best live chat

GDPR

POLITICA AXI FINANCE IFN S.A.

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru noi, Axi Finance IFN S.A. (Societatea), protecția datelor dvs. personale este de importanță capitală. Prin urmare, atunci când vizitați website-ul nostru – www.axi-card.ro - și aplicați pentru un împrumut acordat de Societate dorim să vă aducem la cunoștință motivele, scopurile, perioadele și mijloacele prin care sunt procesate datele dvs. personale. Respectăm cu strictețe reglementările privind protecția datelor la fiecare operațiune de procesare a datelor personale. Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR) cu privire la protecția persoanelor fizice referitor la procesarea datelor personale (accesibil aici - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1) se va aplica pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv al României, începând cu 25 mai 2018. Acesta vă acordă drepturi sporite în domeniul protecției datelor, ceea ce ne corespunde cu obligații mai stricte impuse în sarcina noastră; mai multe informații despre acest subiect găsiți mai jos, în prezenta Politică privind Protecția Datelor Personale (Politica).

I. Introducere

În această Politică privind Protecția Datelor Personale “Axi Finance IFN S.A.”, “noi”, sau “al nostru” înseamnă Axi Finance IFN S.A., și "dvs.", “al dvs.” și “utilizator” înseamnă vizitatorii website-ului – www.axi-card.ro.

Această Politică privind Protecția Datelor Personale explică și guvernează:

 • cum și când colectăm datele dvs. personale și ce tip de informații colectăm;
 • cum și de ce folosim datele dvs. personale; și
 • drepturile dvs. de control asupra datelor dvs. personale.

Vă rugăm să citiți această Politică privind Protecția Datelor Personale cu atenție. Prin accesarea și utilizarea website-ului și a serviciilor noastre, confirmați că ați avut ocazia să citiți această Politică în mod corespunzător, că ați înțeles-o și că sunteți de acord cu prevederile ei. În caz contrar, trebuie să încetați imediat utilizarea website-ului nostru și a serviciilor oferite de noi.

Putem modifica această Politică periodic pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau pentru a o adapta cerințelor noastre de business. Vă încurajăm să verificați periodic această pagină pentru cele mai noi informații referitoare la practicile noastre de confidențialitate și la modificările aduse prezentei Politici. Ori de câte ori vom modifica prezenta Politică, vă vom aduce la cunoștință, pe scurt și fără întârziere, posibilele efecte ale respectivelor modificări pe website-ul nostru www.axi-card.ro precum și la sediul Societății noastre din București.

II. Informații generale.

1. Câțiva termeni pentru a înțelege mai bine această Politică:

- "date personale" – înseamnă orice informații legate de o persoană fizică, care separat sau în combinație cu alte informații, pot identifica sau pot conduce la identificarea respectivei persoane.

- "persoana vizată" – înseamnă orice persoană fizică în viață care este identificată sau identificabilă prin intermediul datelor personale procesate.

- "procesare a datelor personale " – înseamnă orice acțiune pe care o desfășurăm sau am putem desfășura cu datele dvs. personale, inclusiv, dar fără a ne limita la colectarea, analiza sau distrugerea acestora.

- "operator"– cu privire la datele personale pe care le controlează este vorba de Axi Finance IFN S.A. Definim scopul pentru procesarea datelor dvs. personale prin referire la temeiurile juridice ale procesării; în principiu, definim și metodele procesării - de exemplu, infrastructura tehnică și aplicațiile folosite în procesare. Ne asumăm răspunderea pentru siguranța și protecția datelor dvs. personale.

- "procesator" – este vorba de orice terță parte care procesează datele dvs. personale conform instrucțiunilor noastre, având în vedere că Axi Finance IFN S.A. a definit strict scopul și metodele de procesare și a verificat dacă entitatea respectivă îndeplinește cerințele GDPR. De exemplu, un astfel de procesator de date poate fi o agenție, care este responsabilă de o campanie de marketing a Axi Finance IFN S.A. pe rețelele sociale și care emite rapoarte de succes.

