POLITICA

AXI FINANCE IFN S.A. PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Acest website este proprietatea Access Finance Ltd., o societate înregistrată în Bulgaria sub nr. 202806978. Access Finance este o societate afiliată AXI Finance IFN S.A. (Societatea sau AXI Finance) al cărei client ați devenit în România. Prin urmare, toată informația de pe acest website este furnizată de AXI Finance IFN S.A.

Pentru AXI Finance, protecția datelor dvs. cu caracter personal este de importanță capitală. Prin urmare, atunci când accesați website-ul– www.axi-card.ro - și aplicați pentru un împrumut acordat de Societate dorim să vă aducem la cunoștință temeiurile, scopurile, perioadele, condițiile și mijloacele prin care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. Respectăm cu strictețe reglementările privind protecția datelor la fiecare operațiune de prelucrare de date cu caracter personal. Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR) cu privire la protecția persoanelor fizice în materie de prelucrare de date cu caracter personal (accesibil aici - www.eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1) se aplică pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv al României, începând cu 25 mai 2018. Acesta vă acordă drepturi sporite în domeniul protecției datelor, ceea ce corespunde cu obligații mai stricte impuse în sarcina noastră; mai multe informații despre acest subiect găsiți mai jos, în prezenta Politică privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (Politica).

Prezenta Politică a fost actualizată la data de 1 August 2023.

I.                    INTRODUCERE

 În această Politică privind Protecția Datelor cu Caracter Personal “AXI Finance IFN S.A.”, “noi” sau “al nostru” înseamnă AXI Finance IFN S.A., și "dvs.", “al dvs.” și “utilizator” înseamnă vizitatorii website-ului – www.axi-card.ro.

Această Politică privind Protecția Datelor cu Caracter Personal explică și guvernează:

·         cum și când colectăm datele dvs. cu caracter personal și ce tip de informații colectăm;

·         cum și de ce folosim datele dvs. cu caracter personal; și

·         drepturile dvs. asupra datelor dvs. cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți această Politică cu atenție. Prin accesarea și utilizarea acestui website și a serviciilor noastre, confirmați că ați avut ocazia să citiți această Politică în mod corespunzător, că ați înțeles-o și sunteți de acord cu dispozițiile ei. În caz contrar, trebuie să încetați imediat utilizarea acestui website și a serviciilor oferite de noi.

Putem modifica această Politică periodic pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau pentru a o adapta cerințelor noastre de business. Vă încurajăm să verificați periodic această pagină pentru cele mai noi informații referitoare la practicile noastre de confidențialitate și la modificările aduse prezentei Politici. Ori de câte ori vom modifica prezenta Politică, vă vom aduce la cunoștință posibilele efecte ale respectivelor modificări, pe scurt și fără întârziere, pe website-ul www.axi-card.ro, precum și la sediul Societății.  

II.                 INFORMAȚII GENERALE

 Câțiva termeni pentru a înțelege mai bine această Politică:

- "date cu caracter personal" – înseamnă orice informații legate de o persoană fizică, care separat sau în combinație cu alte informații, pot identifica sau pot conduce la identificarea respectivei persoane.

- "persoana vizată" – înseamnă orice persoană fizică în viață care este identificată sau identificabilă prin intermediul datelor cu caracter personal prelucrate.

- "prelucrarea datelor cu caracter personal " – înseamnă  orice acțiune / operațiune sau set de acțiuni/ operațiuni pe care o (le) desfășurăm sau am putea să o (le) desfășurăm cu privire la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, colectarea, înregistrarea, organizarea, analizarea, stocarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea acestora.

- "operator"– cu privire la datele cu caracter personal pe care le controlează, este vorba de AXI Finance. Definim scopul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter persnal prin referire la temeiurile juridice ale prelucrării; în principiu, definim și metodele de prelucrare - de exemplu, infrastructura tehnică și aplicațiile folosite pentru prelucrare. Ne asumăm răspunderea pentru siguranța și protecția datelor dvs. cu caracter personal. Aveți în vedere că pentru scopuri de marketing digital AXI Finance acționează ca și operator asociat împreună cu Access Finance Bulgaria întrucât acest website este proprietatea Access Finance. Dată fiind proprietatea asupra website-ului (ca metodă de prelucrare) Access Finance poate avea access la datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, toate scopurile operațiunilor de prelucrare sunt stabilite de AXI Finance. Societatea va fi, de asemenea, obligată să asigure respectarea drepturilor dvs. de informare.

- "procesator" sau "persoana împuternicită de operator" – este vorba de orice terță parte care prelucrează datele dvs. cu caracter personal conform instrucțiunilor noastre, având în vedere că AXI Finance a definit strict scopul și metodele de prelucrare și a verificat dacă entitatea respectivă îndeplinește cerințele GDPR. De exemplu, o astfel de persoană împuternicită de operator poate fi o agenție care este responsabilă de o campanie de marketing a AXI Finance pe rețelele sociale și care emite rapoarte de succes.

- "încălcarea securității datelor cu caracter personal" - înseamnă orice încălcare de securitate care conduce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transferate, stocate sau prelucrate sau la accesul neautorizat la acestea.

- "arhive digitale" – website-ul www.axi-card.ro, toate paginile de destinație susținute de Societate, aplicații web, native și mobile accesibile clienților.

2. Cine suntem noi?

AXI Finance IFN S.A. este o companie al cărei obiect principal de activitate este acordarea de credite de consum conform art. 14 din legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

3. Cum ne puteți contacta?

AXI Finance IFN S.A. are sediul în Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C, etaj 6, sector 2, București, telefon 031.9033. Ne puteți contacta la sediul nostru sau vizitând website-ul www.axi-card.ro.

4. Care este persoana din cadrul organizației responsabilă de protecția datelor mele cu caracter personal și cum o/îl pot contacta?

Ofițerul Responsabil cu Protecția Datelor (DPO) – care poate fi contactat prin e-mail la dpo@axi-card.ro.

