare, de marketing si promoționale care sunt cele mai potrivite pentru persoana vizata.

In conformitate cu legile aplicabile in domeniul protectiei datelor personale, persoanele vizate au drepturile specificate mai jos, si Axi Finance se angajeaza sa raspunda fiecarei solicitari in termen de 1 luna de la primirea acesteia, fara vreo taxa suplimentara. In cazul unor dificultati in satisfacerea la timp a solicitarilor, aceasta perioada poate fi prelungita cu inca 2 luni, fapt care se va aduce la cunostinta solicitantului in termen de 1 luna de la primirea solicitarii.

Dreptul de acces la date – dreptul de a solicita informatii despre datele personale pe care Axi Finance le proceseaza, si daca se efectueaza procesari de astfel de date. Se poate solicita acces la aceste date.

Axi Finance va furniza o situație cu datele personale pe care le proceseaza. Pentru situatii suplimentare, se poate percepe o taxa rezonabila pe baza costurilor administrative implicate. Atunci cand se transmite o solicitare pe cale electronica, informatiile vor fi furnizate, pe cat posibil, sub forma electronica, dacă nu s-a solicitat altfel.

Dreptul la rectificarea datelor – daca Axi Finance proceseaza date incomplete sau incorecte, dreptul la rectificarea si completarea acestor date in orice moment.

Dreptul la stergerea datelor – se poate solicita stergerea datelor personale in urmatoarele situatii:

datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau procesate;

acordul pe care se bazeaza procesarea este retras si nu mai exista niciun alt temei legitim pentru continuarea procesarii;

persoana vizata considera ca datele sale personale au fost procesate ilegal.

Atragem atentia asupra faptului pot exista alte motive care pot impiedica stergerea imediata a datelor cu caracter personal, cum ar fi obligatiile legale de stocare, proceduri in derulare, constatarea, exercitarea sau apararea unor cereri legale, etc.

Dreptul la restrictionarea procesarii - se poate obtine restricționarea procesarii, daca:

este contestata acuratețea datelor personale procesata, pentru o perioada care sa permita Axi Finance sa verifice acuratețea datelor respective;

procesarea este ilegala, insa persoana vizata nu doreste stergerea datelor personale si, in schimb, solicita restrictionarea utilizarii lor;

datele personale ale persoanei vizate nu mai sunt necesare pentru scopul procesarii, insa aceasta le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor cereri legale;

persoana vizata a formulat obiectiuni impotriva procesarii, in timpul verificarii daca interesele legitime ale Axi Finance pentru efectuarea procesarii datelor prevaleaza fata de interesele legitime ale persoanei vizate.

Daca solicita restrictionarea procesarii, Axi Finance va informa persoana vizata inainte de a revoca restrictionarea procesarii.

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a solicita furnizarea datelor personale intr-un format structurat, de uz comun si care poate fi citit automat si care poate fi transmis unei alte instituții financiare, de exemplu. Aceasta se va aplica, cu conditia ca:

procesarea datelor sa se bazeze pe acordul persoanei vizate sau sa fie in legatura cu incheierea si executarea unui contract de credit; si

procesarea sa fie realizata prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie – dreptul, in orice moment si pentru motive legate de situatia particulara a persoanei vizate, ca aceasta sa obiecteze impotriva procesarii datelor sale personale in temeiul interesului legitim.

Daca persoana vizata si-a dat acordul pentru procesarea datelor sale personale pentru scopuri de marketing, dreptul de a obiecta impotriva procesarii datelor sale personale in orice moment, fara motivare.

Dreptul de a formula o plangere – daca persoana vizata considera ca Axi Finance a incalcat orice lege aplicabila privind protectia datelor personale in cursul procesarii datelor personale ale persoanei respective si, prin urmare, drepturile acesteia au fost afectate, persoana respectiva poate contacta in orice moment Axi Finance. Persoana vizata are dreptul, de asemenea, sa formuleze o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, care este autoritatea de supraveghere cu privire la protectia datelor personale, pe website-ul: www.dataprotection.ro.

Solicitarile referitoare la exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi transmise:

- personal sau prin mandatar autorizat printr-o procura autentificata la notar, la sediul Axi Finance din Bucuresti, sector 1, bld. Primăverii nr. 19-21, etaj 3, telefon 031.9033 sau 021.531.24.48;

- electronic, prin e-mail la: dpo@axi-card.ro;

- telefonic, la numarul 031.9033 sau 021.531.24.48.

Detalii privind (i) tipul, scopul si temeiurile procesarii datelor personale colectate de catre Axi Finance, (ii) perioadele de stocare a datelor personale procesate de Axi Finance, (iii) categoriile de destinatari carora Axi Finance poate transfera datele personale, (iv) masurile de protectie a datelor personale procesate de Axi Finance, sunt disponibile la https://axi-card.ro/gdpr.

Axi Finance IFN S.A. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii pentru aducerea la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatia cu Axi Finance IFN S.A. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.

ANPC

CSALB