- "încălcarea datelor personale" înseamnă orice încălcare de securitate care conduce la distrugerea accidentală sau neautorizată, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a sau accesul la datele personale transferate, stocate sau procesate.

- "arhive digitale" – website-ul www.axi-card.ro, toate paginile de destinație susținute de Societate, aplicații web, native și mobile accesibile clienților.

- "Biroul de Credit" – Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime și în legătură cu activitate de creditare desfășurată de Participanți.

- "Participanți" - participanții la Sistemul Biroului de Credit care sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un contract de participare cu Biroul de Credit. Axi Finance IFN S.A. are calitatea de Participant.

2. Cine suntem noi?

Axi Finance IFN S.A. este o companie a cărui obiect principal de activitate este acordarea de credite de consum conform art. 14 din legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

3. Cum ne puteți contacta?

Axi Finance IFN S.A. are sediul în București, sector 1, bld. Primăverii nr. 19-21, etaj 3, telefon 031.9033 sau 021.531.24.48. Ne puteți contacta la sediul nostru sau vizitând website-ul www.axi-card.ro.

4. Care este persoana din cadrul organizației responsabilă de protecția datelor mele personale și cum o/îl pot contacta?

Ofițer pentru Protecția Datelor (DPO) – Maria Handzhiyska, e-mail: dpo@axi-card.ro, telefon de contact 031.9033 sau 021.531.24.48.

5. Tipul, scopul și temeiurile procesării datelor personale colectate de Axi Finance IFN S.A.:

Date personale

Scop

Temei

Numele complet, cod numeric personal, data nașterii, precum și toate celelalte informații din cartea de identitate a aplicantului la credit, naționalitățile persoanei

 • Identificarea persoanei fizice – solicitant de credit/persoană de contact
 • Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
 • Contactarea solicitantului de credit
 • Evaluarea solvabilități în baza Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind anumite condiții de creditare
 • Încheierea unui contract de credit
 • Prestarea unui serviciu solicitat
 • Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit și a Termenilor și Condițiilor Generale pentru desfășurarea respectivei promoții organizate de Societate
 • Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor
 • Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Îndeplinirea unei obligații legale

Voce – înregistrare convorbire telefonică

 • Îmbunătățirea serviciilor
 • Respectarea drepturilor de informare și îmbunătățirea protecției datelor cu caracter personal ale împrumutatului, precum și a drepturilor acestuia și a intereselor Societății
 • Dovedirea conținutului conversației

Interes legitim

Telefon

 • Contactarea solicitantului de credit
 • Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit
 • Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor
 • Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Încheierea/ executarea unui contract de credit

 • Oferirea de produse și servicii aleAxi Finance IFN S.A.
 • Transmiterea de mesaje publicitare

Acord

Adresă

 • Contactarea solicitantului de credit
 • Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
 • Încheierea unui contract de credit
 • Prestarea unui serviciu solicitat
 • Executarea obligațiilor în baza unui contract de credit
 • Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor
 • Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Încheierea/ executarea unui contract de credit

 • Oferirea de produse și servicii ale Axi Finance IFN S.A.
 • Transmiterea de mesaje publicitare

Acord

E-mail/ mesaje text (SMS)

 • Contactarea solicitantului de credit
 • Identificarea solicitantului de credit în baza legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
 • Încheierea unui contract de credit
 • Prestarea unui serviciu solicitat
 • Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit
 • Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor
 • Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații

Încheierea/ executarea unui contract de credit

 • Oferirea de produse și servicii aleAxi Finance IFN S.A.
 • Transmiterea de mesaje publicitare

Acord

Date prelucrate prin Sistemul Biroului de Credit:

 • date de identificare ale solicitantului de credit;
 • date referitoare la angajator (numele si adresa angajatorului);
 • date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate (tipul și denumirea Participantului,tipul de produs, starea produsului/contului,data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului);
 • date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
 • date referitoare la relațiile cu alte conturi: informațiireferitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
 • numărul de interogări: indică numărul de rapoarte de credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

Evaluarea capacității de rambursare a creditului, înainte de încheierea contractului de credit și pe parcursul derulării acestuia

