best live chat

AXI Card implineste 1 an si te premiaza

AXI Card implineste 1 an si te premiaza!

Dorim sa sarbatorim aceasta zi importanta alaturi de tine, vom alege 10 castigatori dintre clientii nostri cu cele mai multe tranzactii facute,

Mai multe detalii gasesti in regulamentul de mai jos,

Pe 22.01.2018 vom face publica lista castigatorilor!

Multumim ca esti alaturi de noi.

Reguli de participare la promotia [AXI Card implineste 1 an si te premiaza]

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A.

Pentru perioada cuprinsa intre 15.01.2018 si 21.01.2018

 

I.             ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.            Organizatorul promotiei este AXI FINANCE IFN S.A., având sediul social situat in Bucuresti,  str. Maior Gheorghe Sontu nr. 8, parter, apt. 1 si apt. 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul  J40/12493/2015

2.            Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a conduce promotia dupa aceste reguli este finala si executorie pentru Societate si reprezentantii sai.

3.            Regulamentul oficial este elaborat si va fi facut public in conformitate cu legislatia aplicabila din România, disponibil pentru toti aplicantii pe toata durata campaniei, accesand site-ul www.axi-card.ro  

4.            Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentele reguli, iar eventualele modificari vor fi comunicate clientilor/potentialilor client anterior intrarii in vigoare.

II.            DURATA PROMOTIEI

5. Durata promotiei "AXI Card implineste 1 an si te premiaza” se va desfasura pe perioada cuprinsa intre 15.01.2018 si 21.01.2018,   exceptând cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu punctele 38 sau 39. Aceasta este ultima zi in care Participantii pot profita de acest Promotie, si este obligatorie pentru Societate.

6. Promotia se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute mai jos in acest document.

III.           LOCUL DESFASURARII PROMOTIEI

7. Promotia " [AXI Card implineste 1 an si te premiaza]" este realizata prin intermediul departamentului Call Center al societatii si se desfasoara pe teritoriul României.

IV. PREMII

8. Premiile oferite de catre Organizatorul Promotiei sunt 10 boxe Bluetooth Valoarea totala a premiilor este de 250 LEI (valoarea individuala a unui premiu este de 25 Lei). Organizatorul nu este producatorul premiilor distribuite in cadrul acestui Promotie.

Nu se acorda premii in bani.

V. DREPTUL DE A PARTICIPA LA PROMOTIE 

9. La Promotie vor participa toti clientii cu un card de credit Axi Card, activat si utilizat in perioada [*], denumita in continuare  "Participant".

10. Fiecare Participant se angajeaza sa respecte conditiile descrise in acest Regulament.

11. Fiecare Participant trebuie sa aiba un profil personal inregistrat pe pagina de web www.axi-card.ro.

12. Orice participant la Promotie trebuie sa accepte Regulamentul de participare, sa fie de acord cu acesta si sa fie de acord ca poate fi descalificat din Promotie, respectiv ca premiul sau poate fi anulat.

13. Fiecare participant la Promotie trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

14. Angajatii AXI FINANCE I.F.N. S.A nu au dreptul sa participe la Promotie, precum si angajatii societatii care asigura functionalitatea platformei de aplicatii on-line si care promoveaza acest Promotie, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta promotie, respectiv sotii lor si rudele pâna la gradul al doilea.

VI. MECANISMUL DE DESFASURARE AL PROMOTIEI

16. Participantii sunt selectati din baza de date a Societatii ce contine toate cardurile activate si utilizate pe parcursul anului 2017. La data de 21.01.2018, Societatea va alege din baza de date, 10 Participanti care au efectuat cele mai multe tranzactii cu cardul de credit Axi Card pe parcursul anului 2017.

17. Participarea la Promotie si premiile Promotiei nu sunt conditionate de achizitia de bunuri sau servicii. Participantii la campanie nu vor suporta niciun cost suplimentar, cu exceptia costurilor normale ale campaniei (echivalentul abonamentului de internet/telefon in vederea corespondarii cu Organizatorul, sau cheltuielile ocazionate cu accesul la internet cu scopul de a solicita Regulamentul Campaniei).

18. Acceptarea Regulamentului Promotiei descris mai sus este o conditie obligatorie a Promotiei, prin care Participantul declara ca isi furnizeaza in mod voluntar datele personale si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Promotiei.

19. Câstigatorii Promotiei vor fi contactati de catre un reprezentant al organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul câstigat, fiind apelati la numarul de telefon furnizat prin formularul de inregistrare pentru participarea la Promotie si prin e-mail, la adresa specificata de acestia.

20. Premiul se va transmite prin curier, la o adresa specificata de acesta, iar costurile asociate cu primirea premiului vor fi suportate de Organizator. In acest caz, câstigatorii vor trebui sa furnizeze adresele de livrare in momentul in care sunt contactati telefonic pentru a li se comunica câstigarea premiilor. In cazul in care acestia nu specifica o adresa, câstigatorii isi vor ridica premiile de la sediul Organizatorului.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru premiile care nu ajung la destinatie sau care sunt deteriorate din cauza serviciilor deficiente de curierat.

21. Legitimarea la primirea premiului se face prin prezentarea cartii de identitate, predarea coletului se va face personal, doar titularului.

22. Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de catre câstigatori. In cazul in care Participantul a furnizat un numar de telefon incorect, o adresa incorecta sau incompleta sau un nume gresit, sau daca exista o discrepanta intre numele si numarul de telefon furnizate de catre  Participant, in cadrul datelor completate in formularul de inregistrare, Premiul nu va fi acordat.

23. Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu jucatorii ne-câstigatori, inclusiv pentru a-i anunta ca nu au câstigat.

VI. PUBLICITATEA PROMOTIEI

24. Prezentul Regulament va fi public si disponibil pe toata durata Promotiei la sediul Societatii, unde il poate studia orice persoana interesata sau in format electronic, pe e-mail.

25. Câstigatorii Promotiei pot fi rugati sa participe la evenimente promotionale si in cadrul publicatiilor media.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA PROMOTIE 

33. Fiecare  participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de acesta in legatura cu participarea sa la Promotie. Organizatorul are dreptul sa priveze orice persoana de participarea la Promotie in cazul incalcarii conditiilor sau a incercarii de a câstiga in mod fraudulos un premiu.

34. Participantii care publica texte obscene sau care incalca reputatia brandului si standardele etice general acceptate vor fi descalificati.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu participantilor care au fost exclusi si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

VIII. DATE PERSONALE

35. Promotia se desfasoara in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv cu Legea privind Protectia datelor personale. Anuntarea câstigatorilor se face intr-un mod care impiedica divulgarea datelor personale, cu exceptia numelui de utilizator cu care câstigatorii sunt inscrisi pe reteaua  Facebook. Prin completarea formularului de inregistrare pentru participare pe pagina web a Organizatorului, participantul este de acord ca datele sale personale sa fie procesate de catre Organizator in calitate de operator de date cu caracter personal, precum si pentru informatii comerciale, marketing si publicitate, si altele detaliate in aplicatie.  Organizatorul se angajeaza sa respecte legislatia aplicabila cu privire la protejarea datelor cu caracter personal adunate in timpul desfasurarii Promotiei. De asemenea, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor personale ale participantilor la Promotie si sa le foloseasca in conformitate cu prezentul Regulament si cu legislatia in vigoare. Organizatorul se angajeaza sa nu ofere unor terte parti datele personale ale participantilor, altele decât cele cunoscute in mod public.

36. Prin participarea la aceasta Promotie, participantii declara si sunt de acord sa furnizeze datele lor personale (e-mail, nume, prenume, numar de telefon) in mod voluntar ca o conditie prealabila pentru participarea la Promotie si pentru utilizarea drepturilor pe care le-ar putea obtine in cadrul participarii la acest Promotie si  isi dau acordul expres pentru ca Organizatorul sa proceseze datele personale furnizate de acestia in scopul Promotiei si in special in scopuri de marketing, si declara ca sunt de acord ca, in cazul in care vor primi un premiu, numele si orasul lor de resedinta  ar putea deveni publice si ar putea fi folosite in materiale audio, foto sau video de catre Organizator, precum si ca  ar putea primi oferte pentru produsele oferite de catre Organizator.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitate datelor personale ale participantilor/câstigatorilor din cadrul acestei Campanii si sa le utilizeze in conformitate cu acest Regulament Oficial si cu legislatia in vigoare.

Participantii la aceasta campanie au urmatoarele drepturi, in conformitate cu prevederile Legii   677/2001:

dreptul de a fi informati (art.10),

dreptul de acces (art.11),

drept de interferenta (Articolul 12),

drept de opozitie (Articolul 13),

dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale  (Articolul 15) si

dreptul de a se adresa instantelor de judecata (Articolul 16).

Daca unul dintre participanti nu doreste ca datele sale personale sa fie folosite pentru scopurile mentionate mai sus sau daca doreste sa corecteze sau sa modifice informatiile furnizate, acesta va formula o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, si o va transmite pe adresa AXI Finance.

37. Datele tuturor participantilor vor fi stocate de catre Societate intr-o baza de date pentru o perioada de 2 ani.

FORTA MAJORA

38. In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv esecul Organizatorului pentru motive care sunt mai presus de controlul sau si a caror aparitie face imposibila indeplinirea obligatiilor acestuia din urma in conformitate cu Regulamentul.

39. Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale pe durata in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intârziata, in conformitate cu art.   1082 si 1083 C.civ. Daca invoca forta majora Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie referitor la existenta acestei situatii in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) pierderea bazei de date continând datele furnizate;

b) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de stabilire a câstigatorilor;

d) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

e) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

IX. INCETAREA PROMOTIEI

40. Organizatorul are dreptul irevocabil de a inceta Promotia in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul  VI Publicitatea Promotiei in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau, care impiedica desfasurarea in continuare a Promotiei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a returna vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

 

X. DISPOZITII FINALE

41. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa, sa modifice si sa completeze prezentul Regulament, iar in acest scop modificarile vor fi anuntate si accesibile tuturor utilizatorilor, in conformitate cu Capitolul VI Publicitatea Promotiei.

42. Orice participant la Promotie poate apela numarul  031 90 33 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Promotia.

43. Litigii: Orice litigiu intre Organizator si participantii la Promotie va fi solutionat pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere amiabila, se vor adresa instantelor competente de la Bucuresti.

44. Prin participarea la aceasta Promotie, participantii se angajeaza sa respecte intru totul acest Regulament. Prin acceptarea termenilor si a conditiilor, fiecare  Participant se declara de acord ca datele (e-mail, adresa si nume) specificate de catre fiecare participant sa fie folosite de catre Organizatorul Promotiei doar in scopuri de marketing, cercetare, newslettere si alte informari si materiale promotionale, inclusiv dupa incheierea campaniei.

 

Prezentul Regulament este aprobat de catre Directorul General al Societatii.

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

TSVETAN PETKOV KRASTEV