5. Tipul, scopul și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate de Societate:

 

Date cu caracter personal

Scop

Temei

Numele complet, cod numeric personal, data nașterii, locul nașterii, precum și toate celelalte informații din cartea de identitate a solicitantului de credit, cetățenia, adresa la care locuiește persoana vizată  

·         Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Crearea unui cont de client

·         Plata sumelor datorate

·         Contactarea solicitantului de credit

·         Evaluarea solvabilități în baza Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind anumite condiții de creditare

·         Încheierea documentației de credit

·         Prestarea unui serviciu solicitat

·         Determinarea profilului de risc în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit și/ sau în baza termenilor și condițiilor generale pentru desfășurarea anumitor promoții/ campanii organizate de Societate

·         Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor

·         Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

·         Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe

·         Crearea de baze de date pentru marketing, re-ofertare

·         Obligații legale de raportare

 

 

Obligație legală/ Încheierea/ executarea unui contract de credit/ Interes legitim/ Consimțământ

Cod numeric personal, numărul contractului de credit, numărul de telefon mobil

·         Înregistrarea în și utilizarea aplicației mobile pentru gestionarea cardului de credit

Executarea unui contract conform condițiilor generale pentru utilizarea aplicației mobile pentru gestionarea cardului de credit

 

Adresa IP și informații privind localizarea până la nivel de oraș/ țară

 

·         Verificarea identității solicitantului de credit conform legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Semnarea electronică a documentației de credit

 

Obligație legală/ Încheierea unui contract de credit

Imaginea facială

·         Verificarea identității solicitantului de credit conform legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

 

Acord

Adresa IP, date despre dispozitivul mobil

·         Înregistrarea în și utilizarea aplicației mobile pentru gestionarea cardului de credit

Interes legitim

Voce – înregistrare convorbire telefonică

·         Îmbunătățirea serviciilor

·         Respectarea drepturilor de informare și protejarea datelor cu caracter personal ale împrumutatului, precum și a drepturilor acestuia și a intereselor Societății

·         Dovedirea conținutului conversației

·         Executarea unui contract de credit

 

Interes legitim

Număr de telefon

·         Semnarea electronică a documentației de credit

·         Contactarea solicitantului de credit

·         Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit și/sau în baza termenilor și condițiilor generale pentru desfășurarea anumitor promoții/ campanii organizate de Societate

·         Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor

·         Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Încheierea/ executarea unui contract de credit 

·         Oferirea de produse și servicii ale AXI Finance

·         Transmiterea de mesaje publicitare

·         Crearea de baze de date pentru marketing, re-ofertare

 

Acord

Adresă

·         Contactarea solicitantului de credit

·         Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 129/ 2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Încheierea documentației de credit

·         Prestarea unui serviciu solicitat

·         Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit și/sau în baza termenilor și condițiilor generale pentru desfășurarea anumitor promoții/ campanii organizate de Societate

·         Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor

·         Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Încheierea/ executarea unui contract de credit

·         Oferirea de produse și servicii ale AXI Finance

·         Transmiterea de mesaje publicitare

·         Crearea de baze de date pentru marketing, re-ofertare

 

Acord

Adresă de e-mail/ mesaje electronice, mesaje text (SMS)

·         Contactarea solicitantului de credit

·         Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 129/ 2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Semnarea electronică a documentației de credit

·         Prestarea unui serviciu solicitat

·         Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit și/sau în baza termenilor și condițiilor generale pentru desfășurarea anumitor promoții/ campanii organizate de Societate

·         Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor

·         Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Obligație legală/ încheierea/ executarea unui contract de credit

·         Oferirea de produse și servicii ale AXI Finance

·         Transmiterea de mesaje publicitare

·         Crearea de baze de date pentru marketing, re-ofertare

 

Acord

Date din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

·         Verificarea datelor furnizate de solicitantul de credit

·         Aplicarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

·         Evaluarea solvabilității

Acord

Date obținute din surse publice și/ sau verificarea datelor declarate (Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Buletinul Procedurilor de Insolvență, portalul instanțelor de judecată, RNPM, etc.)

 

·         Verificarea datelor furnizate de solicitantul de credit

·         Aplicarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Obligație legală

Verificarea datelor cu caracter personal declarate de solicitantul creditului în bazele de date ale părților afiliate

 

·         Prevenirea fraudelor

·         Evaluarea solvabilității

 

Interes legitim

Verificarea datelor de identificare ale solicitantului creditului în baze de date consolidate conținând persoanele suspecte de terorism, finanțarea terorismului și/ sau având legătură cu organizații teroriste și în listele cu funcțiile publice importante și persoanele expuse public

 

Aplicarea măsurilor impuse de legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

 

Obligație legală

Cont/ profil pe www.axi-card.ro

·         Formularea unei solicitări de credit

·         Executarea contractului de credit

·         Respectarea drepturilor de informare ale persoanelor vizate, asigurarea transparenței și a unei protecții îmbunătățite a datelor cu caracter personal ale împrumutatului

 

Încheierea/ executarea unui contract de credit

Date financiare (legate de sursa, tipul, fluctuațiile și nivelul veniturilor), raport de muncă (vechimea in munca, tipul contractului de muncă, date despre angajator, durata contractului, denumirea funcției), informații despre veniturile obținute (în cazul în care acestea provin din alte surse decât contract de muncă), profesia, studii

 

·         Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

·         Aplicarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

·         Întocmirea de analize și rapoarte statistice interne

Obligație legală/ Interes legitim

Istoric de creditare, obligații rezultând din credite și finanțări, comportament de plată (respectiv, informațiile obținute de la, și raportate la,  Biroul de Credit)

 

·         Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

·         Raportarea creditului

·         Monitorizarea clientului

·         Întocmirea de analize și rapoarte statistice interne

 

Obligație legală/ Interes legitim

Proprietăți ale debitorului – informații despre autovehicule proprietate personală, informații despre regimul legal al proprietatii imobiliare folosite de persoanei vizate (respectiv dacă este proprietate, coproprietate, închiriată  ori alt atribut de identificare de acest tip)si informatii despre valoarea facturii lunare de telefonie mobilă

 

·         Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

·         Determinarea profilului de risc în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

Obligație legală/

Încheierea și executarea contractului

De cât timp locuiți la adresa curentă?

Întrebări suplimentare pentru scopul verificării datelor și prevenirii fraudelor

 

Interes legitim

Semnătură olografă

 

Semnarea unui  contract de credit și a anexelor aferente  

Încheierea/ executarea unui contract de credit

Starea Civilă

Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

 

Obligație legală

Datele unui împuternicit/ mandatar al persoanei vizate (client), dacă este cazul

Executarea obligațiilor contractuale pe parcursul contractului de credit

Executarea unui contract de credit

Copia cărții de identitate

·         Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 129/ 2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Verificarea documentului din perspectiva riscului de falsificare/ contrafacere

 

Obligație legală

Date legate de membrii de familie sau asociații apropiați ai persoanelor expuse public în sensul art. 3 para. (4) și (5) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului, dacă este cazul

 

Aplicarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Obligație legală

Încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public

 

Verificări în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

Îndeplinirea unei obligații legale

Nume complet, număr de telefon, adresă de email și orice alte date cu caracter personal furnizate de persoanele vizate în contextul formulării unei solicitări, plângeri și/sau reclamații prin chat, prin formularul de contact de pe www.axi-card.ro, la adresa de email a Societății, prin telefon sau în format material la sediul Societății

 

·         Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor;

·         Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații.

Interes legitim

Detalii despre creditul acordat - tipul creditului, valoarea, durata contractului, dobânzile, zile de întârziere,  suma minimă de plată, suma totală de plată, informații despre modul de utilizare a cardului și tranzacțiile efectuate cu acesta (inclusiv, valoarea și data tranzacțiilor, tipul tranzacțiilor, sursa fondurilor utilizate pentru numite tranzacții, beneficiarii plăților etc.), comportament de plată pe parcursul derulării contractului de credit

 

·         Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale

·         Realizarea monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacţiilor încheiate pe durata relaţiei respective, conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

·         Recuperarea sumelor restante

·         Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

·         Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe

·         Îndeplinirea obligațiilor din termenii și condițiile generale pentru desfășurarea promoțiilor/ campaniilor organizate de Societate

·         Întocmirea de analize și rapoarte statistice interne

Executarea unui contract de credit/

Obligație legală/ Interes legitim

Informații despre dificultățile intervenite în executarea obligațiilor contractuale (cauze, documente doveditoare, durata)

 

Soluționarea unor solicitări de suspendare/ eșalonare/ restructurare a obligațiilor de plată

Executarea unui contract de credit/

Obligație legală

Nume complet, CNP, cod client (CID), adresă de email, număr de telefon, semnătură olografă sau datele asociate semnăturii electronice (adresă IP si informatii despre locatie la nivel de oras/ tara)

Intermedierea (distribuția) de asigurări

Încheierea unui contract de asigurare

Datele cardului de credit sau de debit al clientului

Verificarea și validarea unui card pentru (i) plata obligațiilor datorate de client către AXI Finance sau (ii) transferul de către AXI Finance către client a unei părți din limita de credit acordată

Executarea unui contract de credit

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de AXI Finance în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Atunci când comunicați cu noi (în mod direct sau prin intermediar) prin oricare din canalele de comunicare, declarați că datele pe care le-ați furnizat sunt exacte, corecte și actuale. Punerea la dispoziție a datelor dvs. cu caracter personal necesare pentru realizarea scopurilor mai sus menționate nu este obligatorie, însă refuzul de a le furniza poate să conducă la imposibilitatea Societății de a aduce la îndeplinire solicitările formulate de dumneavoastră.

 Vă informăm că orice acord privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi retras în orice moment, prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa sediului nostru sau prin email la adresa help@axi-card.ro/dpo@axi-card.ro. În funcție de scopul pentru care a fost dat, retragerea acordului pentru prelucrarea datelor dvs. poate împiedica încheierea contractului de credit și acordarea creditului pentru care ați aplicat.

 6. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video și prin înregistrare telefonică

 Societatea, în conformitate cu prevederile GDPR, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și ale HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, administrează, în condiții de siguranță, datele personale care sunt furnizate prin intermediul sistemului de supraveghere video, exclusiv în scop de monitorizare și asigurare a securității persoanelor, spațiilor și bunurilor mobiliare și/ sau imobiliare ale Societății.

Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta sediului Societății, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor – angajați sau vizitatori, precum și a proprietăților deținute, dar și buna administrare și funcționare a activităților desfășurate la sediul Societății. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de echipament sau de bunuri deținute de Societate, precum și la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa tuturor persoanelor care se află în locația supravegheată.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la imagini. Sistemul de supraveghere nu are ca scop de prelucrarea imaginilor pentru creare de profiluri.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, iar imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile. Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării de către Societate și sunt comunicate, dacă este cazul, autorităților/ instituțiilor publice centrale/locale autorizate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Societatea poate înregistra apelurile telefonice către/de la Societate, purtate de Societate /Împuterniciții săi cu dvs. și/sau celelalte Persoane Vizate, indiferent de persoana care a inițiat apelul, și poate păstra aceste înregistrări cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Înregistrările astfel obținute vor fi utilizate de Societate în scopul încheierii și executării a contractelor de credit încheiate cu dvs., al investigării anumitor situații apărute în derularea sau în legătură cu acesta, precum și în fața autorităților publice, instituțiilor publice sau în instanță în ipoteza unor reclamații/ plângeri/ litigii rezultate din sau în legătură cu, contractele respective, după caz. De asemenea, înregistrările telefonice vor putea fi transmise, în condițiile legii, autorităților cu atribuții privind apărarea persoanelor, proprietății private și publice, prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor.

