Regulament de participare la campania promotionala “AXI Card Black Friday – Castiga un voucher eMAG”
 

Cumpara de minim 100 lei de pe eMAG cu cardul AXI pe data de 11 noiembrie si poti castiga unul din cele 5 vouchere #eMAG in valoare de 500 lei.


Castigatorii campaniei:

  • Cristian Roger N.
  • Cristian-Nicusor B.
  • Paula S.
  • Catalin-Alexandru G.
  • Ioan P.

 

Regulament de participare la campania promotionala

“AXI Card Black Friday – Castiga un voucher eMAG”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI FINANCE IFN S.A.

in data de 11.11.2022

 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.      Organizatorul campaniei promotionale “AXI Card Black Friday – Castiga un voucher eMAG” (denumita in continuare “Campania”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

 

2.      Decizia AXI FINANCE IFN S.A. de a desfasura Campania conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

 

3.      Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

II. DURATA CAMPANIEI

4.      Campania se va desfasura in data de 11.11.2022, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 28 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 11.11.2022 nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

 

5.      Campania se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

 

III. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

6.      Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul României.

 

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

7.      La Campanie va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

(i)     are in derulare un contract de credit pentru cardul AXI incheiat cu Organizatorul;

(ii)  isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile de plata rezultand din contractul de credit incheiat cu Organizatorul;

(iii)                       cardul AXI emis pe numele sau este activ la data tragerii la sorti pentru Campanie; si

(iv)  pe data de 11.11.2022 utilizeaza cardul AXI emis pe numele sau pentru plata de bunuri si/sau servicii pe platforma eMAG (www.emag.ro), cu conditia ca fiecare tranzactie astfel efectuata sa aiba o valoare de minim 100 RON. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu va fi considerata eligibila pentru participarea la Campanie nicio alta tranzactie efectuata cu cardul AXI in data de 11.11.2022 care nu indeplineste conditiile mentionate in teza precedenta.

 

8.      Fiecare Participant trebuie sa fie de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Campanie sau ca premiul sau poate fi anulat, in cazurile mentionate mai jos in prezentul Regulament.

 

9.      Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

 

10.  Angajatii Organizatorului, angajatii/ colaboratorii Organizatorului care promoveaza aceasta Campanie, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pana la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie. 

 

11.  Neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate la pct. 7 va avea drept rezultat invalidarea participarii la Campanie.

 

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

12.  Premiile oferite de Organizator sunt 5 vouchere valorice (carduri cadou) emise de eMAG (S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/372/23.01.2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14399840) in format electronic. Valoarea totala a voucherelor care fac obiectul Campaniei este de 2.500 RON, iar valoarea individuala a unui voucher este de 500 RON.  

 

13.  Voucherele vor fi trimise Participantilor desemnati castigatori pe adresa de e-mail declarata Organizatorului, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti a tranzactiilor desemnate castigatoare/ castigatorilor.

 

14.  Fiecare Participant (i.e. persoana fizica care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la pct. 7) este automat si gratuit inscris la Campanie pentru castigarea unuia dintre premiile oferite.

 

15.  Pentru scopul tragerii la sorti se va intocmi o evidenta a tuturor tranzactiilor efectuate de Participanti si care indeplinesc conditiile cumulative mentionate la pct. 7(iv) de mai sus. Daca un Participant efectueaza mai multe tranzactii eligibile conform pct. 7 (iv), acesta va fi inscris in Campanie cu numarul de tranzactii efectuate, sansele sale de castig crescand astfel proportional. Cu toate acestea, un asemenea Participant poate fi desemnat castigator o singura data in cadrul Campaniei, respectiv pentru tranzactia care va fi prima extrasa in cadrul tragerii la sorti.

 

16.  Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor se va face folosind platforma random.org. si va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data Campaniei. Vor fi trasi la sorti (cu respectarea regulilor de la pct. 15 de mai sus), in total, 15 Participanti, dintre care, primii 5 extrasi vor fi desemnati castigatori, iar urmatorii 10 vor fi desemnati rezerve pentru ipoteza in care unul sau mai multi dintre cei 5 Participanti declarati initial castigatori nu pot fi contactati sau nu li se poate atribui premiul, din orice motiv.

 

17.  Participantii extrasi drept rezerve vor fi desemnati castigatori in ordinea extragerii – de exemplu, daca unul dintre Participantii declarati castigatori initial nu isi poate revendica premiul in termenul mentionat la pct. 21 de mai jos, va fi desemnat castigator Participantul care a fost extras drept rezerva primul in cadrul tragerii la sorti,

 

18.  Nu se vor acorda premii pentru tranzactiile a caror valoare este returnata integral sau partial in contul aferent cardului AXI in termen de 30 de zile de la data efectuarii tranzactiei. Nu se vor acorda premii in bani sau alte tipuri de beneficii si nici nu se va putea solicita modificarea premiilor.

 

19.  Participantii desemnati castigatori vor fi anuntati pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei), in termen de maxim 5 zile lucratoare dupa data tragerii la sorti. Prin participarea la Campanie fiecare Participant accepta si este in mod expres de acord cu publicarea numelui sau pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei).

 

20.  Câstigatorii Campaniei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru confirmarea identitatii, informarea cu privire la premiul câstigat si conditiile de utilizare/ dobandire a acestuia, prin email si/ sau la numarul de telefon furnizat Organizatorului.

 

21.  Daca in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti un Participant desemnat castigator, nu poate fi contactat sau nu confirma/ nu transmite Organizatorului informatiile si documentele solicitate pentru confirmarea identitatii sale si atribuirea premiului, respectivul Participant va fi descalificat din Campanie pierzand astfel premiul. 

 

22.  Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de Participanti. Nicio eroare in datele furnizate de Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu va atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor, inclusiv imposibilitatea contactarii Participantului in vederea atribuirii premiului.

 

23.  Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

 

24.  Voucherele oferite ca premiu in cadrul Campaniei pot fi utilizate exclusiv in perioada de valabilitate a acestora pentru cumparaturi (achizitii de produse) pe platforma https://www.emag.ro/.

 

25.  Termenii si conditiile de utilizare a voucherelor sunt disponibile la https://www.emag.ro/info/cardul-cadou. Voucherele nu pot fi utilizate pentru achizitia de produse din categoriile asigurari, roviniete si bijuterii din metale pretioase. Fiecare voucher este valabil pentru o singura comanda la care veti obtine pe loc o reducere egala cu valoarea voucherului.

 

26.  Termenii si conditiile de retur a produselor achizitionate cu voucherele oferite cadou in cadrul Campaniei pot fi consultate aici https://www.emag.ro/info/ce-se-intampla-cu-cardul-cadou-daca-returnez-produsul.

 

VI. PUBLICITATEA CAMPANIEI

27.  Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare la si desfasurare a Campaniei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, pe toata durata Campaniei, la sediul Organizatorului si pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro.

 

28.  Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Campanie si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 27, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

 

29.  Orice Participant poate apela numarul  0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Campania.

 

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

30.  Acceptarea prezentului Regulament este o conditie obligatorie pentru participarea la Campanie, prin care Participantul declara ca isi furnizeaza in mod voluntar datele personale catre Organizator si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Campaniei.

 

31.  Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate in vederea participarii la Campanie. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Campanie in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

 

32.  In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)      daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

b)      daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa anuleze voucherul electronic acordat cu titlu de premiu.

 

33.  Participantii care publica texte obscene/ jignitoare/ denigratoare/ calomnioase la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Campanie.

 

34.  Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Campanie si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

 

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

35.  In scopul organizarii Campaniei, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumit in continuare “Persoane Vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

 

36.  Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 35 sunt: numele, prenumele, CNP-ul, seria si numarul de pe cartea de identitate, data emiterii si autoritatea emitenta a cartii de identitate, adresa de email, numarul de telefon, codul de client, detalii referitoare la tranzactiile efectuate cu cardul AXI, detalii referitoare la cardul AXI detinut de Participant (status, datoria aferenta etc.).

 

37.  Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau dezvaluirea datelor este necesara pentru atribuirea premiilor in urma desemnarii castigatorilor.

 

38.  Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

 

39.  Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana Vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

 

40.  La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

 

41.  Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - https://axi-card.ro/gdpr

 

42.  Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

 

IX. FORTA MAJORA

43.  In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

 

44.  Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

 

45.  In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;

b) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

 

X. INCETAREA CAMPANIEI

46.  Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Campaniei  in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Campaniei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Campaniei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

 

47.  In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

 

 

 

XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

48.  Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

49.  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in cadrul Campaniei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

50.  Prin simpla participare la Campanie, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII

51.  Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

52.  Legea aplicabila este legea romana.

 

53.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile calendaristice de la tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului.

 

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

Bogdan Dobre

 

 

 

Cumpara de minim 100 lei de pe eMAG cu cardul AXI pe data de 11 noiembrie si poti castiga un voucher #eMAG de 500 lei.

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.