Interes legitim

Date din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală – venitul lunar (brut și net), tichete de masă, existența unui contract de muncă și data începerii raportului de muncă, orice alt tip de contract în baza căruia se realizează venit

Verificarea datelor furnizate de solicitantul de credit

Acord

Verificarea datelor cu caracter personal declarate de solicitantul creditului, în bazele de date ale părților afiliate

 • Prevenirea fraudelor
 • Evaluarea solvabilității

Interes legitim

Cont/ profil pe www.axi-card.ro

Formularea unei solicitări de credit/ Încheierea și executarea contractului de credit

Încheierea/ executarea unui contract de credit

Loc de muncă, date despre tipul de contract, durata serviciului, denumirea funcției, profesia, remunerație, venit lunar total, educație

Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

Obligație legală

Alte credite

Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

Obligație legală

Proprietăți ale debitorului – informații despre mașină și/ sau proprietăți imobiliare proprii, factura lunară la telefonie mobilă

Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

Obligație legală

De cât timp locuiți la adresa curentă?

Întrebări suplimentare pentru scopul verificării datelor și prevenirii fraudelor

Interes legitim

Semnătură olografă/ amprentă – pentru persoanele analfabete sau cu dizabilități care nu pot semna olograf

Semnarea unui contract de credit și a anexelor aferente

Încheierea/ executarea unui contract de credit

Starea Civilă

Evaluarea solvabilității în vederea acordării creditului

Obligație legală

Datele unei persoane de contact, dacă au fost colectate

Asigurarea contactului cu solicitantul de credit în vederea executării obligațiilor acestuia din contractului de credit

Acordul persoanei

Copia cărții de identitate

Identificare în baza legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Obligație legală

Nume complet, număr de telefon, adresă de email și orice alte date cu caracter personal furnizate de persoanele vizate în contextul formulării unei solicitări, plângeri și/sau reclamații prin chat, prin formularul de contact de pe www.axi-card.ro, la adresa de email a Societății, prin telefon sau în format material la sediul Societății

 • Gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor;
 • Procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații.

Interes legitim

Datele dvs. personale vor fi procesate de Axi Finance IFN S.A. în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Atunci când comunicați cu noi prin oricare din canalele de comunicare, declarați că datele pe care le-ați furnizat sunt exacte, corecte și actuale.

Vă informăm că orice acord privind procesarea datelor dvs. personale poate fi retras în orice moment, prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de contact a sediului nostru, apelând numărul 031.9033 sau prin email la adresa help@axi-card.ro. În funcție de scopul pentru care a fost dat acordul, retragerea acordului pentru procesarea datelor dvs. poate afecta încheierea contractului de credit și acordarea creditului pentru care ați aplicat.

FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Axi Finance IFN S.A. utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 și 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizată să-și plătească în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informatiilor obținute de Participanți din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/ derulării contractului de credit.

6. Cât timp vor fi stocate datele mele personale?

Datele personale vor fi stocate pe perioadele de timp necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. După atingerea scopurilor pentru care au fost colectate datele dvs. personale, acestea vor fi distruse imediat. În cazul în care, după atingerea scopurilor, decidem să stocăm datele dvs. personale pentru scopuri statistice, aceasta se va face prin stocarea de date anonime, care nu vă vor putea identifica în vreun fel.

Axi Finance IFN S.A. va lua toate măsurile necesare tehnice și organizatorice pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, exceptând situațiile în care există temeiuri legitime pentru Axi Finance IFN S.A. să le proceseze pentru o perioadă mai lungă de timp; când faceți o solicitare pentru restricționarea procesării în conformitate cu drepturile dvs. de mai jos; sau în vederea scopului original al procesării despre care veți fi informat în timp util.

