Regulament de participare la campania promotionala “Castiga 10.000 RON cu AXI Card”

Regulament de participare la campania promotionala “Castiga 10.000 RON cu AXI Card”

date 25.06.2023
views 4267

AXI Card iti aduce premii care iti schimba planurile de vacanta!

Poti castiga 1.000 RON saptamanal sau marele premiu in valoare de 10.000 RON!

 

Pentru a participa la tombola saptamanala trebuie sa ai tranzactii in valoare cumulata (la POS sau online)  egala sau mai mare de 200 RON. Fiecare participare saptamanala iti ofera o sansa in plus la marea extragere pentru 10.000 RON.

 

APLICA AICI!

(( Etapa ))

(( Perioada Derulare Etapa ))

(( Nume Castigator ))

(( Valoare Premiu ))

1

6 - 12 februarie 2023

Marian C.

1.000 RON

2

13- 19 februarie 2023

Marius P.

1.000 RON

3

20 – 26 februarie 2023

Alin-Petre S.

1.000 RON

4

27 februarie – 5 martie 2023

Gheorghe U.

1.000 RON

5

6 – 12 martie 2023

Catea M.

1.000 RON

6

13 – 19 martie 2023

Ioana M.

1.000 RON

7

20 -26 martie 2023

Cornelia C.

1.000 RON

8

27 martie – 2 aprilie 2023

Alina L.

1.000 RON

9

3 – 9 aprilie 2023

Mariana G.

1.000 RON

10

10 – 16 aprilie 2023

Alexandru-Paul S.

1.000 RON

11

17- 23 aprilie 2023

Florin R.

1.000 RON

12

24 – 30 aprilie 2023

Daniel M.

1.000 RON

13

1 – 7 mai 2023

Florentina M.

1.000 RON

14

8 – 14 mai 2023

Anna Maria G.

1.000 RON

15

15 – 21 mai 2023

Florentina L.

1.000 RON

16

22 – 28 mai 2023

Cornelia-Magdalena A.

1.000 RON

17

29 mai – 4 iunie 2023

Laura H.

1.000 RON

18

5 – 11 iunie 2023

Cristina R.

1.000 RON

19

12 – 18 iunie 2023

Ciprian M.

1.000 RON

20

19 – 25 iunie 2023

Cosmin B.

1.000 RON

 

MARELE PREMIU

Robert G.

10.000 RON

Regulament de participare la campania promotionalaCastiga 10.000 RON cu AXI Card”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A.

In perioada 06.02.2023 – 25.06.2023

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.      Organizatorul campaniei promotionale “Castiga 10.000 RON cu AXI Card” (denumita in continuare “Campania”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

 

2.      Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Campania conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

 

3.      Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

II. DURATA CAMPANIEI

4.      Campania se desfasoara in perioada 06.02.2023 – 25.06.2023, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 29 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 25.06.2023 nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

 

5.      Campania se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

6.      Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul României.

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

7.      La Campanie va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

(i)     are in derulare un contract de credit pentru cardul AXI incheiat cu Organizatorul;

(ii)  isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile de plata rezultand din contractul de credit incheiat cu Organizatorul;

(iii)                         cardul AXI emis pe numele sau este activ la data tragerii la sorti pentru Etapa in care a efectuat tranzactii eligibile conform pct. (iv) de mai jos; si

(iv) in oricare dintre Etapele Campaniei utilizeaza cardul AXI emis pe numele sau pentru tranzactii/ plati de bunuri si/sau servicii la comercianti in valoare cumulata de cel putin 200 RON (tranzactiile pot fi online, pe internet, sau offline, in magazine fizice, la POS). Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor fi considerate eligibile pentru participarea la Campanie retragerile de numerar de la ATM sau tranzactiile creditoare (incasarile) pe cardul AXI.

 

8.      Fiecare Participant este de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Campanie, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la pct. 34-36 de mai jos).

 

9.      Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

 

10.  Angajatii Organizatorului, angajatii/ colaboratorii Organizatorului care promoveaza aceasta Campanie, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pana la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.  

 

11.  Neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate la pct. 7 va avea drept rezultat invalidarea participarii la Campanie.