 7. Cât timp vor fi stocate datele mele cu caracter personal?

 Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe perioadele de timp necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. După atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, datele dvs. cu caracter personal vor fi distruse imediat. În cazul în care, după atingerea scopurilor, decidem să stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri statistice, acest lucru se va face sub forma stocării de date anonime care nu vă vor putea identifica în vreun fel.

AXI Finance va lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, exceptând situațiile în care: există temeiuri legitime pentru AXI Finance să le prelucreze pentru o perioadă mai lungă de timp, formulați o solicitare pentru restricționarea prelucrării conform drepturilor dvs. menționate mai jos sau există un alt scop al prelucrării compatibil cu cel inițial despre care veți fi informat în timp util.

AXI Finance va stoca datele cu caracter personal colectate pentru următoarele perioade:

a)       dacă datele sunt prelucrate în temeiul solicitării de credit - pentru o perioadă de 5 ani care va începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor datei când ați formulat solicitarea de credit, indiferent dacă renunțați la solicitare, solicitarea este respinsă sau oferta de creditare este refuzată și contractul de credit nu se încheie;

b)       dacă datele sunt prelucrate în temeiul unui contract de credit – pe durata contractului de credit și pe o perioadă de cinci ani care va începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor datei încetării contractului de credit;

c)       dacă datele sunt prelucrate pe baza de acord (consimțământ) - până la retragerea explicită a acordului (consimțământului);

d)       dacă datele sunt prelucrate pentru protecția drepturilor și a intereselor Societății, care prevalează în mod legitim față de interesele persoanelor fizice - până la dispariția drepturilor și/sau intereselor respective ale Societății; 

e)       înregistrările convorbirilor telefonice – vor fi stocate într-o arhivă securizată pentru o perioadă de minim 5 ani. Persoanele care asigură mentenanța sistemelor informatice ale AXI Finance în România și/ sau Bulgaria, precum și personalul special autorizat din departementele de call center și asistență clienți în România și Bulgaria vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal din cuprinsul convorbirilor telefonice;

f)        acordurile pentru consultarea bazei de date ANAF - se vor păstra pentru o perioadă de 8 ani de la data semnării.

După expirarea perioadelor de timp menționate, dacă nu mai există un alt temei pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi șterse/ distruse. În scopul obținerii și analizării informațiilor legate de produsele și serviciile financiare ale Societății și în vederea îmbunătățirii acestora, Societatea poate șterge doar o parte din aceste date. În aceste cazuri, vom continua să stocăm acele date cu caracter personal care nu permit identificarea persoanelor fizice.

8. Sursa din care primim datele dvs.           

Cele mai multe informații le primim de la dvs. fie la momentul formulării cererii de credit, pe parcursul analizei cererii dvs. sau atunci când ne contactați (de exemplu, la Departamentul Relații cu Clienții, Departmentul Reclamații sau la Departamentul Colectare). De asemenea, putem primi date din cadrul Grupului MFG (grupul din care AXI Finance IFN S.A. face parte) sau obtinem date din alte surse externe - Sistemul Biroului de Credit, baza de date A.N.A.F, baza Asigurați CAS, angajatorul dvs. etc.

9. Datele mele cu caracter personal vor fi accesibile și unor terțe părți?

9.1. AXI Financeva va divulga datele dvs. cu caracter personal către Terțe Părți [1] doar în scopul prevenirii fraudelor, a evaluării solvabilității, în temeiul legii, în executarea unui contract și/ sau conform celor de mai jos. În acest sens, vă informăm că AXI Finance a semnat un acord de prelucrare în comun a datelor cu Easy Asset Management S.A. în baza căruia operatorii asociați schimbă între ei date cu caracter personal privind persoana solicitanților de credit în vederea prezentării unor oferte de creditare, cu respectarea prevederilor legale și cu acordul dvs. Schimbul de date cu caracter personal menționat în teza precedentă este manual și se realizează pe cale electronică securizată.

9.2. De asemenea, AXI Finance a semnat un acord de prelucrare în comun a datelor și cu prestatorul serviciilor de plată care, în cazul în care vi se aprobă creditul, va primi datele dvs. cu caracter personal în scopul emiterii instrumentului de plată (Cardul AXI). Acest contract are caracteristicile principale descrise mai jos. Întrucât împrumutul acordat de Societate va fi utilizat printr-un instrument de plată datele cu caracter personal ale împrumutaților vor fi folosite de asemenea de prestatorul serviciilor de plată – emitentul cardului de credit [2].

În vederea executării tranzacțiilor de plată și emiterii și administrării instrumentului de plată, operatorul – emitentul cardului de credit colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal ale împrumutaților AXI Finance:

Date cu caracter personal

Scop

Temei

Nume complet, data nașterii, CNP, detaliile CI sau detaliile altui document oficial al solicitantului de credit, fiecare naționalitate a persoanei, adresa (curentă și permanentă)

 

·         identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului;

·         încheierea contractului-cadru pentru furnizarea cardului de plată;

·         furnizarea serviciului solicitat;

·         îndeplinirea obligațiilor din contractul-cadru pentru furnizarea cardului de plată;

·         gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor;

·         procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații.

 

Îndeplinirea unei obligații legale  

Semnătură olografă/ amprentă – pentru persoanele analfabete sau cu dizabilități care nu pot semna olograf

 

Semnarea contractului-cadru pentru furnizarea cardului de plată și a anexelor acestuia.

Încheierea și executarea contractului

Copie CI

Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului

 

Obligație legală

Informații relevante pentru cardul de credit prin intermediul căruia se folosește împrumutul acordat de AXI Finance și pentru operațiunile efectuate cu cardul de credit

 

·         detalii despre instrumentul de plată folosit – numărul cardului, data emiterii și data expirării, cont IBAN, moneda, limita.

·         detalii despre tranzacțiile efectuate – valoarea tranzacției, momentul și locul tranzacției;

·         detalii despre cardurile expirate;

·         istoria situației cardului, data activării, carduri asociate sau duplicate.

Îndeplinirea obligațiilor din contractul-cadru pentru furnizarea cardului de plată

 

 

Suplimentar față de scopurile menționate mai sus, emitentul cardului folosește datele dvs. cu caracter personal, inclusiv informații generate prin intermediul serviciilor de plată folosite, pentru următoarele scopuri:

9.2.1. Furnizarea serviciilor de plată  

·         inițierea de plăți, executarea tranzacțiilor, retragerea de numerar de la   
ATM, acoperirea cheltuielilor asociate cardului de credit;

·         furnizarea datelor dvs. cu caracter personal către instituții financiare terțe în legătură cu tranzacțiile pe care le efectuați;

·         identificarea și prevenirea fraudelor, folosirii neautorizate, încălcărilor de securitate și a altor acțiuni dăunătoare prin blocarea cardului furnizat sau prin implementarea altor măsuri anti-fraudă;

·         efectuarea de studii de securitate și evaluare a riscului;

·         efectuarea de inspecții în baze de date specifice și alte seturi de date;

·         îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, a obligațiilor prevăzute de legislația pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, legislația serviciilor de plată și a sistemelor de plată);

·         exercitarea drepturilor și intereselor noastre legitime în baza contractului-cadru pentru furnizarea cardului de plată.       

Emitentul cardului procesează informații în temeiul interesului său legitim pentru a îmbunătăți serviciile oferite utilizatorului, și oricând este necesar, pentru executarea corespunzătoare a contractului-cadru de furnizare a cardului de plată pe care îl încheiați/ l-ați încheiat, precum și pentru necesitățile respectării legislației aplicabile.

9.2.2. Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea produsului

·         acceptarea, gestionarea și administrarea ordinelor de plată online pentru instrumentul de plată;

·         procesarea achizițiilor făcute cu instrumentul de plată furnizat;

·         pentru organizarea livrării instrumentului de plată;

·         pentru crearea de profiluri pe baza modului de folosire a instrumentului de plată.

Emitentul cardului procesează informații în temeiul interesului său legitim pentru a îmbunătăți securitatea instrumentului de plată, și atunci când este necesar, pentru executarea corespunzătoare a contractului-cadru de furnizare a cardului de plată pe care îl încheiați/ l-ați încheiat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

9.2.3. Stabilirea și menținerea unui mediu sigur

·         identificarea și prevenirea fraudelor, pagubelor, încălcărilor de securitate și a altor acțiuni dăunătoare;

·         efectuarea de inspecții de securitate și evaluări de risc;

·         identificarea identității și autenticității informațiilor pe care le furnizați;

·         efectuarea de inspecții în baze de date și a altor informații obținute de la terțe părți, sau a altor inspecții în arhivele autorităților competente, sau a furnizorilor de informații, în limitele scopului permis de legislația aplicabilă și acordului pe care dvs. l-ați dat, dacă este cazul;

·         monitorizarea tranzacțiilor dvs.;

·         soluționarea disputelor dintre împrumutații AXI Finance IFN S.A. și alți utilizatori în legătură cu folosirea instrumentului de plată și pentru realizarea înțelegerilor dvs. cu terțe părți;

·         exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale emitentului cardului.

Această informație este procesată în temeiul unui interes legitim pentru protejarea Produsului, pentru monitorizarea prestării corespunzătoare a serviciului potrivit contractului-cadru de furnizare a cardului de plată pe care îl încheiați/ l-ați încheiat cu noi și pentru respectarea legislației aplicabile.

9.3. AXI Finance IFN S.A. a semnat acorduri de prelucrare în comun a datelor cu intermediari de credite (brokeri), conform legii române și afiliați care furnizează servicii de colectare leaduri. Fiecare intermediar de credite, în calitate de operator asociat, va prezenta produsul de creditare al Societății către potențiali clienți, va realiza informarea precontractuală a potențialilor clienți și le va oferi orice explicații necesare conform legislației aplicabile (în particular, OUG nr. 50/ 2010 privind contractele de credit pentru consumatori), va primi cererile (solicitările) pentru Cardul AXI, va identifica potențialii clienți, va colecta datele cu caracter personal ale acestora și documentele necesare în vederea transmiterii acestora către Societate pentru evaluarea solicitărilor de credit, va asigura demersurile necesare pentru ca Societatea și clientul să încheie contractul de credit. Schimbul de informații (date cu caracter personal ale persoanelor vizate) între Societate și intermediarul de credite se va realiza conform proceselor antemenționate prin mijloace electronice securizate cu aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare. Afiliații care furnizează servicii de colectare leaduri doar colectează datele cu caracter personal ale potențialilor clienți interesați să aplice pentru Cardul AXI și transferă aceste date către Societate prin metode electronice sigure și cu aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

9.4. Următoarele categorii de persoane/ entități, care pot fi Procesatori (persoane împuternicite de Societate), operatori asociați sau operatori independenți în baza contractelor încheiate cu Societatea, pot avea de asemenea acces la datele dvs. cu caracter personal, și anume:

-          persoanele care asigură mentenanța sistemelor informatice ale Societății aflate în Bulgaria și România;

-          persoanele însărcinate cu activități legate de întocmirea, tipărirea, redactarea, livrarea (inclusiv prin SMS, mijloace electronice, poștă, curier) documentației de credit încheiată între Societate și clienții săi, precum și a oricăror altor documente, notificări, înștiintări de plată sau orice altă corespondență scrisă adresată de Societate clienților săi;

-          persoanele însărcinate cu activități legate de emiterea instrumentelor de plată;

-          entități cărora Societatea le poate vinde (cesiona) creanțele împotriva clienților săi:

-          persoane/ entități care, în baza unui contract încheiat cu Societatea, oferă asistență în promovarea produselor financiare oferite de Societate (inclusiv marketing direct etc.);

-          persoane/ entități care, în baza unor contracte încheiate cu Societatea, furnizează Societății servicii de asistență juridică, servicii de contabilitate și servicii informatice necesare în cursul activității Societății;

-          entități care, în baza unor contracte încheiate cu Societatea, furnizează servicii de call center și asistență clienți;

-          entități care, în baza unor contracte încheiate cu Societatea, furnizează servicii pentru administrarea și colectarea creanțelor datorate Societății de clienții acesteia, în fiecare caz, în numele și pe seama Societății;

-          entități care, în baza unor contracte încheiate cu Societatea, furnizează servicii de colectare, încasare, intermediere de plăți;

-          societățile de asigurări care oferă produse de asigurare auxiliare Cardului AXI;

-          entitatea care furnizează serviciul de semnare electronică către clienții Societății (Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.);

-          partenerul extern care furnizează servicii pentru verificarea electronică a identității clienților Societății (Onfido Limited).

În fiecare caz, Societate asigură faptul că sunt transferate către entitățile menționate mai sus, doar datele cu caracter personal de care respectiva entitate are nevoie pentru prestarea serviciilor asumate față de Societate sau, în cazul activității de intermediere (distribuție) de asigurări – Societatea va transfera către societățile de asigurări doar datele cu caracter personal ale clienților săi care sunt necesare pentru încheierea contractelor de asigurare.

9.5. AXI Finance prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal ale clienților săi în calitate de Persoană Împuternicită în legătură cu activitatea de administrare a asigurărilor. AXI Finance furnizează servicii de administrare/ gestionare a asigurărilor pentru societățile de asigurări care oferă un produs de asigurare auxiliar Cardului AXI. AXI Finance și societățile de asigurări au semnat un acord de prelucrare a datelor care documentează termenii și condițiile activităților de prelucrare desfășurate de AXI Finance și categoriile de date cu caracter personal prelucrate de AXI Finance ca și Persoană Împuternicită (i.e. datele personale ale asiguraților, date despre datoriile asiguraților față de AXI Finance, date speciale – date privind sănătatea asiguraților, date privind statutul socio-profesional al asiguraților, date privind contractul de asigurare și contractul de credit încheiat cu AXI Finance, semnătura).

9.6. Societatea poate furniza datele dvs. cu caracter personal și către autorități și instituții publice (inclusiv, dar fără a se limita la, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, instanțele judecătorești, organele de cercetare penală, organe de poliție), în baza obligațiilor legale care îi revin sau către auditori ai Societății dacă acele informații sunt solicitate în baza unor temeiuri legale. De asemenea, Societatea va furniza, în mod regulat, date cu caracter personal ale debitorilor săi către Biroul de Credit, în virtutea obligației sale legale și contractuale.

În plus, în vederea obținerii informațiilor preliminare necesare pentru încheierea și/ sau executarea contractului de credit (respectiv, pentru efectuarea de verificări și primirea de informații din surse externe și independente) datele cu caracter personal ale solicitanților de credit (în particular, nume și cod numeric personal) pot fi transmise de Societate către angajatori ai solicitanților de credit.

AXI Finance nu va efectua transferuri de date cu caracter personal către terțe țări sau organizații internaționale din afara Uniunii Europene.

10. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

Pentru a asigura protecția adecvată a datelor Societății și ale clienților săi, implementăm toate măsurile organizatorice și tehnice prevăzute în legislația română privind protecția datelor cu caracter personal și în Regulamentul General privind Protecția Datelor.  

Societatea a creat structuri menite să prevină abuzul și breșele de securitate, și a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care susține procesele legate de protejarea și asigurarea securității datelor dvs.  

În scopul asigurării unei securități maxime în timpul prelucrării, transferului și stocării datelor dvs., putem folosi mecanisme suplimentare de protecție, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

11. Datele mele cu caracter personal sunt supuse unor luări de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri?

11.1. Da. Societatea vă poate prelucra datele cu caracter personal în mod complet automat, inclusiv prin crearea de profiluri, prin evaluarea comportamentului dvs. și a altor concluzii despre diferite aspecte personale care vă privesc - în scopul prevenirii fraudelor, a oferirii de noi produse și în scopuri de marketing, respectiv - pentru a vă transmite cele mai potrivite comunicări de marketing și publicitare ținând cont de caracteristicile dvs. personale și de interesele dovedite în trecut. În niciunul din aceste cazuri, crearea de profiluri nu va avea un efect semnificativ asupra dvs.

11.2. În plus față de cele de mai sus, trebuie să știți că puteți fi supus unei prelucrări (decizii) complet automate, inclusiv creare de profiluri, în scopul îndeplinirii unor obligații legale care îi revin Societății, inclusiv pentru stabilirea valorii creditului care ar fi potrivită pentru dvs. În aceste situații, avem obligația de a vă explica logica prelucării/profilării automate în câțiva pași simpli. Datele dvs. vor fi examinate ca un întreg și individual pentru o conexiune statistică semnificativă cu evenimente identificate drept condiții de mare risc ale clientului - ne-plată, fraudă. Criteriile vor fi selectate pe baza unor algoritmi de calcul, iar rezultatul va fi un model matematic sumarizat prin care se evaluează probabilitatea materializării acelor riscuri în cazul unui client anume. Motivele prelucrării sunt legate de încheierea unui contract de credit. Având în vedere numărul de solicitări de credit și amplitudinea activităților Societății, evaluarea solvabilității care este obligatoriu a fi realizată în baza Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind anumite condiții de creditare, nu ar putea fi realizată în alt mod fără a atrage întârzieri semnificative.

În acest caz, dacă nu sunteți mulțumit de decizia comunicată, aveți dreptul să solicitați o analiză a deciziei de către un expert în credite al Societății care are competențele necesare.

