TERMENI UTILIZARE WEBSITE

 

Acest site web este proprietatea Access Finance Bulgaria. Informația de pe acest site web a fost pregatita de AXI Finance IFN S.A. si a fost creata in scop informativ. Prin utilizarea acestui site web devii client al Axi Finance IFN S.A.

Accesul la acest site web este absolut gratuit.

Prin accesarea acestui site web, a informatiilor si materialelor continute de acesta acceptati, intelegeti si sunteti de acord cu Termenii Serviciului. In caz contrar, trebuie sa incheiati imediat sesiunea.

Ca utilizator al acestui site web, sunteti de acord sa respectati toate legile in vigoare cu privire la accesul si utilizarea site-ului web. Prin utilizarea acestui site web, va dati acordul ca noi sa utilizam informatiile si datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra conform Politicii de Confidentialitate si Notificarii privind modulele de tip cookie.

Drepturi de autor

Materialele informative, fotografiile si celelalte imagini continute de site-ul web, impreuna cu designul sau fac obiectul legii privind drepturile de autor conform Legii Copyright-ului. Acestea pot fi utilizate in mod liber doar in cazurile stipulate explicit in lege, cu conditia sa nu impiedice functionarea normala a site-ului si sa nu reprezinte o incalcare a intereselor legale ale AXI Finance IFN S.A.

Marca AXI şi sigla AXI publicate pe acest site web sunt marci comerciale sau marci comerciale inregistrate. Cu exceptia cazurilor mentionate in mod explicit in Termenii Serviciului, nu aveti dreptul sa utilizati marcile comerciale mentionate anterior nici separat si nici în combinatie cu alte cuvinte sau elemente de design.

Pentru a primi permisiunea scrisa de a utiliza marcile comerciale ale companiei AXI Finance IFN S.A., utilizati formularul de contact Contactaţi-ne de pe site-ul web.

Limitarea răspunderii administratorului site-ului www.axi-card.ro

Acest site web are ca scop facilitarea accesului clientilor AXI Finance IFN S.A. la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatiile prezentate pe site nu reprezinta sfaturi, recomandari juridice, consiliere in domeniul investitiilor sau in oricare alt domeniu. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. In cazul in care aveti nevoie de astfel de sfaturi si recomandari, va incurajam sa apelati la un specialist competent din domeniul respectiv.

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere AXI Finance IFN SA pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

In cazuri de forta majora, AXI Finance IFN SA si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al AXI Finance IFN SA, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure AXI Finance IFN SA si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate din sau legate de orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.axi-card.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

AXI Finance IFN S.A. isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. AXI Finance IFN S.A.nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar AXI Finance IFN SA nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Abonarea utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului www.axi-card.ro au posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica, existand posibilitatea ca utilizatorii sa opteze in orice moment pentru a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare de la newsletter/alerta.

Fata de faptul ca accesul la serviciile si informatiile oferite prin intermediul site-ului se realizeaza si prin intermediul unui cont activ, asadar pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, recomandam utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terte persoane, chiar daca acestea afirma ca va contacteaza din partea AXI Finance IFN SA.

De asemenea, in vederea asigurarii unui nivel sporit de securitate, la sfarsitul vizitei pe site-ul www.axi-card.ro recomandam inchiderea fereastrei browser-ului in care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off”din contul online personal.

Protectia datelor cu caracter personal

AXI Finance IFN S.A. este inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal in registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 37715.

AXI Finance IFN S.A. prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR) pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

AXI Finance IFN S.A. respecta drepturile pe care GDPR le confera persoanelor fizice ale caror date cu caracter personal le prelucreaza, respectiv:

(i) Dreptul de a fi informat - dreptul de a obtine informatii despre aspectele importante ale prelucrarii, inclusiv, dar fara a se limita, la scopul, perioada si temeiurile prelucrarii, destinatarii si categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.

In plus, trebuie mentionat ca persoanele vizate pot fi subiectul unor decizii automate, inclusiv profilare. Asta inseamna ca datele furnizate de persoanele vizate pot fi folosite in scopul crearii unui „profil” corespunzator al persoanei respective si sunt menite sa previna fraudele, sa diversifice produsele AXI Finance si sa selecteze materialele publicitare, de marketing si promoționale care sunt cele mai potrivite pentru persoana vizata. 

In conformitate cu legile aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, persoanele vizate au drepturile specificate mai jos, si AXI Finance se angajeaza sa raspunda fiecarei solicitari in termen de 1 luna de la primirea acesteia, fara vreo taxa suplimentara. In cazul unor dificultati in satisfacerea la timp a solicitarilor, aceasta perioada poate fi prelungita cu inca 2 luni, fapt care se va aduce la cunostinta solicitantului in termen de 1 luna de la primirea solicitarii.