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

V.1. Etapele Campaniei si atribuirea premiilor

12.  Perioada de desfasurare a Campaniei este impartita in 20 de etape (denumite in mod colectiv, “Etapele” si individual “Etapa”) fiecare etapa avand o durata de 7 zile calendaristice, dupa cum urmeaza:

a.       etapa 1: 6 - 12 februarie 2023 (ambele date incluse);

b.      etapa 2: 13- 19 februarie 2023 (ambele date incluse);

c.       etapa 3: 20 – 26 februarie 2023 (ambele date incluse);

d.      etapa 4: 27 februarie – 5 martie 2023 (ambele date incluse);

e.       etapa 5: 6 – 12 martie 2023 (ambele date incluse);

f.        etapa 6: 13 – 19 martie 2023 (ambele date incluse);

g.      etapa 7: 20 -26 martie 2023 (ambele date incluse);

h.      etapa 8: 27 martie – 2 aprilie 2023 (ambele date incluse);

i.        etapa 9: 3 – 9 aprilie 2023 (ambele date incluse);

j.        etapa 10: 10 – 16 aprilie 2023 (ambele date incluse);

k.      etapa 11: 17- 23 aprilie 2023 (ambele date incluse);

l.        etapa 12: 24 – 30 aprilie 2023 (ambele date incluse);

m.    etapa 13: 1 – 7 mai 2023 (ambele date incluse);

n.      etapa 14: 8 – 14 mai 2023 (ambele date incluse);

o.      etapa 15: 15 – 21 mai 2023 (ambele date incluse);

p.      etapa 16: 22 – 28 mai 2023 (ambele date incluse);

q.      etapa 17: 29 mai – 4 iunie 2023 (ambele date incluse);

r.        etapa 18: 5 – 11 iunie 2023 (ambele date incluse);

s.       etapa 19: 12 – 18 iunie 2023 (ambele date incluse);

t.        etapa 20: 19 – 25 iunie 2023 (ambele date incluse).

 

13.  In maxim 48h de la incheierea fiecarei Etape a Campaniei, Organizatorul va desemna, prin tragere la sorti, un castigator dintre Participantii care au efectuat tranzactii eligibile in Etapa respectiva conform pct. 7 (iv) de mai sus. Premiul atribuit Participantului desemnat castigator intr-o anumita Etapa este in valoare de 1.000 RON.

 

14.  In total, in cadrul Etapelor Campaniei vor fi desemnati castigatori 20 de Participanti si se vor acorda 20 de premii a cate 1.000 RON fiecare.

 

15.  Tranzactiile eligibile conform pct. 7(iv) de mai sus efectuate intr-o Etapa a Campaniei, vor fi luate in considerare exclusiv pentru tragerea la sorti corespunzatoare Etapei respective, dar nu si pentru tragerile la sorti aferente celorlalte Etape ale Campaniei.

 

16.  Un Participant care efectueaza tranzactii eligibile conform pct. 7(iv) de mai sus in mai multe Etape ale Campaniei, va fi inclus in toate tragerile la sorti corespunzatoare Etapelor in care a efectuat tranzactiile eligibile.

V.2. Extragerea finala si atribuirea marelui premiu

17.  In termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei Organizatorul va desemna, prin tragere la sorti, castigatorul marelui premiu al Campaniei in valoare de 10.000 RON.

 

18.  In tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului marelui premiu vor fi inclusi toti Participantii care au efectuat tranzactii eligibile conform pct. 7(iv) in oricare dintre Etapele Campaniei, inclusiv Participantii desemnati castigatori in aceste Etape. Astfel, in vederea tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorului marelui premiu, fiecare Participant va avea un numar de sanse de castig egal cu numarul de Etape in care a efectuat tranzactii eligibile conform pct. 7(iv). De exemplu, daca un Participant a fost eligibil pentru tragerile la sorti din cadrul a 10 Etape ale Campaniei, acesta va avea 10 sanse de castig la marele premiu.

V.3. Reguli generale

19.  In cadrul Campaniei vor fi desemnati castigatori, in total, 21 de Participanti, respectiv: 20 de Participanti in cadrul celor 20 de Etape ale Campaniei, fiecare primind un premiu de 1.000 RON (net) si 1 Participant care va primi marele premiu de 10.000 RON (net).

 

20.  Pentru tragerile la sorti din cadrul Campaniei, Organizatorul va folosi platforma random.org si/sau gigacalculator.com. In cadrul fiecarei trageri la sorti vor fi extrasi si 3 Participanti-rezerva pentru ipoteza in care Participantii desemnati initial castigatori nu pot fi contactati sau nu li se pot atribui premiile, din orice motiv.

 

21.  Participantii-rezerva vor fi desemnati castigatori in ordinea extragerii – de exemplu, daca, in termenul mentionat la pct. 24 de mai jos, Participantul desemnat initial castigator nu isi poate revendica premiul, va fi desemnat castigator Participantul care a fost extras primul drept rezerva in cadrul respectivei trageri la sorti.

