Modificări la Termenii și Condițiile Generale de Utilizare

Modificări la Termenii și Condițiile Generale de Utilizare a Cardului AXI

blog-calendar-icon Created at: 09.01.2024
blog-views-icon 459

Dacă ați încheiat un contract de credit pentru Cardul AXI anterior sau la data de *09.01.2024, vă informăm că începând cu 11.03.2024 vor intra în vigoare anumite modificări la Termenii și Condițiile Generale ale Easy Payment Services Ltd., anexă la Contractul-Cadru pentru Emiterea Cardului AXI. Vă puteți familiariza cu aceste modificări accesând acest link unde clauzele noi/ modificate sunt identificate cu textul “Modificat începând cu 10.01.2024” sau “Articol nou începând cu 10.01.2024”.

Principalele modificări se referă la comisioanele plătibile pentru utilizarea Cardului AXI, în particular:

(i) introducerea unui comision fix de 6,9 RON pentru fiecare retragere de numerar la ATM-uri din România și din Comunitatea Economică Europeană, indiferent de suma retrasă; și

(ii) majorarea comisionului pentru retrageri de numerar la ATM-uri din afara Comunității Economice Europene și la terminale POS.

 

Toate celelalte comisioane și taxe asociate utilizării Cardului AXI pe care îl dețineți, menționate în Lista de Comisioane atașată Termenilor și Condițiilor Generale, rămân neschimbate.

 

Vă informăm că aceste modificări nu afectează ratele de dobândă din Contractul de Credit pentru Cardul AXI pe care l-ați semnat cu AXI Finance IFN S.A.

 

Se consideră că ați acceptat modificările la Termenii și Condițiile Generale de Utilizare a Cardului AXI dacă, până la data intrării în vigoare a acestora nu ne notificați contrariul. Aveți dreptul să vă opuneți modificărilor și să încetați Contractul Cadru cu Easy Payment Services Ltd., în mod gratuit, până la data de 10.03.2024, printr-o notificare scrisă transmisă prin email la adresa help@axi-card.ro.

 

În cazul în care vă exercitați dreptul de opoziție față de modificarea Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare a Cardului dvs. AXI, acest lucru va atrage încetarea, începând cu data de 11.03.2024, atât a Contractului Cadru cu Easy Payment Services Ltd. cât și a Contractului de Credit cu AXI Finance IFN S.A.

*Dacă ați încheiat un contract de credit pentru Cardul AXI începând cu data de 10.01.2024, modificările menționate vi se aplică de la data contractului, fiind incluse în Termenii și Condițiile Generale ale Easy Payment Services Ltd. anexă la Contractul-Cadru pentru Emiterea Cardului AXI pe care l-ați semnat.

0 comentarii