Termeni și condiții ai contractului cadru pentru acordarea unui Card de plată co-branded „Axi Card”

(aplicabili începând cu 30.05.2016, astfel cum au fost modificați la 04.01.2017 și aplicabili începând cu 19.01.2017, astfel cum au fost modificați la 23.07.2018 și astfel cum au fost modificați și aplicabili începând cu 29.08.2019)

 

Acești termeni și condiții generale (“TCG”) ai „iCARD” AD, www.icard.com, o companie cu sediul central și sediul statutar situate în orașul Varna, cod postal 9009, District Mladost, Varna Business Park, reprezentată prin Yavor Petrov – Director executiv, e-mail: office@iCard.com, autorizată și reglementată de către Banca Națională a Bulgariei ca instituție emitentă de monedă electronică, în temeiul Legii privind serviciile și sistemele de plată („LPSPS”) și a Directivei 2015/2366/EC privind serviciile de plată („DPS”), conform Deciziei nr. 74 a Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a Bulgariei din data de 21 iulie 2011, numărul de autorizație 4703-5081/25.07.2011, care permite furnizarea serviciilor de plată specificate în licență și pe teritoriul României, conform Art. 32 din LPSPS, membru cu drepturi depline a MasterCard, VISA și JCB, (denumit în continuare „Emitent” sau „iCARD”), vor guverna termenii și condițiile pentru utilizarea, de către Titularul de Card, a unui Card de plată co-branded Axi Card emis de iCARD, fondurile reprezentând un credit oferit de AXI FINANCE IFN S.A., cod unic de înregistrare 35116319, sediu social situat în Bucuresti bld. Primaverii nr. 19-21, etaj 3, Sector 1, și înregistrată la Registrul Comerțului din România sub numărul J40/12493/2015, reprezentată prin Tsvetan Krastev, în timp ce AXI FINANCE IFN este înregistrată ca Agent al iCARD AD la Registrul filialelor și agenților instituțiilor de plată, conform Art. 19 din “LPSPS”.

1. Definiții

Următoarele definiții sunt utilizate în TCG:

“Emitent” este iCARD, membru cu drepturi depline al organizației de Carduri MasterCard, VISA, și JCB, care emite Carduri și autorizează Operaţiuni de plată efectuate de aceștia.

“Agent” este AXI FINANCE IFN înregistrată ca Agent al iCARD la Registrul filialelor și agenților instituțiilor de plată conform Art. 19 din LPSPS prin care iCARD furnizează utilizatorilor finali instrumentul de plată „Axi Card”.

“Creditor” este AXI FINANCE IFN în capacitatea sa de instituție financiară, a cărei obiect de activitate include acordarea creditelor în numerar, înregistrată în mod corespunzător în Registrul general al instituțiilor financiare nebancare la Banca Națională a României, conform Art. 6 din Regulamentul Nr. 20/13.10.2009 privind Instituțiile financiare nebancare, sub numărul RG-PJR-41-110308, care acordă un credit Titularului de Card, conform unui contract de creditare separat, încheiat între AXI FINANCE IFN și Titularul de Card.

“Titularul de Card” este o persoană fizică, care utilizează Cardul și care:

  • Este identificat în mod corespunzător de către Agent în condițiile legislației în vigoare și a încheiat un contract cadru pentru acordarea unui Card de plată co-branded Axi Card, cu AXI FINANCE IFN care acționează în numele Emitentului, în capacitatea sa de Agent al Emitentului, în conformitate cu LPSPS;
  • A semnat un contract de creditare cu creditorul.

“Organizație de Card” reprezintă MasterCard International („MasterCard”), VISA Europe (VISA), JCB Europe (“JCB”) sau orice altă asociație sau organizație de Carduri, inclusiv o societate-mamă, filială, sau un succesor al oricărora dintre ele, la care Emitentul este membru și este autorizat să emită Carduri și să accepte plăți, inclusiv prin internet sau prin Carduri ale unor astfel de Organizaţii de carduri.

“Rambursare” reprezintă procedura prin care Emitentul transferă suma operațiunii, complet sau parțial, înapoi către instituția de acceptare, în conformitate cu reglementările Organizaţiilor de carduri.

„Litigii” reprezintă orice neînțelegeri, reclamații, litigii, aranjamente și/sau alte dispute de acest gen între Emitent și Titularul de Card, care apar în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice lege aplicabilă.

„Produse și servicii” reprezintă orice produs digital sau real, serviciu, produs, conținut digital, consultanță, opinie, ofertă, propunere, declarație, date sau alte informații afișate, distribuite, cumpărate sau plătită prin serviciu.

“Card de plată co-branded Axi Card” denumit și “Axi Card”, „Co-branded Card” sau „Card” reprezintă un instrument de plată, care poartă logo-ul Emitentului și a organizației de Carduri, având o dată de valabilitate furnizată de Emitent și care îi permite Titularului de Card să depună ordine de plată pentru operațiunile de plată. Cardul este întotdeauna personalizat cu caracteristci personale de protecție, cum este numărul permanent de Card, data de expirare, CVV, CVC sau coduri similare. Cardul este un instrument de plată care oferă acces la contul aferent Cardului prin care Creditul este acordat de către creditor.

“Contul Cardului” reprezintă contul Cardului păstrat de iCARD în sistemul pentru Carduri și conturi de Carduri iCARD, care servește la efectuarea operațiunilor prin Cardurile emise.

“Credit” reprezintă suma determinată de creditor, care este acordată ca credit Titularului de Card, în temeiul contractului de credit încheiat între creditor și Titularul de Card, și care poate fi utilizat prin intermediul Cardului.