 

22.  Identificarea Participantilor in vederea fiecarei trageri la sorti se va face pe baza codului de client si a detaliilor tranzactiilor de plata efectuate cu cardul AXI.

 

23.  Fiecare Participant desemnat castigator in cadrul unei trageri la sorti va fi anuntat pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei), in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Prin participarea la Campanie fiecare Participant declarat castigator accepta si este in mod expres de acord cu publicarea numelui sau pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei).

 

24.  Daca in termen de 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti Participantul desemnat castigator in cadrul respectivei trageri la sorti, nu poate fi contactat sau nu confirma/ nu transmite Organizatorului informatiile/ documentele solicitate pentru confirmarea identitatii sale si atribuirea premiului, respectivul Participant va fi descalificat din Campanie pierzand atat premiul cat si dreptul de a participa la tragerile la sorti ulterioare. Intr-un asemenea caz se va recurge la rezerve.

 

25.  Castigatorii Campaniei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul câstigat si conditiile de atribuire a acestuia, prin e-mail, SMS sau la numarul de telefon de contact furnizat de Participant.

 

26.  Fiecare premiu din cadrul Campaniei va fi acordat prin transfer (creditare) pe cardul AXI al Participantului desemnat castigator, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data respectivei trageri la sorti. Suma acordata cu titlu de premiu va fi evidentiata in extrasul de cont aferent cardului AXI. Valoarea sumei transferate cu titlu de premiu va reduce automat datoria aferenta cardului AXI de la momentul respectiv si/ sau, dupa caz, va mari suma disponibila pe card pentru utilizare. Castigarea unui premiu in cadrul Campaniei nu afecteaza obligatia Participantului de a restitui linia de credit utilizata prin intermediul cardului AXI si nici celelalte obligatii asumate prin contractul de credit incheiat cu Organizatorul.

 

27.  Premiile acordate de Organizator in cadrul Campaniei au o valoare totala neta de 30.000 RON si sunt supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal. Impozitarea premiilor se va face prin retinere la sursa, impozitul fiind achitat catre bugetul de stat de Organizator.

 

28.  Nu se vor acorda premii pentru tranzactiile a caror valoare este returnata integral sau partial in contul aferent cardului AXI in termen de 30 de zile de data efectuarii tranzactiei. Nu se vor acorda alte tipuri de beneficii si nici nu se va putea solicita modificarea premiilor.

 

29.  Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.

 

30.  Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

 

 

VI. PUBLICITATEA CAMPANIEI

31.  Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare si desfasurare a Campaniei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, pe toata durata Campaniei, la sediul Organizatorului si pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro.

 

32.  Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Campanie si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 31, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

 

33.  Orice Participant poate apela numarul 0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Campania.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

34.  Acceptarea prezentului Regulament este o conditie obligatorie pentru participarea la Campanie, prin care Participantul declara ca este de acord ca Organizatorul sa prelucreze datele sale cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Campaniei.

 

35.  Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate in vederea participarii la Campanie. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Campanie in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

 

36.  In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)      daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

b)      daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul de a bloca cardul, de a retrage premiul ori de a solicita returnarea sumei creditate cu titlu de premiu.

 

37.  Participantii care publica texte obscene/ jignitoare/ denigratoare/ calomnioase la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Campanie.

 

38.  Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Campanie si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

 

 

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

39.  In scopul organizarii Campaniei, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumit in continuare “Persoane Vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

 

40.  Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 39 sunt: numele, prenumele, CNP-ul, codul de client, detalii referitoare la tranzactiile efectuate cu cardul AXI, detalii referitoare la cardul AXI detinut de Participant (status, datoria aferenta etc.), adresa de e-mail, numarul de telefon, detalii referitoare la contul curent al Participantului deschis la o institutie de credit din Romania.

 

41.  Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia publicarii/ anuntarii conform pct. 23 de mai sus a Participantilor desemnat castigator in cadrul Campaniei cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

42.  Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

 

43.  Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana Vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

 

44.  La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect privind protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

 

45.  Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - www.axi-card.ro/gdpr

 

46.  Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

IX. FORTA MAJORA

47.  In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

 

48.  Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

 

49.  In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;

b) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

X. INCETAREA CAMPANIEI

50.  Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Campaniei  in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Campaniei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Campaniei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

 

51.  In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

52.  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator din cadrul Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

53.  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in cadrul Campaniei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII

54.  Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

55.  Legea aplicabila este legea romana.

 

56.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau pana la data de 25.06.2023. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului.

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

Bogdan Dobre

AXI Card iti aduce premii care iti schimba planurile de vacanta! Poti castiga 1.000 RON saptamanal sau marele premiu in valoare de 10.000 RON!

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.