III.               DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată a datelor prelucrate de AXI Finance veți avea drepturile descrise mai jos în detaliu. Trebuie să luați în calcul faptul că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară – acestea sunt necesare pentru încheierea contractului cu Societatea. În cazul în care datele nu sunt furnizate, Societatea nu va putea să vă furnizeze un produs sau un serviciu.

AXI Finance va răspunde solicitărilor dvs. în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Noi decidem dacă acordăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile cerute de solicitant, însă întotdeauna justificăm răspunsul dat. Cererile pentru exercitarea drepturilor dvs. trebuie să aibă cel puțin două elemente de identificare a dvs. (nume complet și CNP sau numărul contractului de credit) și se depun în scris:

-          personal sau prin mandatar autorizat de dvs., la sediul Societății din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C, etaj 6, sector 2, București.

-          electronic, prin e-mail la: dpo@axi-card.ro sau help@axi-card.ro.

În cazul solicitărilor formulate prin mandatar, sesizarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

Dacă, în cuprinsul cererii/ sesizării nu este menționată adresa de corespondență pentru transmiterea răspunsului, sau sesizarea este transmisă de la o adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul va fi trimis fie la adresa de domiciliu din CI a persoanei vizate sau la altă adresă identificată în evidențele Societății (inclusiv, adresă de poștă electronică sau ultima adresă de corespondență confirmată de către persoana vizată).

Exercitarea drepturilor va fi gratuită și va acoperi toate datele structurate și nestructurate, precum și toate bazele de date administrate de Societate.

Excepțiile legate de perioada de timp necesară pentru satisfacerea drepturilor dvs. pe bază gratuită sunt permise în cazul solicitărilor făcute de aceiași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care implică mobilizarea unor resurse administrative semnificative din partea Societății. În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru costurile administrative angajate sau putem refuza să dăm curs solicitării.

Dacă persoana vizată transmite o solicitare pe cale electronică, informațiile vor fi furnizate, acolo unde este posibil, tot pe cale electronică, dacă persoana vizată nu a solicitat altfel.

De asemenea, trebuie să știți că retragerea acordurilor furnizate nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. efectuată înainte de retragerea acordului. În pofida retragerii acordului, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de Societate, dacă există alte motive pentru efectuarea prelucrării decât cele prevăzute în Secțiunea 5.

Veți avea următoarele drepturi:

  1. Dreptul de a fi informat

În calitate de persoană vizată, veți avea dreptul să obțineți informații despre aspectele importante ale prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita, la scopul, perioada și temeiurile prelucrării, destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.

În plus față de informațiile de mai sus, trebuie să știți că puteți fi subiectul unor decizii automate, inclusiv profilare. Aceasta înseamnă că datele pe care le furnizați vor fi folosite în scopul creării unui ”profil” corespunzător al dvs. și sunt menite să prevină fraudele, să diversifice produsele Societății și să selecteze materialele publicitare, de marketing și promoționale care sunt cele mai potrivite pentru dvs.  

În conformitate cu legile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți drepturile specificate mai jos, și ne angajăm să răspundem fiecărei solicitări a dvs. în termen de 1 lună de la primirea acesteia, fără vreo taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în satisfacerea la timp a solicitărilor, această perioadă poate fi prelungită cu încă 2 luni, fapt despre care veți fi informat în termen de 1 lună de la primirea solicitării.

  1. Dreptul de acces

Puteți solicita informații despre datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, și dacă prelucrăm astfel de date. Puteți solicita acces la aceste date.

Vă vom furniza o situație cu datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Pentru situații suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative implicate. Atunci când transmiteți o solicitare pe cale electronică, vă vom furniza informațiile, pe cât posibil, sub formă electronică, dacă nu ați solicitat altfel.

  1. Dreptul la rectificare

Dacă prelucrăm date incomplete sau incorecte în ceea ce vă privește, aveți dreptul la rectificarea și completarea acestor date în orice moment.

d.     Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații:

•      datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

•      vă retrageți acordul pe care se bazează prelucrarea și nu mai există niciun alt temei legitim pentru continuarea prelucrării;

•      considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Aveți în vedere faptul că pot exista alte motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dvs., cum ar fi obligațiile legale de stocare, proceduri în derulare, constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, etc.

e.     Dreptul la restricționarea prelucrării  

Aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării, dacă:

•      contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea acestora;

•      prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal și, în schimb, solicitați restricționarea utilizării lor;

•      nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, însă dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale;  

•      ați obiectat împotriva prelucrării în timpul verificării dacă interesele legitime ale Societății pentru efectuarea prelucrării datelor prevalează față de interesele dvs. legitime.

Dacă solicitați restricționarea prelucrării, vă vom informa înainte de a revoca restricționarea.

f.     Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, de uz comun și care poate fi citit automat și care poate fi transmis unei alte instituții financiare, de exemplu. Aceasta se va aplica, cu condiția ca:

•      prelucrarea datelor să se bazeze pe acordul dvs. sau să fie în legătură cu încheierea și executarea unui contract de credit; și

•      prelucrarea să fie realizată prin mijloace automate.

g.     Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, în orice moment și pentru motive legate de situația dvs. particulară, să obiectați împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, care se bazează pe un interes legitim - temeiurile sunt menționate în tabelul de mai sus, inclusiv profilarea pe baza acestor temeiuri.

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. pentru scopuri de marketing, aveți dreptul să obiectați împotriva prelucrării datelor dvs. în orice moment, fără motivare.

h.     Dreptul de a formula o plângere  

Vă rugăm să ne contactați dacă considerați că am încălcat orice lege aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal în cursul prelucrării datelor dvs. și, drept urmare, v-am afectat drepturile în vreun fel. Desigur, aveți dreptul, de asemenea, să formulați o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care este autoritatea de supraveghere în materie de protecție a datelor cu caracter personal, pe website-ul: www.dataprotection.ro.