“Caracteristici Personalizate” sau “Caracteristici de Securitate” reprezintă orice caracteristică personalizată de securitate a Cardului, date privind Titularul de Card, numărul contului permanent, valabilitate/dată de expirare, cod PIN, cod CVV, cod CVC sau coduri similare, coduri de siguranță și orice alte informații unice și/sau de identificare prin care Emitentul, prin intermediul Agentului, oferă Titularului de Card acces la instrumentul de plată.

“Pagina web a clientului” reprezintă un cont online pe platforma www.axi-card.ro, care este un sistem informațional furnizat de Emitent sau Agent, accesibil Titularului de Card prin intermediul internetului, care îi permite Titularului de Card să efectueze operațiuni fără plată, cum este verificarea istoricului operațiunilor sau configurarea setărilor de securitate.

“Limita Cardului de Credit” reprezintă suma maximă stabilită de către Emitent, în limita căreia pot fi efectuate Operaţiuni de plată cu un Card anume, care va corespunde Cardului furnizat de către creditor Titularului de Card.

“Fonduri disponibile pe Card” sau “Sold” reprezintă limita de credit a Cardului minus suma tuturor operațiunilor de plată efectuate prin acesta și a cheltuielilor cumulate.

“Operațiune de plată” reprezintă operațiunea pentru efectuare unei plăți la un terminal POS, plata online pentru bunuri și servicii, retragerea numerarului de la terminalele ATM sau orice altă operațiune de plată efectuată cu fonduri acordate de creditor prin Creditul furnizat sau printr-un instrument de plată aplicabil Serviciului.

“Operațiuni fără plată” reprezintă operațiunile legate de revizuirea fondurile disponibile pe Card, istoricul operațiunilor, declarații, furnizarea de garanții pentru obligații (daca este cazul) și alte Operaţiuni de plată aplicabile Serviciului.

“Ordin de plată” reprezintă toate instrucțiunile date de Titularul de Card Emitentului, prin care se dispune efectuarea unei operațiuni.

“Serviciu” reprezintă Serviciul supus TCG denumit „Card de plată co-branded Axi Card” care implică emiterea unui instrument de plată – un Card pentru utilizarea fondurilor acordate ca linie de credit și efectuarea operațiunilor de plată cu ajutorul acelui Card.

„Zile lucrătoare” reprezintă zilele săptămânii, în afara zilelor de sâmbătă, duminică și a zilelor cu sărbători legale în Bulgaria și România.

„Identificator unic” este o combinație de cifre, litere sau simboluri raportate de către Agent Titularului de Card, care trebuie prezentate de către Titularul de Card la efectuarea unei Operaţiuni de plată, în scopul de a identifica Titularul de Card la efectuarea operațiunii.

2. Raport juridic.

Termenii și Condițiile Generale reglementează utilizarea Cardului, de către Titularul de Card, prin care acesta utilizează fondurile furnizate de către Creditor sub forma unui Credit, așa cum este prevăzut într-un contract separat încheiat între Titularul de Card și Creditor, care va fi folosit pentru Operaţiuni de plată în conformitate cu specificațiile din TCG.

3. Acceptarea termenilor.

3.1 Prin semnătura sa, Titularul de Card acceptă și are obligația legală să respecte acești TCG.

3.2. Emitentul poate suspenda temporar sau termina permanent Serviciul, fără niciun preaviz, în cazul în care:

3.2.1. Titularul de Card nu are vârsta cerută de lege pentru a intra în relații contractuale sau pentru a utiliza instrumentul de plată.

3.2.2. Titularul de Card este o persoană căreia îi este interzisă furnizarea de servicii, de către legislația în vigoare sau de către normele și reglementările Organizațiilor de Card, a altor organizații sau de către regulile și politica Emitentului.

3.2.3. Titularul de Card nu a fost pe deplin identificat sau verificarea prealabilă pentru identificarea sa nu a fost efectuată în conformitate cu TCG.

3.2.4. Emitentul, la propria sa discreție, determină alte cauze, cum ar fi un risc sau o încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare.

3.3 Emitentul are dreptul să notifice în orice moment Titularul de Card despre incompatibilitatea acestuia de a respecta cerințele Serviciului. Decizia de respingere rămâne doar la latitudinea Emitentului iar Emitentul nu este respunzător pentru nicio compensație.

4. Limba în care Termenii și Condițiile Generale sunt furnizate

4.1. Titularului de Card îi va fi furnizată o copie a acestor TCG în cadrul procedurii de înregistrare pentru acordarea Cardului, iar aceste condiții sunt disponibile și pe pagina web a Serviciului și pe Pagina web a clientului, putând fi accesate de acesta.

4.2. După înregistarea pentru acordarea unui Card, Titularul de Card are dreptul să solicite un contract cadru și TCG, care vor îi vor fi trimise la adresa de e-mail de către Agent, dacă Titularul de Card a bifat această opțiune la înregistrare.

4.3. TCG îi vor fi furnizate Titularului de Card în limba Română.

5. Livrarea Cardului, valabilitate și reînnoire.

5.1. Agentul va livra Cardul personal, doar Titularului de Card, împreună cu un plic separat sigilat, care conține codul PIN al Cardului. La primirea Cardului, Titularul de Card trebuie să prezinte Agentului cartea de identitate pentru a-i fi verificată identitatea. În cazul reemiterii unui Card, livrarea acestuia și numărul vor fi certificate într-o anexă reprezentând un document de livrare și acceptare.

5.2. Titularul de Card trebuie să semneze în câmpul destinat semnăturii de pe spatele Cardului, imediat după primirea acestuia. Cardul este proprietatea Emitentului iar Titularul de Card este singura persoană care are dreptul netransferabil de utilizare. Utilizarea Cardului de către o altă persoană este interzisă.

