TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

pentru Utilizarea Aplicației Mobile

pentru gestionarea cardului de credit și a împrumutului (creditului)

(actualizate la data de 01.02.2023)

 

Secțiunea 1. Obiect

1.1. Acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare “Termenii și Condițiile Generale”) reglementează relația dintre Axi Finance IFN S.A., CUI 35116319, cu sediul în Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C, etaj 6, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12493/2015, CUI 35116319 – o instituție financiară nebancară înregistrată în Registrul General al BNR sub numărul RG-PJR-41-110308/2016, pe de o parte, și Utilizatorii Aplicației Mobile, pe de altă parte, în legătură cu instalarea și utilizarea Aplicației Mobile și a serviciilor de plată furnizate prin intermediul acesteia.

1.2. Utilizatorul trebuie să citească cu atenție și în integralitate acești Termeni și Condiții Generale înainte de a decide acceptarea acestora și de a continua procesul de înregistrare în Aplicația Mobilă. Dacă Utilizatorul decide că nu este de acord cu dispozițiile acestor Termeni și Condiții Generale, acesta nu trebuie să acceseze, navigheze sau să folosească Aplicația Mobilă și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau alte asemenea din cuprinsul aplicației.

1.3. În plus față de cele menționate în acești Termeni și Condiții Generale, utilizatorii Aplicației Mobile vor avea, de asemenea, obligații rezultând din Contractul de Credit, Contractul-Cadru pentru Emiterea și Furnizarea unui Card de Plată și Termenii și Condițiile Generale atașate Contractului-Cadru respectiv, fiecare astfel cum a fost semnat de utilizatori.

1.4. Utilizarea serviciilor din Aplicația Mobilă va fi guvernată de acești Termeni și Condiții Generale. Prin bifarea câmpului corespunzător la momentul înregistrării inițiale a Cardului, Utilizatorul:

1.4.1.este de acord cu faptul că această declarație electronică reprezintă semnătura sa electronică în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;

1.4.2.este în mod expres de acord cu faptul că semnarea electronică a acestor Termeni și Condiții Generale este pe deplin valabilă și produce aceleași efecte juridice ca atunci când acești Termeni și Condiții Generale ar fi fost semnați pe hârtie cu semnătură olografă;

1.4.3. înțelege și este pe deplin de acord cu conținutul acestor Termeni și Condiții Generale și cu faptul că îi vor reveni obligații în baza acestor Termeni și Condiții Generale;

1.4.4. își asumă toate consecințele care rezultă din utilizarea Aplicației Mobile și din faptul că are obligații în baza acestor Termeni și Condiții Generale.

1.5. Dacă în orice moment după înregistrarea în Aplicația Mobilă, un Utilizator decide că nu mai este de acord cu acești Termeni și Condiții Generale, respectivul Utilizator trebuie să dezinstaleze Aplicația Mobilă. În cazul în care Utilizatorul nu dezinstalează aplicația, respectiv continuă să o utilizeze, acest lucru va însemna că Utilizatorul este de acord cu acești Termeni și Condiții Generale în orice moment de la acceptarea acestora până la dezinstalarea Aplicației Mobile.

1.6.Axi Finance IFN S.A. deține toate drepturile asupra Aplicației Mobile necesare pentru utilizarea corespunzătoare a acesteia. Nicio dispoziție din acești Termeni și Condiții Generale nu va fi considerată ca acordând Utilizatorilor alte drepturi decât dreptul de a utiliza serviciile din Aplicația Mobilă conform condițiilor detaliate în Termenii și Condițiile Generale și în documentele la care se face referire în cuprinsul acestora.

1.7. Axi Finance IFN S.A. depune toate eforturile împotriva utilizării improprii a Aplicației Mobile și a funcționalităților acesteia și va monitoriza modul de folosire a Aplicației Mobile pentru a preveni utilizarea abuzivă a acesteia sau a serviciilor oferite în aplicație.

1.8. Termenii cu majusculă utilizați în cuprinsul prezentului document vor avea înțelesurile atribuite în Secțiunea XI din acești Termeni și Condiții Generale.

1.9. Referirile la clauze și la secțiuni vor fi referiri la clauzele și secțiunile acestor Termeni și Condiții Generale, cu excepția cazului când se menționează altfel în mod expres.

