AXI Card: tombola surpriza cu ocazia aniversarii a 4 ani

AXI Card: tombola surpriza cu ocazia aniversarii a 4 ani

Tombola surpriza AXI Card: 4 clienti vor primi un smartwatch cadou! 

Castigatorii a cate unui smartwatch Key Time 88+ Stainless Steel, Android/IOS sunt:

• Zoltan Robert Bedo, judet Bihor

• Neagu Vasile, judet Dambovita

• Corneliu Marian Serban, judet Constanta

• Dumitru Daniel Oancea, judet Ialomita

Multumim tuturor clientilor ca au fost alaturi de noi!  

Mai multe detalii privind organizarea tombolei, in regulamentul de mai jos.

Regulament de participare la tombola aniversara “De ziua sa, AXI Card te premiaza!”

I. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.    Organizatorul tombolei aniversare “De ziua sa, AXI Card te premiaza!” (denumita in continuare “Tombola”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2.    Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Tombola conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

3.    Participarea la Tombola este conditionata de respectarea de catre Participanti a termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

4.    Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe site-ul www.axi-card.ro.

II. DURATA TOMBOLEI

5.    Tombola se va desfasura in data de 29.01.2021, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 25 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 29.01.2021 nu mai confera dreptul de a participa la Tombola.

6.    Tombola se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III. LOCUL DESFASURARII TOMBOLEI 

7.    Tombola este organizata si se va desfasura pe teritoriul României.

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA TOMBOLA 
 
8.    La Tombola va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care, la data de 29.01.2021, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):
(i)    detine un card Axi activ;
(ii)    a efectuat cel putin o tranzactie cu cardul Axi;
(iii)    nu inregistreaza restante la plata obligatiilor rezultand din contractul de credit pentru cardul Axi incheiat cu Organizatorul. 

9.    Fiecare Participant trebuie sa fie de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Tombola, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la pct. 28 - 30 de mai jos).

10.    Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

11.    Angajatii/ colaboratorii Organizatorului (inclusiv cei care promoveaza aceasta Tombola), orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Tombola, precum si sotii, rudele pana la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Tombola.  

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL TOMBOLEI

12.    Premiile oferite de Organizator sunt 4 ceasuri Smartwatch Key Time 88+ Stainless Steel, Android/IOS cu o valoare individuala de 400 RON. Valoarea totala a premiilor este de 1.600 RON.

13.    Premiile nu pot fi modificate, ajustate sau acordate sub alta forma fata de cea prezentata mai sus. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul Tombolei sau schimbarea parametrilor acestuia.

14.    Fiecare Participant (i.e. persoana fizica care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la pct. 8) este automat si gratuit inscris la Tombola pentru castigarea unuia dintre premiile oferite. 

15.    Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc pe data de 29.01.2021 prin intermediul platformei https://miniwebtool.com unde se vor desemna in mod aleatoriu castigatorii si rezervele. In cadrul Tombolei vor fi trasi la sorti, in total, 4 castigatori si 4 rezerve. 

16.    Un Participant poate fi desemnat castigator o singura data in cadrul Tombolei.

17.    Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitate sau partial, unor alte persoane, anterior predarii acestuia de catre Organizator.

18.    Fiecare Participant desemnat castigator in cadrul Campaniei va fi anuntat pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe pagina de promotie de pe site-ul Organizatorului cel mai tarziu a doua zi dupa tragerea la sorti in care a fost desemnat castigator.


19.    Castigatorii Tombolei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul castigat si conditiile pentru a intra in posesia acestuia, prin email sau la numarul de telefon inregistrat in baza de date a Organizatorului.  

20.    In cazul in care un Participant nu poate fi contactat in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul in care a fost desemnat castigator in cadrul Tombolei, acesta va fi declarat neeligibil, urmand a se apela la o rezerva.

21.    Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de Participanti. Orice eroare in datele furnizate de Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor. 

22.    Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

23.    Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 30 de zile de la data Tombolei. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor. 

VI. PUBLICITATEA TOMBOLEI

24.    Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare la si de desfasurare a Tombolei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, la sediul Organizatorului si pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro. 

25.    Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Tombola si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 24, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

26.    Orice Participant poate apela numarul 0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Tombola.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA TOMBOLA  

27.    Acceptarea Regulamentului este o conditie obligatorie pentru participarea la Tombola, prin care Participantul declara ca isi furnizeaza in mod voluntar datele personale catre Organizator si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

28.    Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate si care ii faciliteaza participarea la Tombola. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Tombola in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

29.    In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)    daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

b)    daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

30.    Participantii care publica texte obscene/ jignitoare/ denigratoare/ calomnioase la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Tombola.

31.    Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Tombola si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

32.    Datele cu caracter personal ale Participantilor la Tombola sunt prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

33.    Datele cu caracter personal captate prin documentatia contractuala aferenta cardului de credit Axi detinut de fiecare Participant, precum si datele care se genereaza pe baza acestora si datele referitoare la executarea contractului de credit si statusul cardului Axi sunt prelucrate in vederea indeplinirii scopurilor prezentei campanii promotionale, respectiv promovarea si derularea Tombolei, verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate conform pct. 8 de mai sus, identificarea Participantilor eligibili, acordarea premiilor, realizarea de rapoarte statistice si toate operatiunile aferente indeplinirii obligatiilor fiscale ce deriva din derularea acestei campanii precum si in vederea indeplinirii obligatiilor legale aferente calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile din premii.

34.    Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:
(i)    date de identificare: numele si prenumele;
(ii)    date de contact: adresa, numar de telefon, email;
(iii)    informatii privind contractul de credit al Participantului (inclusiv, informatii privind executarea obligatiilor de plata) si cardul Axi detinut de acesta;

(iv)    informatii continute de actele de identitate ale castigatorilor.

35.    Persoanele vizate de activitatea de prelucrare efectuata de catre Organizator sunt in mod exclusiv clientii care indeplinesc conditiile mentionate la pct. 8 de mai sus.

36.    Datele cu caracter personal prelucrate in legatura cu Tombola nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau dezvaluirea datelor este necesara pentru atribuirea premiilor in urma desemnarii castigatorilor. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre reprezentantii legali sau conventionali ai acestora, reprezentantii Organizatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Organizatorului, entitatile din Grupul MFG, parteneri contractuali ai Organizatorului care presteaza servicii de contabilitate si servicii de curierat.

37.    Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii. 

38.    Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

39.    La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

40.    Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - https://axi-card.ro/gdpr.  

41.    Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

42.    Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu Organizatorul. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

IX. FORTA MAJORA

43.    In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

44.    Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si desfasurarea Tombolei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Tombola cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

45.    In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:
a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;
b) tentative de fraudare a mecanismului Tombolei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;
c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.
Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

X. INCETAREA TOMBOLEI

46.    Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Tombolei  in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Tombolei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Tombolei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

47.    In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale. 

XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

48.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

49.    Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in cadrul Tombolei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

50.    Prin simpla participare la Tombola, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

51.    Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

52.    Legea aplicabila este legea romana. 

53.    Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Tombolei sau in termen de maximum 10 zile de la data ultimei extrageri (i.e. 15.02.2021). Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie. 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului. 

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.
SERBAN FLOR