5.3. Titularul de Card trebuie să furnizeze informații personale actuale, complete și corecte, și să mențină informațiile personale actualizate și corecte în timpul utilizării Cardului. În cazul oricărei modificări a informațiilor furnizate de Titularul de Card, acesta este de acord să notifice imediat Emitentul prin Agent.

5.4. Utilizarea Cardului este posibilă după activare, la fel cum este descris în instrucțiunile de activare prezentate de Agent.

5.5. Fiecare Card este valabil până la sfârșitul lunii indicate pe acesta. Titularul de Card este conștient că după expirarea valabilității Cardului sau după declararea invalidității acestuia de către Emitent, pentru motive legate de furtul, distrugerea sau suspiciunea de fraudă prin instrumentul de plată, Cardul nu va mai putea fi folosit pentru alte Operaţiuni de plată.

5.6. În cazul imposibilității de utilizare a Cardului ca urmare a blocării în cazurile descrise mai sus în acești termeni și condiții, precum și în situația expirării valabilității, pierderii sau furtului Cardului, Titularului de Card îi va fi furnizat un Card nou, după depunerea la Agent a unei cereri, Cardul fiind reemis în mod gratuit.

6. Furnizarea Serviciului de către Emitent.

6.1. Emitentul poate refuza efectuarea unei Operaţiuni de plată, dacă Emitentul are motive obiective de a suspecta o fraudă, încălcarea legii de către Titularul de Card, sau nerespectarea normelor Organizaţiilor de card sau altor Organizații. Efectuarea operațiunilor poate fi amânată sau anulată datorită obligațiilor Emitentului, în conformitate cu legislația aplicabilă pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în cazul în care Emitentul consideră că operațiunea implică o fraudă, activități ilegale sau neacceptate, iar această amânare continuă până la dispariția suspiciunilor sau respectiv până în momentul în care Emitentul și-a îndeplinit corespunzător obligațiile, și nu va fi intenționată. În cazul în care Emitentul refuză efectuarea unei operațiuni, Titularul de Card este notificat, în afara situației în care acest lucru ar fi ilegal sau ar compromite măsurile de securitate rezonabile aplicabile de către Emitent.

6.2. Titularul de Card este informat că dacă Emitentul blochează Cardul, accesul la fondurile sale este împiedicat.

6.3. Emitentul nu va fi răspunzător pentru nicio operațiune de plată anulată datorită fondurilor insuficiente disponibile în contul Cardului. În plus, pentru a evita riscurile, Emitentul poate bloca utilizarea Cardului, până există fonduri suficiente pentru efectuarea de noi operațiuni.

6.4. În cazul în care după o operațiune, care este permisă, Limita Cardului de Credit acordat este depășită sau Soldul contului devine negativă, Emitentul are dreptul de a reține valoarea tranzacției respective, atunci când noi fonduri vor fi disponibile în contul Cardului Titularului de Card.

6.5. Emitentul nu va fi răspunzător pentru eșecul efectuării unei operațiuni din cauza lipsei conexiunii de internet, limitarii funcționalității Cardului, probleme cu softurile sau echipamentul hardware al Emitentului sau Agentului, sau depășirii limitelor stabilite de Emitent, sau pentru orice alt motiv care se află în afara controlului rezonabil al Emitentului.

7. Utilizarea Serviciului de către Titularul de Card.

7.1. Titularul de Card este de acord sa utilizeze Serviciul doar în conformitate cu TCG.

7.2. Operațiuni de plată cu Card de Plată.

7.2.1 Fiecare Card poate fi utilizat pentru operațiuni la ATM, plăți la terminale POS, plăți pe internet (plăți online). Nu se pot transfera sume în contul asociat Cardului cu excepția transferurilor efectuate de creditor în legătură cu Creditul.

7.2.2. Pentru a efectua orice operațiune, Titularul de Card trebuie să semneze personal cu semnătura sa (identică cu cea de pe spatele Cardului) un document (o chitanță de la terminalul POS sau un fluturaș de la imprinter), care conține data operațiunii, și/sau să introducă un cod PIN sau CVV2, cu excepția cazului în care Cardul are funcționalitate de plată fără contact.

7.2.3. Ordinul de plată efectuat de un Card este recepționat de Emitent în formă electronică. Acordul pentru executarea unei Operaţiuni de plată a unui Card este dat înainte de executarea operațiunii de plată. Acest acord este dat prin oricare dintre următoarele moduri:

7.2.3.1. Prin furnizarea Cardului fizic de către Titularul de Card pentru efectuarea unei Operaţiuni de plată specifice și:

- Citirea cipului sau a dungii magnetice a Cardului printr-un ATM sau terminal POS și introducerea codului PIN valabil; sau

- Prin furnizarea Cardului fizic sau prin introducerea Cardului într-un ATM/terminal POS, personal, de către Titularul Cardului, cipul acestuia este citit la efectuarea operațiunilor la ATMe self-service.

7.2.3.2. Prin introducerea și/sau înregistrarea datelor de Card pe internet de către Titularul de Card, cum este codul de 16 numere al Cardului, data de expirare, cod CVV/CVC.

7.2.4. Când acordul pentru efectuarea unei Operaţiuni de plată este dat, Titularul de Card efectuază următoarele acțiuni:

7.2.4.1 Ordin irevocabil către Emitent și acordul pentru efectuarea operațiunii de plată.

7.2.4.2. Titularul de Card este de acord necondiționat și transmite Emitentului ordinul de debitare a contului Cardului cu suma tranzacției, inclusiv toate taxele și comisioanele, conform Tarifelor, care fac parte integrantă din acești TCG.

7.2.5. Titularul de Card trebuie să se identifice cu un act de identitate, în fața angajatului respectiv. Titularul de Card are dreptul să primească o copie a chitanței emise pentru acea operațiune, de la angajatul respectiv de la punctul de vânzare sau de la ATMul prin care efectueaza operațiunea cu Cardul.

