Regulament de participare la campania promotionala  “Castiga Salariul pe 1 An de la AXI Card” In perioada 01.01.2024 – 30.06.2024

Regulament de participare la campania promotionala “Castiga Salariul pe 1 An de la AXI Card” In perioada 01.01.2024 – 30.06.2024

date 03.01.2024
views 4878

Regulamentul oficial al campaniei promoționale "Castiga Salariul pe 1 An de la AXI Card" este desfășurat de AXI FINANCE IFN S.A. în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024. Organizatorul, AXI FINANCE IFN S.A., este responsabil de deciziile și executarea campaniei conform regulamentului stabilit.

Campania se adresează automat clienților (persoane fizice) ai Organizatorului care îndeplinesc condițiile stabilite, incluzând deținerea unui contract de credit pentru cardul AXI, respectarea obligațiilor de plată a acestui contract, și utilizarea activă a cardului AXI pentru tranzacții de cel puțin 500 RON în valoare la comercianți eligibili.

Premiile constau în 6 salarii minime brute, acordate lunar câte unui participant, și un premiu final reprezentând 12 salarii minime brute, atribuite prin tragere la sorți. Participanții sunt notificați și premiile sunt acordate în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la validarea câștigătorului. Impozitul pe venit este reținut conform legii.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informații incomplete sau incorecte furnizate de participanți. Comunicarea cu participanții necâștigători nu este obligatorie.

Regulament de participare la campania promotionala

Castiga Salariul pe 1 An de la AXI Card”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A.

In perioada 01.01.2024 – 30.06.2024

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.      Organizatorul campaniei promotionale “Castiga Salariul pe 1 An de la AXI Card” (denumita in continuare “Campania”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in București, Sector 2, blvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C sau HBC 2, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

 

2.      Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Campania conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

 

3.      Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

II. DURATA CAMPANIEI

4.      Campania se desfasoara in perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 32 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 30.06.2024 nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

 

5.      Campania se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

6.      Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul României.

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

7.      La Campanie va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

(i)     are in derulare un contract de credit pentru cardul AXI incheiat cu Organizatorul;

(ii)  isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile de plata rezultand din contractul de credit incheiat cu Organizatorul;

(iii)                         cardul AXI emis pe numele sau este activ la data tragerii la sorti pentru Etapa in care a efectuat tranzactii eligibile conform pct. (iv) de mai jos; si

(iv) in oricare dintre Etapele Campaniei utilizeaza cardul AXI emis pe numele sau pentru o tranzactie/plată de bunuri si/sau servicii la comercianti in valoare de cel putin 500 RON (tranzactia poate fi online, pe internet, sau offline, in magazine fizice, la POS).

 

*Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor fi considerate eligibile pentru participarea la Campanie următoarele:

-          platile/ tranzactiile efectuate cu Cardul AXI avand o valoare individuala mai mica de 500 RON, indiferent daca valoarea cumulata a acestora intr-o Etapa depaseste sau nu 500 RON,

-          retragerile de numerar de la POS sau ATM,

-          tranzactiile creditoare (incasarile) pe cardul AXI.

 

8.      Fiecare Participant este de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Campanie, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la pct. 34-36 de mai jos).

 

9.      Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

 

10.  Angajatii si/ sau colaboratorii Organizatorului care promoveaza aceasta Campanie, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pana la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.  

 

11.  Neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate la pct. 7 va avea drept rezultat invalidarea participarii la Campanie.

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

V.1. Etapele Campaniei si atribuirea premiilor

12.  Perioada de desfasurare a Campaniei este impartita in 6 etape (denumite in mod colectiv, “Etapele” si individual “Etapa”) fiecare etapa avand o durata de o luna calendaristica, dupa cum urmeaza:

a.       etapa 1: 1 - 31 ianuarie 2024 (ambele date incluse);

b.      etapa 2: 1 - 29 februarie 2024 (ambele date incluse);

c.       etapa 3: 1 – 31 martie 2024 (ambele date incluse);

d.      etapa 4: 1 – 30 aprilie 2024 (ambele date incluse);

e.       etapa 5: 1 – 31 mai 2024 (ambele date incluse);

f.        etapa 6: 1 – 30 iunie 2024 (ambele date incluse);

 

13.  In maxim 3 zile lucratoare de la incheierea fiecarei Etape a Campaniei, Organizatorul va desemna, prin tragere la sorti, un castigator dintre Participantii care au efectuat tranzactii eligibile in Etapa respectiva conform pct. 7 (iv) de mai sus, urmand ca in maxim 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti castigatorul sa fie contactat in vederea validarii premiului. Premiul atribuit Participantului desemnat castigator intr-o anumita Etapa este in valoare de 3.300 RON, reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform Hotararii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata intrata in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2023.