 

Secțiunea II. Instalarea și Înregistrarea Cardului

2.1. Pentru instalarea Aplicației Mobile pe Dispozitivul său Mobil, Utilizatorul trebuie să parcurgă următorii pași:

2.1.1. să descarce Aplicația Mobilă doar din AppStore sau Google Play; Aplicația Mobilă nu poate fi instalată din surse neoficiale întrucât acest fapt îi poate compromite securitatea;

2.1.2. dispozitivul Mobil al Utilizatorului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime: Android versiunea 5.1. sau mai mare, și iOS versiunea 11.0 sau mai mare;

2.1.3. în cazul în care Utilizatorul dorește să utilizeze această funcționalitate pentru a confirma tranzacții de plată și pentru a se autentifica în Aplicația Mobilă cu ajutorul datelor biometrice, Dispozitivul Mobil utilizat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime: Android versiunea 5.1. sau mai mare și prezența opțiunii de recunoaștere a amprentei pentru Android, și iOS versiunea 11.0 sau mai mare și prezența opțiunii de recunoaștere a amprentei sau de recunoaștere facială pentru iOS.

2.1.4. să se conecteze la internet.

2.2. Aplicația Mobilă poate fi folosită doar de Utilizatorii care au un Card, în sensul definițiilor din Secțiunea XI din acești Termeni și Condiții Generale.

2.3. Există două opțiuni pentru autentificarea în Aplicația Mobilă:

2.3.1. Pe baza unui Cod de Securitate de 4 cifre setat de Utilizator;

2.3.2. Pe baza amprentei Utilizatorului al cărui Dispozitiv Mobil suportă Android SAU pe baza amprentei sau a recunoașterii faciale a Utilizatorului al cărui Dispozitiv Mobil suportă iOS.

2.4. În cazul în care Utilizatorul uită Codul de Securitate, acesta nu va putea fi recuperat de Axi Finance IFN S.A. Într-o asemenea situație va fi necesară reinstalarea Aplicației Mobile conform celor menționate în Secțiunea II.

2.5. Pentru utilizarea Aplicației Mobile, respectiv a serviciilor disponibile prin intermediul acesteia, Utilizatorul va trebui să își înregistreze Cardul urmând acești pași:

2.5.1. va introduce numărul Contractului de Credit în baza căruia i-a fost emis Cardul care va fi înregistrat în Aplicația Mobilă;

2.5.2. va introduce codul său numeric personal;

2.5.3. se va familiariza cu acești Termeni și Condiții Generale și își va exprima acordul asupra acestora conform celor menționate la pct. 1.4. de mai sus;

2.5.4. va confirma înregistrarea prin introducerea unei parole unice de patru cifre pe care o va primi pe numărul de telefon indicat în Contractul de Credit în baza căruia i-a fost furnizat Cardul.

2.6. Înregistrarea se finalizează cu succes doar dacă toți pașii descriși la pct. 2.5. vor fi urmați întocmai și în mod corespunzător. Numărul contractului de credit și codul numeric personal introduse trebuie să fie corecte.

2.7. La momentul înregistrării inițiale a Cardului în Aplicația Mobilă, Utilizatorul declară următoarele:

2.7.1. are dreptul, autoritatea și capacitatea deplică pentru accesarea și utilizarea Aplicației Mobile;

2.7.2. este titularul Cardului pe care îl va înregistra în Aplicația Mobilă;

2.7.3. nu va falsifica sau oferi informații incorecte privind identitatea sau intențiile sale în legătură cu niciun aspect legat de Aplicația Mobilă;

2.7.4. pe parcursul utilizării sau în legătură cu utilizarea Aplicației Mobile, nu va încălca niciun drept de proprietate intelectuală a proprietarului aplicației

2.8. Utilizatorul poate înregistra mai mult de un Card în Aplicația Mobilă.

2.9. Aplicația Mobilă poate fi folosită de un Utilizator doar pe unul dintre dispozitivele sale. Dacă Utilizatorul decide să folosească Aplicația Mobilă pe alt dispozitiv, va trebui să reia procesul de instalare (pct. 2.1) și procesul de înregistrare a Cardului (pct. 2.4) pe noul dispozitiv și după finalizarea acestui proces, Utilizatorul nu va mai putea folosi Aplicația Mobilă pe vechiul dispozitiv.

 

Secțiunea III. Funcționalități și Servicii

3.1. Utilizatorul poate efectua următoarele operațiuni în și prin intermediul Aplicației Mobile:

3.1.1. să înregistreze Carduri;

3.1.2. să transfere (transmită) informații privind un Card deja înregistrat în Aplicația Mobilă de pe un dispozitiv al său pe un alt dispozitiv al său (într-o astfel de situație, după transfer, informațiile vor fi disponibile doar pe noul dispozitiv);

3.1.3. să primească notificări privind stausul tranzactiilor inițiate cu Cardul AXI;

3.1.4. să primească informații despre tranzacțiile realizate cu Cardul AXI finalizate/ refuzate/ expirate etc. într-o anumită perioadă;

3.1.5. să vizualizeze informații despre Cardul înregistrat – PAN, data expirării etc.;

3.1.6. să vizualizeze informații despre obligațiile de plată aferente Contractului de Credit încheiat cu Axi Finance IFN S.A. (suma totală datorată, suma minimă datorată, ultima rambursare, ultima utilizare a limitei de credit etc.);

3.1.7. să vizualizeze informațiile necesare pentru rambursarea obligațiilor de plată rezultând din Contractul de Credit încheiat cu Axi Finance IFN S.A. prin transfer bancar (cod IBAN, număr de referință etc.);

3.1.8. să ramburseze obligațiile de plată rezultând din Contractul de Credit încheiat cu Axi Finance IFN S.A. online, prin POS virtual;

3.1.9. să primească informații despre rambursările efectuate în baza Contractului de Credit încheiat cu Axi Finance IFN S.A. într-o anumită perioadă;

3.1.10. să blocheze/ activeze Cardul în caz de pierdere sau furt al acestuia;

3.1.11. să blocheze/ activeze Cardul pentru utilizări la POS, ATM, plăți online;

3.1.12. să acceseze acești Termeni și Condiții;

3.1.13. să acceseze meniul de Întrebări și Răspunsuri;

3.1.14. să schimbe limba de utilizare a Aplicației Mobile (limbile română și engleză fiind disponibile);

3.1.15. buton de tokenizare pentru a adăuga cardul în Google Play și Apple Pay;

3.1.16. să vizualizeze codul de bare necesar rambursării obligațiile de plată rezultând din Contractul de Credit încheiat cu Axi Finance IFN S.A., la terminalele PayPoint şi la multifuncţionalele BCR.

3.2. Informații despre serviciile de plată prestate de Easy Payment Services Ltd. sunt disponibile la următoarea adresă https://axi-card.ro/termenii-si-conditiile-eps unde sunt publicate Termenii și Condițiile Generale atașate Contractului-Cadru pentru Emiterea Cardului. Fiecare Utilizator se va familiariza cu regulile și condițiile pentru confirmarea plăților efectuate pe internet, astfel cum acestea sunt menționate în Termenii și Condițiile Generale atașate Contractului-Cadru pentru Emiterea Cardului, disponibile la linkul anterior menționat.

 

Secțiunea IV. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului. Răspundere

4.1. Utilizatorul va avea dreptul de a utiliza Aplicația Mobilă și funcționalitățile/ serviciile disponibile în cadrul acesteia, conform condițiilor descrise în prezentul document.

4.2. Utilizatorul confirmă că are cunoștință despre faptul că plățile efectuate pe internet sunt asociate unui risc mai mare de fraudă. În acest sens, Easy Payment Services Ltd. a luat măsuri tehnice pentru reducerea riscului de fraudă, inclusiv prin identificarea strictă în astfel de situații. Totuși, implementarea cu succes a respectivelor măsuri tehnice implică următoarele obligații pentru Utilizator:

4.2.1. să nu furnizeze Codul de Securitate unui terț și să împiedice terțele persoane să afle Codul de Securitate; să nu înregistreze Codul de Securitate în însuși Dispozitivul Mobil (pe care este instalată Aplicația Mobilă) sau în altă parte;

4.2.2. să nu permită accesul neautorizat al terțelor persoane la Dispozitivul său Mobil;

4.2.3. în cazul în care Utilizatorul schimbă Dispozitivul Mobil utilizat, va avea obligația de a șterge de pe respectivul dispozitiv, Aplicația Mobilă și Cardurile înregistrate;

4.2.4. în cazul în care Codul de Securitate este accesibil (sau există riscul să devină accesibil) terților sau în cazul furtului Dispozitivului Mobil sau în orice altă situație de natură să permită utilizarea Aplicației Mobile cu Cardul înregistrat în aceasta, de o altă persoană decât Utilizatorul, acesta din urmă va avea obligația de a notifica de îndată Axi Finance IFN S.A.

4.2.5. un Utilizator care încalcă obligațiile menționate în prezenta clauză 4.2 va fi ținut răspunzător și va suporta consecințele respectivelor încălcări.

4.3. Utilizatorul va avea dreptul de a alege să confirme plățile inițiate pe internet (ca parte a identificării stricte) fie prin Codul de Securitate pe care l-a creat, fie prin recunoașterea amprentei/ feței.

4.4. Utilizatorul va avea dreptul să schimbe Codul de Securitate oricând și după setarea cu succes a noului Cod de Securitate, Utilizatorul va putea utiliza doar acest cod pentru a se autentifica în Aplicația Mobilă și pentru a confirma tranzacțiile prin intermediul acesteia.

4.5. Axi Finance IFN S.A. va avea dreptul:

4.5.1. să blocheze accesul Utilizatorului la serviciile din Aplicația Mobilă, dacă respectivul Utilizator nu respectă acești Termeni și Condiții Generale sau legea aplicabilă, sau ca o măsură de protecție a drepturilor Utilizatorului. Dreptul Easy Payment Services Ltd. de a bloca accesul la utilizarea serviciilor de plată nu este afectat de acești Termeni și Condiții Generale;

4.5.2. să schimbe metodele de identificare pentru autentificarea în Aplicația Mobilă.

4.6. Easy Payment Services Ltd. va avea dreptul de a schimba metodele de identificare pentru confirmarea tranzacțiilor inițiate pe Internet.

 

Secțiunea V. Identificare. Informații Personale

5.1. Pentru scopul înregistrării și la momentul utilizării aplicației mobile, Utilizatorul va furniza către Axi Finance IFN S.A. următoarele date cu caracter personal: cod numeric personal, numărul contractului și, în plus, Axi Finance IFN S.A. va colecta și/ sau va prelucra informații cu privire la adresa IP, numărul de telefon, numărul contractului pentru alt produs de credit al Utilizatorului, nume, prenume.

5.2. Datele biometrice ale Utilizatorului aferente amprentei/ recunoașterii faciale nu vor fi prelucrate ăn Aplicația Mobilă și Axi Finance IFN S.A. nu va avea acces la acestea. Acestea vor fi utilizate și stocate pe Dispozitivul Mobil pe care este instalată Aplicația Mobilă.

5.3. Datele cu caracter personal aparținând Utilizatorului vor fi prelucrate și gestionate pentru scopul furnizării serviciilor descrise în acești Termeni și Condiții Generale și pentru scopul prevenirii fraudelor și spălării banilor.

5.4. Perioada de stocare a datelor va fi de 5 ani de la încetarea Contractului-Cadru pentru Emiterea și Furnizarea Cardului de Plată încheiat cu Utilizatorul. Dacă este necesar, perioada de stocare poate fi extinsă la solicitarea justificată a unei autorități competente sau pe baza instrucțiunilor acesteia.

5.5. Toate date gestionate de Aplicația Mobilă vor fi furnizate în mod voluntar de Utilizator pentru scopul înregistrării în și utilizării aplicației.

5.6. Utilizatorul va avea obligația de a se familiariza cu politica privind protecția datelor cu caracter personal care conține informații detaliate și exhaustive despre tipurile de date prelucrate, precum și despre scopurile și temeiurile prelucrării acestora. Această Politică formează parte integrantă a acestor Termeni și Condiții Generale și este disponibilă la www.axi-card.ro/gdpr.

 

Secțiunea VI. Soluționarea disputelor

6.1. Acești Termeni și Condiții Generale și relațiile care decurg din aceștia sunt guvernate de legislația din România.

6.2. Litigiile privind utilizarea Aplicației Mobile vor fi soluționate de instanțele competente din România.

 

Secțiunea VII. Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale. Perioadă de Valabilitate

7.1.  Axi Finance IFN S.A. va avea dreptul de a modifica unilateral acești Termeni și Condiții Generale, fără a notifica în avans Utilizatorul, în cazul în care modificările vizează cerințe tehnice pentru utilizarea Aplicației Mobile, modificarea scopului funcționalităților, publicarea unei noi versiuni.

7.2. În ciuda celor menționate mai sus, modificările privind serviciile de plată prestate de Easy Payment Services Ltd. vor fi făcute conform Termenilor și Condițiilor Generale privind prestarea serviciilor de plată.