IV.               AXI FINANCE ȘI BIROUL DE CREDIT

1.       Datele de identificare ale operatorilor

S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri nr. 29, etaj 4, sector 3 și Participanții în Sistemul Biroului de Credit, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cu bună credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor GDPR.

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2.       Temeiul legal și scopul prelucrării

Participanții și Biroul de Credit prelucrează datele dvs. personale în baza interesului legitim al acestora pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

AXI Finance are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, AXI Finance prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele persoanei vizate în evidențele proprii și le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.

3.       Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal  este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea AXI Finance de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.

4.       Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit

a.        date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale sau cod țară și

serie/număr pașaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon, data nașterii;

b.       date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului, data înscrierii acestei informații, CUI;

c.        date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizării, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de zile de întârziere, data primei restanțe, categoria de întârziere, data ultimei plăți;

d.       date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;

e.        date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;

f.        date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedura de insolvență;

g.       numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

În procesul de analiză a cererii dvs. de credit AXI Finance va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fără FICO® Score, pentru a verifica dacă vă încadrați în gradul de îndatorare stabilit prin lege și dacă aveți capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obținerea Raportului de Credit, AXI Finance va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele și codul numeric personal.

Ulterior acordării creditului, AXI Finance va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevăzute la punctele a)-f). Aceste informații sunt puse în comun cu ceilalți Participanți, în cadrul Sistemului Biroului de Credit, și sunt utilizate în scopul menționat la pct. 2. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadență poate fi verificată periodic, ulterior acordării creditului, inclusiv prin obținerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte [3].

În cazul în care, în perioada de derulare a creditului acordat, veți întârzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadenței, AXI Finance va transmite la Biroul de Credit informații referitoare la sumele restante, categoria de întârziere, data primei restanțe și/sau, după caz, informații referitoare la deschiderea procedurii de dare în plată, numai după notificarea dvs., cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, realizată în scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronică.

5.       FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. AXI Finance utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizata să-si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

6.       Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cerere, în scopul menționat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.

7.       Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

8.       Existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri

Biroul de Credit prelucrează date personale folosind mijloace automate, dar nu ia nicio decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată. În cazul în care unul dintre Participanți utilizează un proces decizional automatizat, acesta vă va informa în prealabil.

9.       Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoanele vizate își pot exercita drepturile prevăzute de GDPR, astfel:

a)       dreptul de acces la date se poate exercita:

-          printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poștă la Biroul de Credit, sau

-          prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

-          personal sau pe cale electronică, la AXI Finance conform cap. III de mai sus.

Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de AXI Finance în analiza cererii de credit;

b)       dreptul de rectificare a datelor,

c)       dreptul de ștergere a datelor,

d)       dreptul la restricționarea datelor,

e)       dreptul de a se opune prelucrarii,

pot fi exercitate:

-          prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

-          personal sau pe cale electronică, la AXI Finance conform cap. III de mai sus.

f)        dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

În baza dreptului de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ, persoana vizată are dreptul să solicite și să obțină intervenția umană, să-si exprime punctul de vedere și să conteste decizia de creditare direct la Participantul care a luat o astfel de decizie în vederea încheierii sau executării contractului de credit.

g)       dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Orice persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când consideră ca prelucrarea datelor sale încalcă prevederile GDPR.

10.    Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt:

Biroul de Credit SA, Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3 - adresa e-mail: rpd@birouldecredit.ro.

V.                  AXI FINANCE ȘI ANAF

În vederea îmbunătățirii activității de creditare în sensul fluidizării procesului de analiză prin simplificarea documentației solicitate și a îndeplinirii cerințelor de prudențialitate specifice activității de creditare desfășurate de Societate, AXI Finance va interoga baza de date a ANAF pentru a obține informații actualizate privind veniturile solicitantului de credit, în cazul în care acesta și-a exprimat acordul pentru această operațiune.

În cadrul operațiunii de interogare sunt prelucrate următoarele informații: (i) date de identificare a persoanei fizice/ persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, adresa de domiciliu/ reședința, codul numeric personal/ cod unic de identificare, serie și număr act de identitate, în cazul persoanelor nerezidente; (ii) denumirea formei de execitare a profesiei/ de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor, adresa/ sediul formei de exercitare a profesiei/ de realizare a veniturilor; (iii) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentantul legal al persoanei juridice: numele și prenumele, codul numeric personal/ cod unic de identificare, (iv) natura, sursa și cuantumul veniturilor pentru perioada aferentă ultimilor doi ani fiscali încheiați, inclusiv, acolo unde este posibil, pentru perioada cuprinsă între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora; (v) alte informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

Neexeprimarea acordului pentru interogarea bazei de date a ANAF poate avea ca efect stoparea procesului de analiză prealabilă acordării creditului ca efect al imposibiliății AXI Finance de a realiza verificările specifice în vederea determinării bonității și solvabilității solicitantului de credit.

Consimțământul exprimat pentru interogarea bazei de date a ANAF poate fi retras oricând, în mod liber, prin transmiterea unei cereri scrise în acest sens personal la sediul Societății din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C, etaj 6, sector 2, București sau electronic, prin e-mail la: dpo@axi-card.ro sau help@axi-card.ro.

[1]‘  Terță Parte înseamnă o persoană fizică, autoritate publică, agenție sau organ, altul decât subiectul datelor, operatorul, procesatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a procesatorului, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal (articolul 4§10 din GDPR)

[2] “Furnizorul serviciilor de plata – emitentul cardului” este unul dintre urmatorii operatori: iCard AD, UIC 175325806, cu sediul în Sofia, regiunea Lozenets, A James Bourchier nr. 76, etaj 8, email: dpo@icard.com sau Easy Payment Services OOD, UIC 204112059, cu sediul in Sofia, regiunea Lulin, blvd. J. Nehru nr. 28, etaj 2, birouri 40-46, email: dpo@easyps.bg

[3] Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment

(deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt Participant.