7.2.6. Cardul este doar un mijloc care asigură efectuarea plății între Titularul de Card și Comerciant. Emitentul nu este răspunzător în caz de executare eronată sau întârziată a acțiunilor legate de operațiunea Titularului de Card, de către Comerciant sau oricare altă terță parte.

7.2.7. La efectuarea operațiunilor în România sau în străinătate, Titularul de Card va respecta Limita Cardului de Credit, Soldul acestuia și normele și regulamentul instituțiilor financiare din locul în care sunt efectuate operațiunile.

  1. Operațiuni la terminal POS. Plățile cu Cardul se pot efectua la toate terminalele POS sau imprintere care au logo-ul iCARD, VISA sau MasterCard. Comerciantul sau altă persoană are dreptul de a solicita informații suplimentare de la Titularul de Card pentru autorizarea de către Emitent sau de banca Comerciantului.
  2. Operațiuni la ATM.

7.4.1. Titularul Cardului are dreptul de a utiliza fondurile Creditului, utilizând Cardul la ATM și introducând codul PIN, care înlocuiește aplicarea semnăturii de către Titularul de Card, pentru a retrage numerar, a efectua plați sau a efectua alte operațiuni la toate bancomantele care au logo-ul VISA sau MasterCard.

7.4.2. Pentru fiecare operațiune efectuată la un ATM, la cerere prin introducerea textului corespunzător intrucțiunilor de pe ecranul ATMului, va fi emisă imediat o chitanță care certifică operațiunea Titularului de Card la ATM. În cazul în care nu este emisă o chitanță, se va considera că operațiunea a fost efectuată cu succes și Titularul de Card va notifica imediat operatorul ATMului, Emitentul sau Agentul. În aceste situații, Emitentul sau Agentul va acorda asistență Titularului de Card.

7.4.3. În cazul în care Cardul este reținut de un ATM, Titularul de Card va notifica de urgență Agentul, iar Agentul va acționa împreună cu Emitentul pentru returnarea Cardului respectiv sau emiterea unui Card nou.

7.4.4. Titularul de Card poate face oricând o solicitare pentru suspendarea posibilității de efectuare a Operațiunilor cu Cardul la ATM, prin notificarea Agentului.

7.5. Operațiuni pe internet. Pentru plăți pe internet pe pagini web care acceptă plăți cu VISA sau MasterCard, Titularul de Card va introduce numele său, la fel cum apare scris pe Card, numărul Cardului și data de expirare a acestuia. La aceste operațiuni, poate fi solicitată o autorizare suplimentară prin introducerea codului CVV2.

7.6. Efectuarea unei Operaţiuni de plată.

7.6.1. Emitentul va executa ordinele de plată efectuare prin intermediul Cardurilor, în conformitate cu prevederile acestor TCG, Directivei (EC) 2015/2366 privind serviciile de plată și tuturor cerințelor legislației bulgare aplicabile pentru furnizarea serviciilor de plată de Republica Bulgaria.

7.6.2. Operațiunile efectuate într-o altă monedă decât cea a Cardului vor fi transformate la cursul de schimb al VISA/MasterCard din ziua în care tranzacţia a fost înregistrată.

7.6.3. Executarea unei Operaţiuni de Plată este efectuată conform procedurilor și respectând termenii Organizaţiilor de Carduri relevante. Emitentul va efectua operațiunea cel mai târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare de la primirea ordinului de plată. Data valutei fiecărei operațiuni este data autorizării tranzacției și reflectarea ei în sistemul automat al Emitentului.

7.7. Blocarea unui Card.

7.7.1. Emitentul va bloca un Card în următoarele cazuri:

7.7.1.1. Titularul de Card nu respectă TCG.

7.7.1.2. Pierderea, furtul sau distrugerea Cardului.

7.7.1.3. Suspiciunea de utilizare abuzivă și fraudă cu Cardul de către o terță parte.

7.7.1.4. Primirea de către debitor a unei notificări în care se specifică faptul că Titularul de Card nu restituie cu regularitate ratele scadente la Creditul acordat.

7.7.1.5. Uitarea codului PIN de către utilizator și /sau introducerii eronate a PINului de trei ori consecutiv.

7.7.1.6. Expirarea valabilității Cardului.

7.7.2. Titularul Cardului declară că este conștient de obligațiile Emitentului și Agentului în ceea ce privește legislația și măsurile de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului, precum și de obligația acestora de a furniza documentele de identificare ale clienților. Titularul de Card va furniza toate documentele solicitate de Agent sau Emitent, necesare pentru efectuarea unei Operaţiuni de plată anume, în conformitate cu legislația aplicabilă privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv declarații privind originea fondurilor. Emitentul are dreptul de a refuza executarea unei Operaţiuni de plată, în cazul în care documentele necesare efectuării acesteia nu sunt prezentate Agentului, precum și de a bloca un Card cu care s-a efectuat o operațiune care încalcă aceste cerințe.

7.7.3. Emitentul poate, la discreția sa, să limiteze posibilitatea efectuării anumitor tipuri de operațiuni, în general sau pentru anumite țări, sau în unele cazuri pentru a respecta cerințele de risc și cele normative. În aceste cazuri, Emitentul poate, la discreția sa, să impună și limite la sumele pe care Titularul de Card le poate retrage, pentru o anumită perioadă de timp sau pentru întreaga perioadă de utilizare a Serviciului.

7.7.4. Cardul va fi deblocat la efectuarea unei solicitări personale a Titularului de cont către Agent sau Emitent, dacă Emitentul consideră că o astfel de deblocare este adecvată, având în vedere motivul blocării Cardului. Emitentul poate debloca un Card fără o solicitare venită de la Titularul de cont, în cazul în care motivul blocării nu mai există.

7.8. Anularea unei operațiuni neautorizate și ajustarea ordinelor de plată incorecte.

7.8.1. În cazul unei operațiuni neautorizate sau a unui ordin de plată incorect, se vor aplica prevederile Directivei (EC) 2015/2366 privind serviciile de plată. Titularul de Card sau persoana autorizată în mod explicit de către acesta poate depune la Emitent o solicitare pentru anularea unei operațiuni neautorizate, imediat ce Titularul de Card a fost informat despre operațiune, dar nu mai târziu de treisprezece (13) luni de la data debitării. O astfel de perioadă nu eliberează Titularul de Card nici de obligația de a notifica Emitentul de urgență, în caz de pierdere, furt, însușire ilegală sau utilizare neautorizată a datelor de identificare a Cardului, nici de obligația clientului de a întreprinde toate măsurile de prevenire și protecție pentru a reduce riscurile și daunele.

7.8.2. Emitentul va trimite, prin Agent, o notificare scrisă Titularului de Card, la existența unei decizii finale cu privire la contestație, după finalizarea procedurii dinaintea VISA sau MasterCard. Titularul de Card poate fi informat de Agent la fiecare etapă de revizuire a contestației legată de operațiune. Dacă se dovedește că o astfel de contestație nu este justificată, Titularului de Card îi va fi percepută o taxă de către Emitent, pentru contestația dinaintea VISA sau MasterCard, conform Tarifelor.

7.8.3. Dacă Emitentul nu confirmă fără niciun dubiu autenticitatea operațiunii de plată, înregistrarea corectă a acesteia, contabilitatea, și faptul că operațiunea nu este afectată de nicio defecțiune tehnică sau alte erori, suma operațiunii contestate va fi înapoiată imediat în contul de plată a Titularului de Card, iar suma fondurilor existente pe Cardul respectiv va fi majorată cu aceeași valoare.

7.9. Alte reguli cu privire la utilizarea Cardului.

7.9.1. Titularul de Card este de acord să nu acceseze (sau să nu încerce să acceseze) contul prin alte modalități, în afara Cardului furnizat de Emitent.

7.9.2. Titularul de Card este de acord să nu participe în nicio activitate care să interfereze cu Serviciul sau care să suspende Serviciul oferit de iCARD (sau servere și rețele legate de acesta).

7.9.3. Titularul de Card este de acord să nu reproducă, copieze, comercializeze sau revândă Serviciul în nicun scop.

7.9.4. Titularul de Card acceptă că este complet răspunzător (și că Emitentul nu este răspunzător față de Titularul de Card sau alt terț) pentru orice încălcare a obligațiilor sale din TCG și pentru consecințele (inclusiv orice pierdere sau daună pe care o poate suferi Emitentul) unei astfel de încălcări.

7.10. Operațiuni nefinanciare.

7.10.1. Emitentul pune la dispoziția Titularului de cont Operaţiuni de plată, cum ar fi verificarea fondurilor disponibile pe Card, configurarea setărilor de securitate, notificarea operațiunilor efectuate, istoricul tranzacțiilor, etc., care sunt disponibile pe Pagina web a clientului aferentă Serviciului. Emitentul are dreptul de a îmbunătăți, introduce noutăți, consolida nivelul sau modifica serviciile de non-plată, fără a notifica prealabil Titularul Cardului.

7.10.2. Titularul Cardului poate urmări operațiunile sale de plată în istoricul tranzacțiilor de pe pagina personală a Cardului respectiv, actualizat cu regularitate, fără niciun cost, dacă acceptă să nu primească extrasul pe hârtie. În baza unei cereri a Titularului de Card, Emitentul, la alegerea sa, poate furniza prin Agent declarații suplimentare legate de operațiuni, în formă scrisă sau sub altă formă, caz în care, Emitentul este îndreptățit să perceapă o taxă de la Titularul de Card.

7.11. Informații actuale despre operațiuni.

7.11.1. Titularul de Card poate fi informat de tranzacțiile efectuate prin Cardul său, pe internet, pe Pagina web a clientului la adresa www.axi-card.ro sau apelând numărul 031 9033.

7.11.2. Informațiile despre fiecare operațiune a Cardului sunt înregistrate în sistemul informațional al Emitentului. Aceste înregistrări sunt considerate dovezi valide ale operațiunilor reflectate.

7.11.3. Agentul va notifica Titularul de Card de operațiunile efectuate prin Card prin publicarea informațiilor pe Pagina web a clientului la adresa www.axi-card.ro la care Clientul are access prin meniul de logare pe care Clientul trebuie să îl acceseze și / sau prin trimiterea unui SMS la numărul de telefon mobil indicat de Titularul Cardului în Contractul de Credit. Din acel moment, se va considera că Titularul Cardului este notificat în mod corespunzător despre operațiunile de plată efectuate, și termenul pentru contestarea operațiunilor va începe. În cazul în care Titularul de cont nu respectă obligațiile sale și nu anunță modificarea numărului de telefon specificat în contractul cadru, în conformitate cu TCG, se va considera că Titularul de Card este notificat în mod corespunzător despre operațiunile de plată, conform procedurii de notificare a Agentului.

7.11.4. Titularul de Card va păstra mereu un număr de telefon activ specificat în contractul cadru. În cazul schimbării, suspendării sau renunțării la acel număr, Titularul de Card va notifica imediat în scris Agentul, iar în cazul neîndeplinirii acestei obligații, orice daună rezultată din operațiunile efectuate după acel moment, indiferent de valoarea lor, va fi suportată de Titularul de Card.

7.11.5. În cazul refuzului Emitentului de a executa o tranzacție cu Cardul, Agentul va notifica Titularul de Card despre tentativa de tranzacție și de refuzul acesteia, trimițând un SMS la numărul de telefon mobil indicat de Titularul de Card in Contractul de Credit.

8. Caracteristici Personalizate pentru Serviciu, Măsuri de Securitate și Cerințe.

8.1. Titularul de Card este de acord să utilizeze toate Caracteristicile Personalizate asociate Cardului Titularului, doar în conformitate cu TCG. Titularului de Card i se va cere să își amintească Caracteristicile Personalizate și să le păstreze confidențiale întotdeauna. Titularul de Card nu va dezvălui nimănui Caracteristicile Personalizate care îi aparțin. Dacă Titularul de Card suspectează că orice altă persoană a luat la cunoștință Caracteristile Personalizate care îi aparțin, acesta va avea obligația de a raporta acest fapt conform procedurii de mai jos.

8.2. Emitentul va furniza Titularului de Card, prin intermediul Agentului, toate mijloacele necesare pentru păstrarea securității Caracteristicilor Personalizate pentru accesul la Card. Prin intermediul Paginii web a clientului (pagina personală a Titularului de Card sau apelând numărul 031 9033) Titularul de Card va putea controla securitatea și evita accesul neautorizat la contul sau Cardul său. Acest serviciu îi permite Titularului de Card să schimbe codul PIN al cardului său la ATM. Titularul de Card are posibilitatea și obligația să contacteze de urgență și în orice moment centrul de contact al Agentului și să informeze Agentul despre furt, pierdere, delapidare sau acces neautorizat, sau utilizare a Caracteristicilor Personalizate ale Cardului. Din aceste motive, Titularul de Card este pe deplin răspunzător pentru păstrarea confidențială a Caracteristicilor Personalizate ale Cardului, și pentru luarea măsurilor de păstrare, de evitare a pierderii, furtului sau însușirii ilegale a acestor date.

8.3. Titularului de Card îi este interzisă înmânarea Cardului unei terţe părți, chiar dacă Cardul poate fi utilizat doar cu ajutorul unui cod PIN, deoarece în astfel de situații, Cardul poate fi utilizat abuziv și poate fi cauza tranzacțiilor neautorizate pentru care Titularul de Card va fi pe deplin responsabil.

8.4. Titularul de Card este de acord să notifice imediat Agentul, utilizând metodele de contact specificate in TCG, în cazul pierderii, furtului, însușirii ilegale sau utilizării neautorizate a Caracteristicilor Personalizate și/ sau a Cardului și să ia toate măsurile de prevenire și protecție permise de serviciu sau Emitent, pentru a diminua riscul de operațiuni neautorizate și daune. Titularul de cont este de acord să notifice de urgență Agentul, prin aceleași metode, la fiecare încălcare a securității Serviciului de care este conștient. Titularul de Card își poate schimba codul PIN la ATM pe teritoriul țării, dar în situația în care suspectează că alte Carateristici Personalizate au fost de asemenea compromise (PAN, CVC, CVV, data de valabilitate, alte coduri de securitate), Titularul de Card va avea obligația de a lua măsuri pentru blocarea cardului după contactarea Emitentului sau a Agentului, astfel cum este descris mai sus.

8.5. Dacă Titularul de Card consideră că i s-a folosit Cardul într-o manieră neautorizată, Titularul de Card trebuie să contacteze imediat Agentul.

8.6. Emitentul are dreptul de a suspenda utilizarea Caracteristicilor Personalizate, inclusiv blocarea Cardului, în cazul în care există îndoieli rezonabile că securitatea lor a fost compromisă sau că a existat o utilizare neautorizată sau o fraudă.

8.7. Emitentul sau Agentul va notifica în avans Titularul de Card, dacă acest lucru pune în pericol securitatea instrumentului de plată – imediat după întreruperea utilizării Caracteristicilor Personalizate sau a Cardului, precizând motivele pentru această întrerupere, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar compromite măsurile de securitate sau este ilegală în vreun fel. Emitentul va reactiva Caracteristicile Personalizate sau Cardul sau îi va furniza Titularului de Card Caracteristici Personalizate noi, cât de repede posibil, imediat ce motivul întreruperii nu mai există, și cu condiția ca Titularul de Card, dacă este cazul, să renunțe la contestațiile față de Emitent.

9. Confidențialitatea și datele personale ale Titularului de Card.

Emitentul și Agentul vor procesa datelor personale ale Titularului de Card conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor. Informații detaliate despre obiectivele și temeiurile legale pentru procesarea datelor personale, categoriile de destinatari ai datelor personale, perioada de timp pentru care datele personale vor fi stocate, drepturile persoanelor vizate în legătură cu procesarea datelor personale ale acestora în numele Emitentului, precum și informații cu privire la modul în care aceste drepturi pot fi exercitate, datele de contact ale ofițerului responsabil cu protecția datelor și orice altă informație pe care Regulamentul General privind Protecţia Datelor impune să fie furnizată persoanelor vizate, sunt menționate în Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal care este disponibilă www.axi-card.ro.

10. Operațiuni permise și politica de eligibilitate.

10.1. Titularul de Card poate utiliza Serviciul cu bună-credință și în conformitate cu utilizarea Cardului, cum este definit de Organizațiile de Carduri și în conformitate cu acest TCG.

10.2. Este strict interzisă utilizarea Serviciului în orice mod care încalcă Termenii și Condițiile de utilizare sau pentru orice alt scop ilegal, inclusiv dar nelimitându-se la, fraudă, spălare de bani, evaziune fiscală sau alte activități ilegale sau activități care nu sunt eligibile conform normelor Organizaţiilor de Carduri.

