Regulamentul de participare la campania promotionala  ”Sarbatori cu 0% dobanda” - decembrie 2022

Regulamentul de participare la campania promotionala ”Sarbatori cu 0% dobanda” - decembrie 2022

date 31.12.2022
views 493

Aplica pentru AXI Card in luna decembrie si poti avea Sarbatori fara Dobanda. Poti beneficia de 30 de zile cu 0% dobanda!

 

axi card sarbatori cu 0 dobanda

 

Regulamentul de participare la campania promotionala

“Sarbatori cu 0% dobanda”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI Finance IFN S.A.

in perioada 01.12.2022 – 31.12.2022

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul campaniei “Sarbatori cu 0% dobanda” (denumita in continuare “Campania”) este AXI Finance IFN S.A., având sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015, avand CIF 35116319, inregistrata in Registrul General al BNR cu nr. RG-PJR-41-110308 din data de 08.04.2016 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2. Decizia AXI FINANCE IFN S.A. de a desfasura Campania conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

3. Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

II. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

1. Campania se desfasoara in perioada 01.12.2022 – 31.12.2022 pe teritoriul României.

2. Campania se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE

1.      La Campanie va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

(i)     inregistreaza o solicitare pentru cardul AXI (inclusiv, dar fara a se limita la, prin intermediul website-ului www.axi-card.ro, prin reteaua de parteneri externi ai Organizatorului, prin apel telefonic la nr. de telefon 031.9033) pana la data de 31.12.2022 (inclusiv);

(ii)  indeplinesc conditiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum de catre Organizator;

(iii)                        incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum prin intermediul cardului AXI;

(iv)   cardul AXI este activat, conform prevederilor contractului de credit si a normelor interne de creditare ale Organizatorului, pana la 31.01.2023 (inclusiv).

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de credit care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.

3. Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

4. Angajatii/ colaboratorii Organizatorului care asigura functionalitatea platformei de aplicatii on-line, angajatii/ colaboratorii/ partenerii externi ai Organizatorului care promoveaza aceasta Campanie si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.

5. Participarea la Campanie este gratuita.

6. Neindeplinirea oricareia dintre conditiile specificate la pct. 1 din sectiunea III va avea drept rezultat invalidarea participarii la Campanie.

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

1. In Campanie sunt inscrisi in mod automat si gratuit toti clientii Organizatorului, persoane fizice, care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la punctul 1 din sectiunea III de mai sus.

2. Fiecare Participant va beneficia de 0% dobanda pentru o perioada de 30 de zile incepand de la data activarii cardului AXI, pentru sumele utilizate din limita de credit acordata prin intermediul cardului AXI. La expirarea perioadei de 30 de zile dobanzile aferente utilizarii cardului AXI vor fi calculate si datorate conform prevederilor contractului de credit incheiat intre Participant si Organizator.** 

** Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit in ziua activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii. 

Pentru restul perioadei contractuale pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.

3. Activarea cardului AXI este conditionata de indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit incheiat intre Participant si Organizator. 

4. Fiecare Participant va fi instiintat cu privire la activarea cardului AXI printr-un SMS trimis de Organizator.

V. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

2. Legea aplicabila este legea romana. 

3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii, la urmatoarea adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

VI. INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI 

1. Campania va putea fi intrerupta/ incetata inainte de termen in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil), in cazul unei hotarari a instantei judecatoresti, in cazul unor acte ale autoritatilor publice sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe website-ul Organizatorului (www.axi-card.ro), pe Facebook, prin SMS sau e-mail. In cazul incetarii/ intreruperii Campaniei prin decizie a Organizatorului, informatia va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. 

2. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 1 de mai sus Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti cu privire la plata vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

VII.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumite in continuare “Persoane Vizate”), in calitate de operator de date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara a se limita, la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

2. Datele cu caracter personal ale  Persoanelor Vizate  sunt  prelucrate  in  vederea  executarii, respectarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea  conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre acestea, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea  beneficiarilor  acestei  Campanii, realizarea  de  rapoarte  statistice  cu  privire  la  clientii, produsele si serviciile Organizatorului si pentru transmiterea de informatii privind  Campania  in  derulare. Furnizarea datelor este obligatorie pentru participarea la aceasta Campanie. Refuzul furnizarii acestora poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

3. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:

(i)     numele si prenumele;

(ii)  adresa de domiciliu/ resedinta;

(iii)            numarul de telefon;

(iv) informatii cu privire la cererea de credit pentru cardul AXI (data formularii cererii, data activarii cardului AXI etc.);

(v)   informatii cu privire la contractul de credit incheiat cu Organizatorul (numar si data, limita de credit acordata etc.).

 

4. Transmiterea unor informatii privind alte actiuni promotionale desfasurate de Organizator sau oferte similare ale Organizatorului se va face cu respectarea dispozitiilor legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@axi-card.ro.

5. Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti doar in conditiile mentionate in Politica Organizatorului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal cu care Persoanele Vizate au ocazia sa se familiarizeze la momentul inregistrarii aplicatiei pentru Cardul AXI.

6. Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate la Campanie vor fi introduse in baza de date a Organizatorului si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in conditiile mentionate in Politica Organizatorului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal cu care Persoanele Vizate au ocazia sa se familiarizeze la momentul inregistrarii aplicatiei pentru Cardul AXI.  

7. Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a  fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor  competente, in masura in care considera ca este necesar. Persoanele Vizate pot exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

8. La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

9. Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - https://axi-card.ro/gdpr

10. Prin participarea la Campanie, Persoanele Vizate confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament, si sunt de acord cu prelucrarea.

11. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in vederea aducerii la indeplinire a scopului pentru care datele au fost colectate. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

VIII. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind in vigoare doar pe durata Campaniei.

2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui Participant. Pentru detalii privind Campania, Participantii pot consulta prezentul Regulament:

• la sediul Organizatorului; sau

• accesand site-ul Organizatorului www.axi-card.ro.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament si regulile de participare la Campanie, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost comunicat Participantilor prin intermediul site-ului www.axi-card.ro, prin SMS, e-mail sau pe Facebook cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4. Participarea la Campania “Sarbatori cu 0% dobanda” implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

5. Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate si care ii faciliteaza participarea la Campanie. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Campanie in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de frauda.

IX. FORTA MAJORA

1.                  In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

 

2.                  Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

 

3.                  In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) defectiunea sistemului de stocare a datelor;

b) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului.

 

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

Bogdan Dobre

Aplica pentru AXI Card in luna decembrie si poti avea Sarbatori fara Dobanda. Poti beneficia de 30 de zile cu 0% dobanda!

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.