Axi Finance IFN S.A. va stoca datele personale colectate pe următoarele perioade:

a) dacă datele sunt procesate în temeiul solicitării de credit - pe o perioadă de maximum un an de la depunerea cererii, dacă cererea nu este aprobată; sau

b) dacă datele sunt procesate în temediul unui contract de credit încheiat – pe o perioadă de cinci ani, care va începe cu data încetării contractului de credit.

c) dacă datele sunt procesate pe baza unui acord dat - până la retragerea explicită a acordului.

d) dacă datele sunt procesate pentru protecția drepturilor și a intereselor Societății, care prevalează în mod legitim față de interesele persoanelor fizice - până când stingerea drepturilor și/sau intereselor.

e) înregistrările convorbirilor telefonice – vor fi stocate într-o arhivă securizată pentru o perioadă de minim 1 an. Persoanele care asigură mentenanța sistemelor informatice ale Axi Finance IFN S.A. în România, precum și call center-urile care asigură servicii de asistență clienți în România vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal din cuprinsul convorbirilor telefonice;

f) acordurile pentru consultarea bazei de date ANAF - se vor păstra în evidențele Societății: (i) pentru o perioadă de 5 ani de la semnarea acestora, dacă cererea de credit este respinsă sau solicitantul renunță la cerere, si (ii) pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului de credit încheiat cu Societatea, dacă cererea de credit a fost aprobată și s-a încheiat un contract de credit. Aceste acorduri urmează să fie puse la dispoziția ANAF, la cerere.

În ceea ce privește datele prelucrate prin sistemului Biroului de Credit, acestea sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

După expirarea perioadelor de timp menționate, dacă nu mai există un alt temei pentru procesarea datelor, acestea vor fi șterse. În scopul obținerii și a analizării informațiilor legate de produsele și serviciile financiare ale Societății și în vederea îmbunătățirii acestora, Societatea poate șterge doar o parte din aceste date. În aceste cazuri, vom continua să stocăm acele date cu caracter personal care nu permit identificarea persoanelor fizice.

7. Datele mele personale vor fi accesibile și unor terțe părți? 1

7.1. Axi Finance IFN S.A. nu va divulga datele personale către Terțe Părți altfel decât în scopul prevenirii fraudelor și/sau a evaluării solvabilității. În acest sens, vă informăm că Axi Finance IFN S.A. a semnat un acord de control comun al datelor cu Easy Asset Management IFN S.A., acord în baza căruia operatorii conjuncți schimbă între ei date cu caracter personal privind persoana solicitanților de credit și produsele de credit de care aceștia nu sunt interesati. Schimbul de date cu caracter personal menționat, în teza precedentă, este manual.

7.2. Axi Finance IFN S.A. a semnat un acord de control comun a datelor cu furnizorul serviciilor de plată care, în cazul în care vi se aprobă creditul, va primi datele dvs. personale în scopul emiterii instrumentului de plată și anume cardul de credit. Acest contract are caracteristicile principale descrise mai jos.

7.3. Vă rugăm să aveți în vedere că, în ceea ce privește clienții care utilizează serviciile financiare oferite de Axi Finance IFN S.A. în cazurile în care împrumutul este utilizat printr-un instrument de plată sub forma cardului de credit, datele personale ale acestora vor fi folosite de asemenea de furnizorul serviciilor de plată – emitentul cardului de credit.

În vederea emiterii, furnizării, executării tranzacțiilor de plată și administrării instrumentului de plată card de credit, operatorul – emitentul cardului de credit colectează și procesează următoarele date personale ale împrumutaților Axi Finance IFN S.A.:

Date personale

Scop

Temei

Nume complet, data nașterii, CNP, detaliile CI sau detaliile altui document oficial ale solicitantului de credit, fiecare naționalitate a persoanei, adresa (curentă și permanentă)

 • identificare și verificare solicitant de credit în baza legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism;
 • încheierea contractului-cadru pentru furnizarea cardului de plată;
 • furnizarea serviciului solicitat;
 • îndeplinirea obligațiilor din contractul-cadru pentru furnizarea cardului de plată;
 • gestionarea și furnizarea de răspunsuri la solicitările de exercitare a drepturilor;
 • procesarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări și reclamații.

Îndeplinirea unei obligații legale

Semnătură olografă/ amprentă – pentru persoanele analfabete sau cu dizabilități care nu pot semna olograf

Semnarea contractului-cadru pentru furnizarea cardului de plată și a anexelor acestuia.

