Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing de cate AXI Finance IFN S.A.

Prin bifarea casutelor de pe pagina de aplicare pentru cardul AXI va exprimati acordul direct, specific, informat si neechivoc conform GDPR, pentru prelucrarea de catre AXI Finance IFN S.A. a datelor dvs. cu carácter personal furnizate in formularul de aplicare pentru cardul AXI (nume complet, numar de telefon, adresa de email, cod numeric personal) in scopul:

  • contactarii dvs. pentru efectuarea de comunicari comerciale, de marketing si/ sau promovare de catre AXI Finance IFN S.A.,
  • transmiterii de oferte si informari privind produsele si serviciile oferite de AXI Finance IFN S.A. sau campaniile desfasurate de companie;
  • efectuarii de comunicari comerciale sau transmiterii de oferte pentru produsele si serviciile pe care AXI Finance IFN S.A. le ofera sau le presteaza in calitate de agent/ intermediar al altor entitati (exemple: servicii de plata, produse de asigurare).

Contactarea dvs. in scopuri de marketing si realizarea comunicarilor comerciale se va face prin telefon, email, SMS sau alte platforme electronice de comunicare.

Prelucrarea datelor dvs. cu carácter personal in scopuri de marketing se va face de AXI Finance IFN S.A. direct sau prin intermediul partenerilor sai contractuali.

Prezentul acord este dat si reprezinta temei pentru prelucrarea datelor dvs. cu carácter personal in scopurile mentionate anterior, independent de, si indiferent daca, solicitarea dvs. de credit pentru cardul AXI va fi aprobata, respinsa sau daca dvs. veti renunta la solicitare.

AXI Finance IFN S.A. va putea prelucra datelor dvs. cu carácter personal in conditiile descrise mai sus pana la momentul la care va retrageti acordul cu privire la prelucrare. Aveti dreptul de a va retrage acordul pentru prelucrarea datelor dvs. in scop de marketing, in orice moment, prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa sediului nostru sau prin email la adresa help@axi-card.ro sau dpo@axi-card.ro. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.