 

14.  In total, in cadrul Etapelor Campaniei vor fi desemnati castigatori 6 Participanti si se vor acorda  6 premii a cate 3.300 RON fiecare.

 

15.  Tranzactiile eligibile conform pct. 7(iv) de mai sus efectuate intr-o Etapa a Campaniei, vor fi luate in considerare exclusiv pentru tragerea la sorti corespunzatoare Etapei respective, dar nu si pentru tragerile la sorti aferente celorlalte Etape ale Campaniei.

 

16.  Un Participant care efectueaza tranzactii eligibile conform pct. 7(iv) de mai sus in mai multe Etape ale Campaniei, va fi inclus in toate tragerile la sorti corespunzatoare Etapelor in care a efectuat tranzactiile eligibile.

V.2. Extragerea finala si atribuirea marelui premiu

17.  Cu ocazia desemnarii, prin tragere la sorti, a castigatorului ultimei Etape a Campaniei, se va desemna, prin tragere la sorti, si castigatorul marelui premiu al Campaniei in valoare de 39.600 RON, reprezentand 12 salarii de baza minime brute in valoare de 3.300 lei fiecare potrivit cuantumului stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata intrata in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2023.

 

18.  In tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului marelui premiu vor fi inclusi toti Participantii care au efectuat tranzactii eligibile conform pct. 7(iv) in oricare dintre Etapele Campaniei, inclusiv Participantii desemnati castigatori in aceste Etape. Astfel, in vederea tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorului marelui premiu, fiecare Participant va avea un numar de sanse de castig egal cu numarul de Etape in care a efectuat tranzactii eligibile conform pct. 7(iv). De exemplu, daca un Participant a fost eligibil pentru tragerile la sorti din cadrul celei de-a 5-a Etape ale Campaniei, acesta va avea 5 sanse de castig la marele premiu. 

V.3. Reguli generale

19.  In cadrul Campaniei vor fi desemnati castigatori, in total, 7 Participanti, respectiv: 6 Participanti in cadrul celor 6 Etape ale Campaniei, fiecare primind un premiu de 3.300 RON (net) si 1 Participant care va primi marele premiu de 39.600 RON (net).

 

20.  Pentru tragerile la sorti din cadrul Campaniei, Organizatorul va folosi platforma random.org. In cadrul *fiecarei trageri la sorti vor fi extrasi si 2 Participanti-rezerva pentru ipoteza in care Participantii desemnati initial castigatori nu pot fi contactati sau nu li se pot atribui premiile, din orice motiv.

 

*Pentru evitarea oricarui dubiu, dupa incheierea ultimei Etape a Campaniei se vor efectua 2 trageri la sorti si se vor extrage:

-          1 Participant castigator a ultimei Etape a Campaniei si 2 Participanti-rezerva;

-          1 Participant castigator al marelui premiu al Campaniei si 2 Participanti-rezerva.

 

21.  Participantii-rezerva vor fi desemnati castigatori in ordinea extragerii – de exemplu, daca, in termenul mentionat la pct. 24 de mai jos, Participantul desemnat initial castigator nu isi poate revendica premiul, va fi desemnat castigator Participantul care a fost extras primul drept rezerva in cadrul respectivei trageri la sorti.

 

22.  Identificarea Participantilor in vederea fiecarei trageri la sorti se va face pe baza codului de client si a detaliilor tranzactiilor de plata efectuate cu cardul AXI.

 

23.  Fiecare Participant desemnat castigator in cadrul unei trageri la sorti va fi anuntat pe pagina de Facebook a Organizatorului (www.facebook.com/AXICardRomania), pe pagina de Instagram a Organizatorului (www.instagram.com/axicard.romania/) si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei), in termen de maxim 2 zile lucratoare de la momentul validarii acestuia ca si castigator. Prin participarea la Campanie fiecare Participant declarat castigator accepta si este in mod expres de acord cu publicarea numelui sau pe pagina de Facebook a Organizatorului, pe pagina de Instagram a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei).