Încheierea și executarea contractului

Copie CI

Identificarea în baza legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism.

Obligație legală

Informații relevante pentru cardul de credit prin intermediul căruia se folosește împrumutul acordat de Axi Finance IFN S.A. și pentru operațiunile efectuate cu cardul de credit

 • detalii despre instrumentul de plată folosit – numărul cardului, data emiterii și data expirării, cont IBAN, moneda, limita.
 • detalii despre tranzacțiile efectuate – valoarea tranzacției, momentul și locul tranzacției;
 • detalii despre cardurile expirate;
 • istoria situației cardului, data activării, carduri asociate sau duplicate.

Îndeplinirea obligațiilor din contractul-cadru pentru furnizarea cardului de plată

Suplimentar față de scopurile menționate mai sus, emitentul cardului folosește datele dvs. personale, inclusiv informații generate prin intermediul serviciilor de plată folosite, pentru următoarele scopuri:

7.3.1. Furnizarea serviciilor de plată

 • inițierea de plăți, executarea tranzacțiilor, retragerea de numerar de la
  ATM, acoperirea cheltuielilor asociate cardului de credit;
 • furnizarea datelor dvs. personale către instituții financiare terțe în legătură cu tranzacțiile pe care le efectuați;
 • identificarea și prevenirea fraudelor, folosirii neautorizate, încălcărilor de securitate și a altor acțiuni dăunătoare prin blocarea cardului furnizat sau prin implementarea altor măsuri anti-fraudă;
 • efectuarea de studii de securitate și evaluare a riscului;
 • efectuarea de inspecții în baze de date specifice și alte seturi de date;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, a obligațiilor prevăzute de legislația pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, legislația serviciilor de plată și a sistemelor de plată);
 • exercitarea drepturilor și intereselor noastre legitime în baza contractului-cadru pentru furnizarea cardului de plată.

Emitentul cardului procesează informații în temeiul interesului său legitim pentru a îmbunătăți serviciile oferite utilizatorului, și oricând este necesar, pentru executarea corespunzătoare a contractului-cadru de furnizare a cardului de plată pe care l-ați încheiat, precum și pentru necesitățile respectării legislației aplicabile.

7.3.2. Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea produsului

 • acceptarea, gestionaea și administrarea ordinelor de plată online pentru instrumentul de plată;
 • procesarea achizițiilor făcute cu instrumentul de plată furnizat;
 • pentru organizarea livrării instrumentului de plată;
 • pentru crearea de profiluri pe baza modului de folosire a instrumentului de plată.

Emitentul cardului procesează informații în temeiul interesului său legitim pentru a îmbunătăți securitatea instrumentului de plată, și atunci când este necesar, pentru executarea corespunzătoare a contractului-cadru de furnizare a cardului de plată pe care l-ați încheiat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

7.3.3. Stabilirea și menținerea unui mediu sigur

 • identificarea și prevenirea fraudelor, pagubelor, încălcărilor de securitate și a altor acțiuni dăunătoare;
 • efectuarea de inspecții de securitate și evaluări de risc;
 • identificarea identității și autenticității informațiilor pe care le furnizați;
 • efectuarea de inspecții în baze de date și a altor informații obținute de terțe părți, sau a altor inspecții în arhivele autorităților competente, sau a furnizorilor de informații, în limitele scopului permis de legislația aplicabilă și acordului pe care dvs. l-ați dat, dacă este cazul;
 • monitorizarea tranzacțiilor dvs.;
 • soluționarea disputelor dintre împrumutații Axi Finance IFN S.A. și alți utilizatori în legătură cu folosirea instrumentului de plată și pentru realizarea înțelegerilor dvs. cu terțe părți;
 • exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale emitentului cardului.

Această informație este procesată în temeiul unui interes legitim pentru protejarea Produsului, pentru monitorizarea prestării corespunzătoare a serviciului potrivit contractului-cadru de furnizare a cardului de plată pe care l-ați încheiat cu noi și pentru respectarea legislației aplicabile.

7.4. Următoarele categorii de persoane, care pot fi Procesatori în baza contractelor încheiate cu Societatea, ar putea avea de asemenea acces la datele dvs. personale, și anume:

 • persoanele care asigură mentenanța sistemelor informatice ale Societății aflate în Bulgaria și România;
 • persoanele însărcinate cu activități legate de întocmirea, tipărirea, redactarea, livrarea (inclusiv prin SMS, mijloace electronice, poștă, curier) a documentației de credit încheiată între Societate și clienții săi, precum și a oricăror altor documente, notificări, înștiintări de plată sau orice altă corespondență scrisă adresată de Societate clienților săi;
 • persoanele însărcinate cu activități legate de emiterea instrumentelor de plată - carduri de credit;
 • persoane care în baza unui contract cu Societatea vor oferi asistență pentru administrarea și colectarea creanțelor de la clienți;
 • persoane cărora Societatea poate vinde creanțele împotriva clienților săi:
 • persoane care, în baza unui contract cu Societatea, oferă asistență în promovarea și furnizarea produselor financiare oferite de Societate (inclusiv marketing direct, intermediere etc.);
 • persoane care, în baza unui contract cu Societatea, furnizează servicii de asistență juridică Societății în cursul sau în legătură cu activitatea acesteia;
 • persoane care, în baza unui contract cu Societatea, furnizează servicii de contabilitate Societății;
 • persoane care, în baza unui contract cu Societatea, furnizează servicii de call center aferente activității Societății;
 • persoane care, în baza unui contract cu Societatea, prestează servicii pentru încasarea creanțelor datorate Societății de clienții acesteia;
 • persoane care, în baza unui contract cu Societatea, prestează servicii informatice necesare în cursul activității Societății.

Axi Finance IFN S.A. furnizează în mod regulat datele personale ale debitorilor săi către Biroul de Credit S.A. și datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cererea acestora, în baza interesului legitim al Societății, al celorlalți Participanți și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, in condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

Societatea are obligația să furnizeze datele personale ale debitorilor săi către autoritățile și instituțiile competente în baza legislației aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, organele de cercetare penală), și dacă acele informații sunt solicitate în baza unor temeiuri legale.

Axi Finance IFN S.A. nu va efectua transferuri de date personale către terțe țări sau organizații internaționale din afara Uniunii Europene.

8. Cum vă protejăm datele personale?

Pentru a asigura protejarea adecvată a datelor Societății și a clienților săi, implementăm toate măsurile organizaționale și tehnice prevăzute în legislația română privind protecția datelor cu caracter personal și în Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Societatea a constituit structuri menite să prevină abuzul și breșele de securitate, și a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor, care susține procesele legate de protejarea și asigurarea securității datelor dvs.

În scopul asigurării unei securități maxime în timpul procesării, transferului și stocării datelor dvs., putem folosi mecanisme suplimentare de protecție, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

9. Datele mele personale sunt supuse unor luări de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri?

9.1. Da. Societatea vă poate procesa datele personale în mod complet automat, inclusiv a profilului dvs., prin evaluarea comportamentului dvs. și a altor concluzii despre diferite aspecte personale care vă privesc - în scopul prevenirii fraudelor, a oferirii de noi produse și în scopuri de marketing, respectiv - pentru a primi cele mai potrivite comunicări de marketing și publicitare ținând cont de caracteristicile dvs. personale și de interesele dovedite în trecut. În niciunul din aceste cazuri, crearea de profiluri nu va avea un efect semnificativ asupra dvs.

9.2. În plus față de cele de mai sus, trebuie să știți că puteți fi supus unei procesări complet automatizate, inclusiv creare de profiluri, în scopul evaluării solvabilității dvs. pentru acordarea creditului, inclusiv valoarea creditului ce vă poate fi acordat. În acest caz, avem obligația de a vă explica logica procesării/profilării automatizate în câțiva pași simpli. Datele personale vor fi examinate ca un întreg și individual pentru o conexiune statistică semnificativă cu evenimente identificate drept condiții de mare risc ale clientului - ne-plată, fraudă. Criteriile vor fi selectate pe baza unor algoritmi de calcul, iar rezultatul va fi un model matematic rezumat prin care se evaluează probabilitatea îndeplinirii acelor riscuri în cazul unui client anume. Motivele procesării sunt încheierea unui contract de credit; în funcție de numărul de aplicații pentru credite și amplitudinea activităților Societății, evaluarea solvabilității care este obligatoriu a fi realizată în baza Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind anumite condiții de creditare, și care nu pot fi realizate în alt mod fără a atrage întârzieri excesive.

În acest caz, dacă nu sunteți mulțumit de decizia anunțată, aveți dreptul să solicitați o analiză a deciziei de către un expert în credite al Societății, care are competențele necesare.

II. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată a datelor procesate de Axi Finance IFN S.A.veți avea drepturile descrise mai jos în detaliu:

Trebuie să luați în calcul faptul că furnizarea datelor personale este voluntară - este necesară pentru încheierea contractului cu Societatea. În cazul în care datele nu pot fi transmise, Societatea nu va putea să vă furnizeze un produs sau un serviciu.

Axi Finance IFN S.A. va răspunde solicitărilor dvs. în termen de 30 de zile calendaristice de la transmitere. Noi vom decide dacă acordăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile solicitate de aplicant, însă întotdeauna vom justifica răspunsul dat. În scopul website-ului Societății, există un link spre Politica de față publicat într-un loc vizibil și accesibil.

Solicitările referitoare la exercitarea drepturilor dvs. vor fi transmise:

 • personal sau prin mandatar autorizat de dvs. printr-o procură autentificată la notar, la sediul Societății din București, sector 1, bld. Primăverii nr. 19-21, etaj 3, telefon 031.9033 sau 021.531.24.48.
 • Electronic, prin e-mail la: dpo@axi-card.ro.
 • Telefonic, la numărul 031.9033 sau 021.531.24.48.

În ceea ce privește exercitarea drepturilor cu privire la datele prelucrate prin Sistemul Biroului de Credit, aceasta se poate face (i) printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poșta la Biroul de Credit, sau (ii) prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau (iii) personal sau pe cale electronică, la adresele Axi Finance IFN S.A. menționate la paragraful anterior. Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Axi Finance IFN S.A. în analiza cererii de credit.

Exercitarea drepturilor va fi liberă și va acoperi toate datele structurate și nestructurate, precum și bazele de date administrate de Societate.

Excepțiile legate de perioada de timp vizată pentru satisfacerea drepturilor și pe bază gratuită sunt permise în cazurl solicitărilor făcute de aceiași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care implică mobilizarea unor resurse administrative semnificative din partea Societății. În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru costurile administrative angajate.

Dacă persoana vizată transmite o solicitare pe cale electronică, informațiile vor fi furnizate, acolo unde este posibil, tot pe cale electronică, dacă persoana vizată nu a solicitat altfel.

Când Societatea are dubii legate de identitatea persoanei fizice care face solicitarea pentru exercitarea drepturilor sale în baza acestei secțiuni, persoana responsabilă direct se va consulta imediat cu Ofițerul pentru Protecția Datelor în vederea identificării clienților.

De asemenea, trebuie să știți că retragerea acordurilor furnizate nu afectează legalitatea procesării datelor dvs. efectuată înainte de retragerea acordului. În pofida retragerii acordului, datele dvs. personale pot fi procesate de Societate, dacă există alte motive pentru efectuarea procesării decât cele prevăzute în Secțiunea 5.

Veți avea următoarele drepturi:

a. Dreptul de a fi informat

În calitate de persoană vizată, veți avea dreptul să obțineți informații despre aspectele importante ale procesării datelor dvs. personale, inclusiv, dar fără a se limita, la scopul, perioada și temeiurile procesării, destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor personale, etc.

În plus față de informațiile de mai sus, trebuie să știți că puteți fi subiectul unor decizii automate, inclusiv profilare. Aceasta înseamnă că datele pe care le furnizați vor fi folosite în scopul creării unui ”profil” corespunzător al dvs. și sunt menite să prevină fraudele, să diversifice produsele Societății și să selecteze materialele publicitare, de marketing și promoționale care sunt cele mai potrivite pentru dvs.