10.3. Încălcarea oricărei din aceste reguli poate avea ca rezultat suspendarea imediată a utilizării Serviciului Titularului de Card, blocarea fondurilor de pe Card, dreptul Emitentului de a reține fondurile de pe Card pentru a compensa daunele suferite.

11. Taxe pe serviciu. Taxe de schimb valutar.

11.1. Emitentul va percepe taxe de la Titularul de Card pentru utilizarea Serviciului, la fel cum este stabilit în secțiunea Tarife. Tariful poate fi modificat unilateral de către Emitent, printr-o notificare prealabilă de două luni, trimisă de Agent Titularului de Card pe Pagina web a clientului sau printr-un SMS trimis către numărul de telefon indicat de titular, perioadă în care, dacă Titularul de Card nu este de acord să accepte modificarea, trebuie să notifice Emitentul în mod expres prin Agent, și să întrerupă utilizarea Serviciului. Tariful actualizat va fi publicat pe pagina web a Serviciului.

11.2. În cazul operațiunilor efectuate cu Cardul într-o altă monedă decât cea a Cardului, valoarea este transformată în moneda Cardului prin aplicarea cursului de schimb efectiv, determinat de VISA sau MasterCard, din ziua efectuării operațiunii, stabilit prin sisteme de compensare și decontare cu organizațiile de Carduri, iar Cardul este debitat cu suma transformată în moneda Cardului.

11.3. În cazul în care schimbul valutar este oferit de Emitent la locul de cumpărare, înainte de autorizarea operațiunii de plată, cursul valutar aplicabil operațiunii va fi publicat pe pagina web a Emitentului. Prin comandarea operațiunii, Titularul de Card este de acord cu cursul valutar. În cazul în care schimbul valutar este furnizat la locul de cumpărare de către Comerciant, și nu de către Emitent, Titularul de Card alege să autorizeze operațiunea de plată în baza cursului de schimb și al taxelor de schimb aplicate de Comerciant iar Emitentul nu va fi responsabil pentru cursul de schimb.

11.4. Toate taxele se vor percepe Axi Finance și/sau Titularului de Card, așa cum se menționează în mod expres în secțiunea Tarife, în moneda în care a fost emisa Cardul.

12. Răspundere.

12.1. Emitentul este răspunzător față de Titularul de Card în temeiul acestor TCG și dispozițiilor LPSPS pentru executarea corespunzătoare a tranzacției de plată.

12.2. Emitentul este răspunzător față de Titularul de Card pentru acțiunile Agentului în legătură cu furnizarea serviciilor de plată pentru emiterea Cardului co-branded și va despăgubi Titularul de Card pentru daunele care decurg din astfel de acțiuni, precum și omisiuni ale Agentului.

12.2. Titularul de Card declară că înțelege și este de acord că Emitentul nu este răspunzător față de el în relația Titularului de Card cu debitorul în temeiul contractului de credit.

12.3. Titularul de Card este răspunzător pentru orice pierdere suferită ca urmare a unei operațiuni neautorizate rezultată din pierderea, furtul sau însușirea ilegală a instrumentului de plată, dacă Titularul de Card nu a reușit să asigure securitatea instrumentului de plată, până la suma de 50 EUR.

12.4. Titularul de Card este pe deplin răspunzător față de Emitent pentru orice daună rezultată în legătură cu operațiunile neautorizate și/sau orice daună, indiferent de valoarea pierderii sau a daunei, în cazul în care Titularul de Card a acționat fraudulos sau nu și-a îndeplinit în mod intenționat sau din neglijență gravă oricare dintre obligațiile sale legale sau care decurg din TCG, inclusiv obligația Titularului de Card de a păstra într-un loc sigur Caracteristicile Personalizate ale Cardului, și alte obligații.

12.5. Titularul de Card are dreptul de a primi compensații pentru pierderile suferite de el în legătură cu operațiuni neautorizate sau incorecte, după ce Titularul de Card a notificat Emitentul sau Agentul despre operațiunile neautorizate sau incorecte.Titularul de Card este îndreptățit să beneficieze de o astfel de compensație doar în cazul în care notifică de urgență Emitentul sau Agentul despre operațiunile neautorizate sau incorecte în ziua în care contul Cardului Titularului este debitat. Emitentul, în interval de șapte zile de la primirea solicitării de la Titularul de Card direct sau prin intermediul Agentului, va urmări operațiunea și va informa Titularul de Card despre rezultat. În cazul în care Titularul de Card are dreptul la compensație, Emitentul va restitui valoarea operațiunilor neautorizate, după scăderea taxelor aplicate conform Tarifelor, prin creditarea contului Cardului Titularului de Card.

13. Rezilierea Serviciului.

13.1. Emitentul poate rezilia acest contract cadru printr-o notificare trimisă cu două luni în prealabil, și este autorizat să facă acest lucru conform legii, cu excepția cazului în care este convenită o perioadă mai scurtă în TCG.

13.2. Emitentul are dreptul unilateral de a înceta utilizarea Serviciului, dacă se produce oricare dintre următoarele evenimente:

13.2.1. Eșecul Titularului de Card de a îndeplini obligațiile stipulate în TCG sau cele cerute prin lege, sau normele Organizaţiilor de Carduri sau altor organizații (sau dacă a acționat în vreun fel care să arate în mod evident că nu intenționează sau nu este în măsură să respecte TCG).

13.2.2. Rea credința Titularului de Card, de exemplu, dar nelimitându-se la eșecul de a furniza informațiile solicitate sau furnizarea informațiilor incorecte.

13.2.3. Imposibilitatea de a primi noul Card, în conformitate cu TCG, în termen de două luni de la expirarea Cardului vechi.

13.2.4. Oricărei încălcări a Titularului de Card a contractului de credit încheiat cu Creditorul.

13.2.4. Emitentul este forțat să rezilieze contractul cadru în virtutea legii sau a normelor Organizaţiilor de Carduri sau altor organizații similare, sau prin ordinul unei autorități de reglementare.