 

24.  Participantul desemnat castigator in cadrul oricareia dintre tragerile la sorti va fi descalificat din Campanie pierzand atat premiul cat si dreptul de a participa la tragerile la sorti ulterioare in urmatoarele situatii:

(i)                 daca in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, nu poate fi contactat; sau

(ii)              daca in termen de 2 zile lucratoare de la contactarea sa, nu confirma/ nu transmite Organizatorului informatiile/ documentele solicitate pentru confirmarea identitatii sale si atribuirea premiului.

In asemenea cazuri se va recurge la rezerve.

 

25.  Castigatorii Campaniei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul câstigat si conditiile de atribuire a acestuia, prin e-mail, SMS[AP2]  sau la numarul de telefon de contact furnizat de Participant.

 

26.  Fiecare premiu din cadrul Campaniei va fi acordat prin transfer intr-un cont bancar deschis pe numele Participantului desemnat castigator sau prin creditarea cardului AXI emis pe numele acestuia, in termen de maxim 15 de zile lucratoare de la data validarii Participantului desemnat castigator. In cazul in care premiul se acorda prin transfer pe cardul AXI, suma acordata cu titlu de premiu va fi evidentiata in extrasul de cont aferent cardului AXI, iar valoarea premiului va reduce automat datoria aferenta cardului AXI de la momentul respectiv si/ sau, dupa caz, va mari suma disponibila pe card pentru utilizare. Castigarea unui premiu in cadrul Campaniei nu afecteaza obligatia Participantului de a restitui linia de credit utilizata prin intermediul cardului AXI si nici celelalte obligatii asumate prin contractul de credit incheiat cu Organizatorul.

 

27.  Premiile acordate de Organizator in cadrul Campaniei au o valoare totala neta de 59.400 RON si sunt supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal. Impozitarea premiilor se va face prin retinere la sursa, impozitul fiind achitat catre bugetul de stat de Organizator.

 

28.  Nu se vor acorda premii pentru tranzactiile a caror valoare este returnata integral sau partial in contul aferent cardului AXI in termen de 30 de zile de data efectuarii tranzactiei. Nu se vor acorda alte tipuri de beneficii si nici nu se va putea solicita modificarea premiilor.

 

29.  Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.

 

30.  Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

VI. PUBLICITATEA CAMPANIEI

31.  Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare si desfasurare a Campaniei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, pe toata durata Campaniei, la sediul Organizatorului si pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro.

 

32.  Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Campanie si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 31, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

 

33.  Orice Participant poate apela numarul 0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Campania.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

34.  Acceptarea prezentului Regulament este o conditie obligatorie pentru participarea la Campanie, prin care Participantul declara ca este de acord ca Organizatorul sa prelucreze datele sale cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Campaniei.

 

35.  Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate in vederea participarii la Campanie. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Campanie in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

 

36.  In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)      daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

b)      daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul de a bloca cardul, de a retrage premiul ori de a solicita returnarea sumei creditate/transferate cu titlu de premiu.

 

37.  Participantii care publica texte obscene/ jignitoare/ denigratoare/ calomnioase la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Campanie.

 

38.  Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Campanie si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

39.  In scopul organizarii Campaniei, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumit in continuare “Persoane Vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

 

40.  Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 39 sunt: numele, prenumele, CNP-ul, inclusiv poza de pe CI, codul de client, detalii referitoare la tranzactiile efectuate cu cardul AXI, detalii referitoare la cardul AXI detinut de Participant (status, datoria aferenta etc.), adresa de e-mail, numarul de telefon, detalii referitoare la contul curent al Participantului deschis la o institutie de credit din Romania.

 

41.  Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia publicarii/ anuntarii conform pct. 23 de mai sus a Participantilor desemnati castigatori in cadrul Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

42.  Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

 

43.  Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana Vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C sau HBC 2, etaj 6, sector 2 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

 

44.  La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect privind protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C sau HBC 2, etaj 6, sector 2 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

 

45.  Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - www.axi-card.ro/gdpr

 

46.  Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

IX. FORTA MAJORA

47.  In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

 

48.  Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

 

49.  In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;

b) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

X. INCETAREA CAMPANIEI

50.  Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Campaniei in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Campaniei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Campaniei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

 

51.  In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

52.  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator din cadrul Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

53.  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in cadrul Campaniei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII

54.  Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

55.  Legea aplicabila este legea romana.

 

56.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau pana la data de 15.07.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului.

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

Bogdan Dobre

 

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un card de credit AXI cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 5,9%, dobanda anuala fixa este 70,8% (DAE 85,04%), iar valoarea totala platibila este 1.059 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.