7.3. Acești Termeni și Condiții Generale se vor aplica relației dintre Axi Finance IFN S.A. și Utilizator în legătură cu utilizarea Aplicației Mobile de la momentul instalării acesteia pe dispozitivul Utilizatorului și până la:

7.3.1. dezinstalarea Aplicației Mobile; sau

7.3.2. încetarea, din orice motiv, a Contractului-Cadru pentru Emiterea și Furnizarea către Utilizator a Cardului înregistrat în Aplicația Mobilă.

 

Secțiunea VIII. Proprietate Intelectuală

Prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul înregistrării inițiale a Cardului, Utilizatorul declară și acceptă următoarele:

(i)     toată grafica, conținutul și materialele din Aplicația Mobilă sunt proprietatea Easy Payment Services Ltd.;

(ii)  orice software utilizat în legătură cu serviciile oferite în aplicație conține informații confidențiale și formează obiect al dreptului de proprietate și este protejat de legislația privind proprietatea intelectuală și industrială;

(iii)             că nu va reproduce, copia, vinde, distribui, împărtăși public sau exploata în orice alt mod serviciile, informațiile, conținutul și/ sau orice materiale la care Utilizatorul ar putea avea acces ca urmare a utilizării Aplicației Mobile.

 

Secțiunea IX. Forță majoră și caz fortuit

AXI FINANCE IFN S.A. nu va fi răspunzătoare față de Utilizator pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin conform acestor Termeni și Condiții Generale, ca urmare a apariției unui caz de forță majoră/ caz fortuit (astfel cum fiecare dintre acești termeni sunt definiți de Codul Civil Român) și nici pentru operarea/ funcționarea/ conexiunea oricărei rețele mobile sau de internet, locale sau străine, necesare pentru utilizarea Aplicației Mobile.

 

Secțiunea X. Asistență

În cazul apariției unor probleme tehnice legate de Aplicația Mobilă sau existenței unor întrebări/ neclarități privind utilizarea aplicației, Utilizatorii pot solicita asistență prin email la help@axi-card.ro sau prin telefon la 031 90 33.

 

Secțiunea XI. Definiții

“Date Biometrice” - date cu caracter personal care privesc caracteristicile fizice, psihologice sau comportamentale ale unei persoane fizice și pe baza cărora respectiva persoană poate fi identificată sau identitatea sa poate fi confirmată.

“Card” – un card de plată care este un instrument de plată în sensul PSPSA, pus la dispoziția Utilizatorului în baza Contractului de Credit încheiat cu Axi Finance IFN S.A., a Contractului-Cadru pentru Emiterea și Furnizarea Cardului de Plată încheiat cu Easy Payment Services Ltd. și a Termenilor și Condițiilor Generale atașate respectivului contract-cadru, instrumentul de plată fiind înregistrat în mod corespunzător de către Utilizator în Aplicația Mobilă.

“Cod de Securitate”- un cod de patru cifre creat de Utilizator folosit pentru autentificarea în Aplicația Mobilă și pentru autentificarea tranzacțiilor de plată în Aplicația Mobilă.

“Aplicația Mobilă” – un program informatic administrat de Axi Finance IFN S.A. care este destinat instalării pe dispozitive mobile și care permite Utilizatorului să folosească toate funcționalitățile Aplicației Mobile, astfel cum acestea sunt descrise în acești Termeni și Condiții Generale.

“Dispozitiv Mobil” – un dispozitiv mobil deținut de Utilizator, al cărui sistem de operare suportă Aplicația Mobilă.

“Termeni și Condiții Generale” – acești Termeni și Condiții Generale pentru utilizarea Aplicației Mobile.

“Utilizator” – persoana fizică căreia îi este emis un Card conform Contractului de Credit, Contractului-Cadru pentru Emiterea și Furnizarea unui Card de Plată și a Termenilor și Condițiilor Generale atașate contractului- cadru.

“Easy Payment Services Ltd.” – o societate înregistrată conform legislației bulgare, având cod unic de înregistrare 204112059 și o licență de instituție emitentă de monedă electronică în sensul Directivei 2009/110/EC a Parlamentului European și a Consiliului, înregistrată în mod corespunzător în registrul ținut de Banca Națională a Bulgariei conform Deciziei nr. 259/25.10.2018.