13.4. Titularul de Card va fi notificat de către Agent despre încetarea Serviciului din oricare dintre motivele de mai sus, pe Pagina web a clientului și prin trimiterea unui SMS la numărul de telefon al Titularului de Card. Rezilierea poate fi comunicată Titularului de Card prin extrasele de cont lunare, inclusiv prin mijloace electronice, sau poate fi trimisă prin alte mijloace adecvate, în conformitate cu TCG.

14. Modificări ale Termenilor și Condițiilor.

14.1. TCG și Tarifele pot fi modificate unilateral de către Emitent iar Titularul de Card va fi notificat prin Agent, care va publica modificările pe Pagina web a clientului și pe website-ul www.axi-card.ro, prin extrase de cont lunare și prin trimiterea unui SMS la numărul de telefon al Titularului de Card. Dacă Titularul de Card nu formulează o obiecție scrisă față de aceste modificări, în termen de două luni de la primirea acestei notificări se va considera irefutabil că acesta a acceptat modificările. Dacă Titularul de Card nu este de acord cu modificările, acesta are dreptul de a înceta imediat relația printr-o declarație scrisă. În acest caz, Titularul de Card va înapoia Cardul Agentului.

14.2. Titularul de Card poate obține în orice moment versiunea actualizată a acestor TCG și a Tarifelor Emitentului, accesându-le pe site-ul web al Agentului (www.axi-card.ro), precum și pe suport de hârtie, de la orice birou al Agentului.

14.3. Emitentul își rezervă dreptul de a actualiza și revizui politicile sale, în mod regulat, fără o notificare prealabilă, sau a adăuga periodic noi funcționalități, care sunt benefice Titularului de Card, și care pot fi, de asemenea, acceptate de acesta prin utilizarea lor. Aceste revizii pot fi efectuate într-o manieră care rămâne la latitudinea Emitentului, care poate include comunicarea prin e-mail sau publicarea de informații pe pagina web a Emitentului sau Agentului Serviciului.

 

15. Comunicare și notificări.

15.1. Titularul de Card declară că înțelege și este de acord ca toată comunicarea legată de Card să fie efectuată prin Agent.

15.2. Notificările în legătură cu utilizarea Cardului vor fi furnizate Agentului de către Titularul de Card, prin următoarele moduri:

  • Apel telefonic la numărul 031 9033 (fără taxe suplimentare);
  • În scris către sediile Agentului;
  • Prin e-mail la adresa help@axi-card.ro

 

16. Termeni legali generali.

16.1. Orice pretenție sau dispută care rezultă ca urmare a furnizării Serviciului de către Emitent trebuie menționată mai întâi Agentului prin utilizarea metodelor de contact specificate în acești TCG. Titularul de Card trebuie să depună personal o plângere/contestație, în scris, specificând în mod clar motivul plângerii/contestației. Emitentul va încerca soluționarea plângerii/contestației într-o perioadă rezonabilă de timp, cu condiția ca plângerea/contestația să fie formulată clar și depusă corect. Titularul de Card poate trimite orice plângere, nesoluționată de Emitent, către Comisia de conciliere pentru soluționarea litigiilor privind plățile situată în: Piața Slaveykov nr. 4A, etaj 3, 1000 Sofia, Bulgaria, autorizată să furnizeze soluții amiabile litigiilor, asupra cărora ambele părți ar trebui să convină.

16.2. Titularul de Card este de acord că autenticitatea și sau executarea corectă a operațiunilor de către Emitent va fi demonstrată prin documente și declarații pregătite sau produse de sistemul informațional al Emitentului, cum este Pagina web a clientului sau sisteme software utilizate de Emitent, acționând ca o instituție emitentă de monedă electronica autorizată.

16.3. Relația dintre Titularul de Card și Emitent va fi guvernată de legislația din Republica Bulgară. Orice litigii legate de furnizarea Serviciului vor fi soluționate de instațele competente bulgare.

 

TARIFE SI COMISIONANE

datorate de Axi Finance

pentru Axi/Axi Finance/Icard/Marstercard/Card

 

 Titularul de card Axi
Limita de credit0
Comision anual de administrare0
Comision plată la comerciant în România0
Comision plată la comerciant în străinătate0
Plată utilităţi pe site-ul iCard0
Comision retragere numerar la ATM în România0
Comision retragere numerar la ATM în UE7 RON
Comision retragere numerar la ATM în afara UE12 RON
Comision retragere numerar la terminal POS non-iCard în România1%
Comision retragere numerar la terminal POS non-iCard în străinătate1% + 25 RON (min 25 RON
Alte operaţiuni la ATM0
Comision contestare nejustificată tranzacţie75 RON
Comision reemitere PIN in SEE0
Comision reemitere PIN in afara SEE0
Comision interogare sold la ATM in SEE0
Comision interogare sold la ATM in afara SEE0
Comision tranzactie respinsa la ATM in SEE0
Comision tranzactie respinsa la ATM in afara SEE0
Alte servicii 
Comision Emitere Card0
Comision Blocare Card0
Comision Deblocare Card0
Comision notificare prin e-mail0
Comision modificare parametri card0
Comision Extras de Cont0
Rapoarte cont online0
LIMITE TRANZACŢIONARE STANDARDZilnice/ Săptămânale
Retrageri numerar în România şi străinătate2500/7500 RON
Tranzacţii plată la comerciant în România şi străinătate10000/20000 RON
Limite totale de tranzacţionare10000/20000 RON
  

TVA este inclus tarifele de mai sus

Pentru serviciile care nu sunt incluse în tabelul de mai sus se va aplica politica de preturi ale Mastercard