În conformitate cu legile aplicabile în domeniul protecției datelor personale, aveți drepturile specificate mai jos, și ne angajăm să răspundem fiecărei solicitări a dvs. în termen de 1 lună de la primirea acesteia, fără vreo taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în satisfacerea la timp a solicitărilor, această perioadă poate fi prelungită cu încă 2 luni, fapt despre care veți fi informat în termen de 1 lună de la primirea solicitării.

b. Dreptul de acces

Puteți solicita informații despre datele dvs. personale pe care le procesăm, și dacă procesăm astfel de date. Puteți solicita acces la aceste date.

Vă vom furniza o situație cu datele dvs. personale pe care le procesăm. Pentru situații suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative implicate. Atunci când transmiteți o solicitare pe cale electronică, vă vom furniza informațiile, pe cât posibil, sub formă electronică, dacă nu ați solicitat altfel.

c. Dreptul la rectificare

Dacă procesăm date incomplete sau incorecte în ceea ce vă privește, aveți dreptul la rectificarea și completarea acestor date în orice moment.

d. Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale în următoarele situații:

• datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau procesate;

• vă retrageți acordul pe care se bazează procesarea și nu mai există niciun alt temei legitim pentru continuarea procesării;

• considerați că datele dvs. personale au fost procesate ilegal.

Aveți în vedere faptul că pot exista alte motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dvs., cum ar fi obligațiile legale de stocare, proceduri în derulare, constatarea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, etc.

e. Dreptul la restricționarea procesării

Aveți dreptul să obțineți restricționarea procesării, dacă:

• contestați acuratețea datelor personale pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor dvs. personale;

• procesarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor personale și, în schimb, solicitați restricționarea utilizării lor;

• nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul procesării, însă dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale;

• ați obiectat împotriva procesării în timpul verificării dacă interesele legitime ale Societății pentru efectuarea procesării datelor prevalează față de interesele dvs. legitime.

Dacă solicitați restricționarea procesării, vă vom informa înainte de a revoca restricționarea procesării.

f. Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, de uz comun și care poate fi citit automat și care poate fi transmis unei alte instituții financiare, de exemplu. Aceasta se va aplica, cu condiția ca:

• procesarea datelor să se bazeze pe acordul dvs. sau să fie în legătură cu încheierea și executarea unui contract de credit; și

• procesarea este realizată prin mijloace automate.

g. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, în orice moment și pe motive legate de situația dvs. particulară, să obiectați împotriva procesării datelor dvs. personale, care se bazează pe un interes legitim - temeiurile sunt menționate în tabelul de mai sus, inclusiv profilarea pe baza acestor temeiuri.

Dacă v-ați dat acordul pentru procesarea datelor dvs. pentru scopuri de marketing, aveți dreptul să obiectați împotriva procesării datelor dvs. personale în orice moment, fără motivare.

h. Dreptul de a formula o plângere

Vă rugăm să ne contactați dacă considerați că am încălcat orice lege aplicabilă privind protecția datelor personale în cursul procesării datelor dvs. și, drept urmare, v-am afectat drepturile în vreun fel. Desigur, aveți dreptul, de asemenea, să formulați o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care este autoritatea de supraveghere cu privire la protecția datelor personale, pe website-ul: www.dataprotection.ro.

1 Terță Parte înseamnă o persoană fizică, autoritate publică, agenție sau organ, altul decât subiectul datelor, controlorul, procesatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a procesatorului, sunt autorizate să proceseze datele personale (articolul 4§10 din GDPR)

“Furnizorul serviciilor de plata – emitentul cardului” este unul dintre urmatorii operatori: iCard AD, UIC 175325806, cu sediul în Sofia, regiunea Lozenets, A James Bourchier nr. 76, etaj 8, email: dpo@icard.com sau Easy Payment Services OOD, UIC 204112059, cu sediul in Sofia, regiunea Lulin, blvd. J. Nehru nr. 28, etaj 2, birouri 40-46, email: dpo@easyps.bg