(ii) Dreptul de acces la date – dreptul de a solicita informatii despre datele cu caracter personal pe care AXI Finance le prelucreaza, si daca se efectueaza operatiuni de prelucrare cu privire la respectivele date. Se poate solicita acces la aceste date.

AXI Finance va furniza o situație cu datele cu caracter personal pe care le prelucreaza. Pentru situatii suplimentare, se poate percepe o taxa rezonabila pe baza costurilor administrative implicate. Atunci cand se transmite o solicitare pe cale electronica, informatiile vor fi furnizate, pe cat posibil, sub forma electronica, dacă nu s-a solicitat altfel.

(iii) Dreptul la rectificarea datelor – daca AXI Finance prelucreaza date incomplete sau incorecte, dreptul la rectificarea si completarea acestor date in orice moment.

(iv) Dreptul la stergerea datelor – se poate solicita stergerea datelor cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • acordul pe care se bazeaza prelucrarea este retras si nu mai exista niciun alt temei legitim pentru continuarea prelucrarii;
 • persoana vizata considera ca datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Atragem atentia asupra faptului pot exista alte motive care pot impiedica stergerea imediata a datelor cu caracter personal, cum ar fi obligatiile legale de stocare, proceduri in derulare, constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi legale, etc.

(v) Dreptul la restrictionarea prelucrarii - se poate obtine restricționarea prelucrarii, daca:

 • este contestata acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate, pentru o perioada care sa permita AXI Finance sa verifice acuratețea datelor respective;
 • prelucrarea este ilegala, insa persoana vizata nu doreste stergerea datelor cu caracter personal si, in schimb, solicita restrictionarea utilizarii lor;
 • datele cu caracter personal ale persoanei vizate nu mai sunt necesare pentru scopul prelucrarii, insa aceasta le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi legale;
 • persoana vizata a formulat obiectiuni impotriva prelucrarii, in timpul verificarii daca interesele legitime ale AXI Finance pentru efectuarea prelucrarii datelor prevaleaza fata de interesele legitime ale persoanei vizate.

Daca solicita restrictionarea prelucrarii, AXI Finance va informa persoana vizata inainte de a revoca restrictionarea prelucrarii.

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a solicita furnizarea datelor cu caracter personal intr-un format structurat, de uz comun si care poate fi citit automat si care poate fi transmis unei alte instituții financiare, de exemplu. Aceasta se va aplica, cu conditia ca:

 • prelucrarea datelor sa se bazeze pe acordul persoanei vizate sau sa fie in legatura cu incheierea si executarea unui contract de credit; si
 • prelucrarea sa fie realizata prin mijloace automate.

(vii) Dreptul la opozitie – dreptul, in orice moment si pentru motive legate de situatia particulara a persoanei vizate, ca aceasta sa obiecteze impotriva prelucrarii datelor sale cu caracter personal in temeiul interesului legitim.

Daca persoana vizata si-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopuri de marketing, aceasta are dreptul de a se opune prelucrarii, in orice moment, fara motivare.

(viii) Dreptul de a formula o plangere – daca persoana vizata considera ca AXI Finance a incalcat orice lege aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal in cursul prelucrarii datelor cu caracter personal ale persoanei respective si, prin urmare, drepturile acesteia au fost afectate, persoana respectiva poate contacta in orice moment AXI Finance. Persoana vizata are, de asemenea, dreptul sa formuleze o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal care este autoritatea de supraveghere cu privire la protectia datelor cu caracter personal pe website-ul: www.dataprotection.ro.

Solicitarile referitoare la exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi transmise:

 • personal sau prin mandatar autorizat printr-o procura autentificata la notar, la sediul AXI Finance din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C, etaj 6, sector 2, București, telefon 031.9033, 031.9032 sau 021.531.24.48;
 • electronic, prin e-mail la: dpo@axi-card.ro;
 • telefonic, la numarul031.9033, 031.9032 sau 021.531.24.48.

Detalii privind (i) tipul, scopul si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal colectate de AXI Finance, (ii) perioadele de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate de Axi Finance, (iii) categoriile de destinatari carora Axi Finance poate transfera date cu caracter personal , (iv) masurile de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate de Axi Finance, sunt disponibile la www.axi-card.ro/gdpr.

Axi Finance IFN S.A. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii pentru aducerea la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatia cu AXI Finance IFN S.A. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de acesti Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.