0% dobanda 90 de zile la cumparaturile online si POS
 

ACUM pana la 6000 Lei cu 0% dobanda 90 de zile la tranzactiile fara numerar

Ce inseamna asta?

Daca aplici pentru un AXI Card in perioada 16.10.2019 - 15.11.2019 si cardul tau va fi activat pana la 15.12.2019 si efectuezi tranzactii online sau la POS in primele 30 de zile, beneficiezi de 90 de zile cu 0% dobanda la toate tranzactiile non-cash.

Retragerile de numerar nu intra in promotie si nu beneficieaza de 0% dobanda.

Ce mai astepti? Cumparaturi simple si rapide oricand ai nevoie si in plus, nu platesti bobanda timp de 90 de zile!

Aplica pentru AXI Card si bucura-te de beneficii.

Regulamentul Campaniei Promotionale “0% dobanda pentru 90 de zile la tranzactiile fara numerar”

desfasurata de Axi Finance IFN S.A.

in perioada 16.10.2019 – 15.11.2019

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul campaniei “0% dobanda pentru 90 de zile la tranzactiile fara numerar” (denumita in continuare “Campania”) este Axi Finance IFN S.A., având sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015, avand CIF 35116319, inregistrata in Registrul General al BNR cu nr. RG-PJR-41-110308 din data de 08.04.2016 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), potrivit celor mentionate mai jos.

II. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

1. Campania se desfasoara in perioada 16.10.2019 – 15.11.2019. 

2. Campania se desfasoara pe teritoriul României.

III. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE

1. La Campanie vor participa clientii Organizatorului (denumiti in continuare “Participantii”) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi (fie pe website-ul www.axi-card.ro fie prin intermediului call center-ului Organizatorului) in perioada 16.10.2019 - 15.11.2019;

• indeplinesc conditiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum de catre Organizator; 

• incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum prin intermediul cardului Axi;

• cardul Axi este activat, conform prevederilor contractului de credit, pana la 15.12.2019;

• realizeaza tranzactii fara numerar (non-cash – i.e. plati la terminale POS/ ATM sau plati online)* cu cardul Axi in primele 30 de zile de la activarea cardului.

* Pentru evitarea oricarui dubiu, tranzactiile cash (cu numerar) efectuate cu cardul Axi (retrageri de numerar de la terminale POS/ ATM) nu fac obiectul Campaniei si nu vor beneficia de dobanda 0%. 

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de credit care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare. 

3. Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

4. Angajatii/ colaboratorii Organizatorului (inclusive cei care asigura functionalitatea platformei de aplicatii on-line si care promoveaza aceasta Campanie), orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.

5. Participarea la Campanie este gratuita.

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

1. In Campanie sunt inscrisi in mod automat si gratuit toti clientii Organizatorului, persoane fizice, care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la punctul 1 din sectiunea III de mai sus.

2. Fiecare Participant va beneficia de 0% dobanda pentru o perioada de 90 de zile pentru tranzactiile non-cash (plati la terminale POS/ ATM sau plati online) efectuate cu cardul Axi in primele 30 de zile de la data activarii cardului. La expirarea perioadei de 90 de zile dobanzile aplicabile sumelor utilizate pentru tranzactii non-cash (plati la terminale POS/ ATM sau plati online) si nerambursate, vor fi calculate si datorate conform prevederilor contractului de credit incheiat intre Participant si Organizator.* 

3. Perioada de 90 de zile cu dobanda 0% va incepe sa curga de la data efectuarii tranzactiei non-cash (plata la terminal POS/ ATM sau plata online), cu conditia ca aceasta sa se efectueze in primele 30 de zile de la activarea cardului Axi.

* Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei, pentru cardul Axi cu o limita de credit de 1.000 RON dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit pentru tranzactii non-cash (plati la terminale POS/ ATM sau plati online) la data activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii. 

Pentru restul perioadei contractuale, pentru cardul Axi cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72%, 0 comisioane si DAE 86,92%, iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, nu in numerar, pe data de 1 a lunii şi o ramburseaza integral pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii. 

4. Pentru orice utilizari ale cardului Axi pentru tranzactii cash (retrageri de numerar de la terminale POS/ ATM) se vor aplica dobanzi conform contractului de credit incheiat intre Participant si Organizator, asemenea tranzactii nefacand obiectul Campaniei.

5. Activarea cardului Axi este conditionata de indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit incheiat intre Participant si Organizator. 

6. Fiecare Participant va fi instiintat cu privire la activarea cardului sau Axi printr-un SMS trimis de Organizator.

V. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

2. Legea aplicabila este legea romana. 

3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii, la urmatoarea adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

VI. INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI 

1. Campania va putea fi intrerupta/ incetata inainte de termen in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil), in cazul unei hotarari a instantei judecatoresti, in cazul unor acte ale autoritatilor publice sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe website-ul Organizatorului (www.axi-card.ro), pe Facebook, prin SMS sau e-mail. In cazul incetarii/ intreruperii Campaniei prin decizie a Organizatorului, informatia va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. 

2. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 1 Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

VII.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara a se limita, la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

2. Datele cu caracter personal ale  Participantilor  sunt  prelucrate  in  vederea  executarii, respectarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta  Organizatorului  prin  acceptarea  conditiilor  prevazute in  prezentul Regulament  de  catre  Participanti,  dupa  cum urmeaza: pentru desemnarea  beneficiarilor  acestei  Campanii, realizarea  de  rapoarte  statistice  cu  privire  la  clienti,  produsele  si  serviciile  Organizatorului  si  pentru transmiterea de informatii privind  Campania  in  derulare. Furnizarea datelor este obligatorie pentru participarea la aceasta Campanie. Refuzul furnizarii acestora poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie.  

3. Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele similare ale Organizatorului se va face doar in baza a consimtamantului prealabil si expres al Participanților. 

4. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@axi-card.ro.

5. Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii Axi Finance si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii.  

7. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la  stergerea datelor (dreptul de „a  fi  uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau  instantelor  competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@axi-card.ro.

VIII. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind in vigoare doar pe durata Campaniei.

2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania, Participantii pot consulta prezentul Regulament:

• la sediul Organizatorului;

• accesand site-ul Organizatorului www.axi-card.ro;

• apeland Call Center-ul la numarul 031.9033 de luni pana vineri intre orele 8:30 -21:00.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament si regulile de participare la Campanie, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestora a fost comunicat Participantilor prin intermediul site-ului www.axi-card.ro, prin SMS, e-mail sau pe Facebook cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4. Participarea la Campania “0% dobanda pentru 90 de zile la tranzactiile fara numerar” implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului 

* Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei, pentru cardul Axi cu o limita de credit de 1.000 RON dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit pentru tranzactii non-cash (plati la terminale POS/ ATM sau plati online) la data activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii.

Pentru restul perioadei contractuale, pentru cardul Axi cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72%, 0 comisioane si DAE 86,92%, iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, nu in numerar, pe data de 1 a lunii şi o ramburseaza integral pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii.