Adu-ti prietenii la AXI si poti castiga!
 

Recomanda prietenilor sau membrilor familiei tale cardul AXI Card si poti castiga.

Daca cei recomandati de tine solicita si activeaza AXI Card, primesti cadou 100 lei pentru fiecare persoana recomandata. Poti face maxim 6 recomandari.

Ce trebuie sa faci:

 1. Recomanda cardul AXI prietenilor si familiei pana la august 31.08.2019!
 2. Persoana recomandata poate aplica rapid si usor* accesand pagina noastra la https://my.axi-card.ro/request 
 3. Atunci cand va fi contactata de reprezentantul Axi Finance pentru completarea cererii de credit, persoana recomandata trebuie sa furnizeze CID-ul tau
 4. La finalul lunii verificam daca persoana recomandata de tine si-a activat cardul Axi si iti viram cei 100 lei pe cardul tau Axi.

In plus, daca persoana recomandata isi activeaza cardul pana la 30 septembrie 2019, va beneficia de 0% dobanda in primele 30 de zile de la activarea cardului.

*Perioada campaniei este intre 1 mai - 31 august 2019. Aplicatia pentru AXI Card trebuie inregistrata pana la 31 august 2019, iar activarea cardului trebuie realizata pana la 30 septembrie 2019

Regulamentul Campaniei Promotionale

“Adu-ti prietenii la Axi”

desfasurata de Axi Finance IFN S.A.

in perioada 01.05.2019 – 31.08.2019

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.         Organizatorul campaniei “Adu-ti prietenii la Axi” (denumita in continuare “Campania”) este Axi Finance IFN S.A., având sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015, avand CIF 35116319, inregistrata in Registrul General al BNR cu nr. RG-PJR-41-110308 din data de 08.04.2016 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2.         Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), potrivit celor mentionate mai jos.

 

II. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

1.         Campania se desfasoara in perioada 01.05.2019 – 31.08.2019.

2.         Campania se desfasoara pe teritoriul României.

III. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE

1.         La Campanie vor participa clientii Organizatorului (“Participantii”) care in perioada de desfasurare a Campaniei, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 •  accepta termenii si conditiile prezentului Regulament;
 •  au derulare un contract de credit (pentru acordarea unui credit de consum utilizat prin intermediul cardului Axi) incheiat cu Organizatorul si nu inregistreaza intarzieri la plata obligatiilor rezultand din acesta sau intarzierile la plata nu depasesc 90 de zile;
 •  si-au exprimat acordul pentru a primi comunicari de marketing din partea Organizatorului;
 • recomanda persoanelor cunoscute (fiecare “Persoana Recomandata”) oferta Organizatorului privind cardul Axi, pe baza codului de client (“CID”) atribuit Participantului in temeiul contractului de credit incheiat cu Organizatorul.

2.         Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

3.         Angajatii/ colaboratorii Organizatorului sau orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie. Participarea la Campanie este gratuita.

4.         Participarea la Campanie este gratuita.

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

1.         Pentru fiecare Persoana Recomandata care indeplineste cumulativ conditiile mentionate mai jos, Participantul va primi din partea Organizatorului un premiu in valoare de 100 RON:

 • Persoana Recomandata nu a inregistrat o solicitare pentru cardul Axi in ultimele 3 luni anterioare datei inceperii Campaniei;
 • recomandarea nu ajunge la Organizator prin canalul de parteneri externi;
 • Persoana Recomandata inregistreaza in sistemul Organizatorului o solicitare pentru acordarea cardului Axi pana la data de 31.08.2019;
 • Persoana Recomandata indeplineste conditiile impuse de dispozitiile legale si de normele interne de creditare ale Organizatorului pentru acordarea cardului Axi; si
 • cardul Axi emis pe numele Persoanei Recomandate este activat pana la data de 30.09.2019.

2.         Participantul va transmite CID-ul sau Persoanei Recomandate, iar Persoana Recomandata va comunica Organizatorului respectivul CID la momentul inregistrarii solicitarii pentru cardul Axi.

3.         Un Participant poate face maxim 6 recomandari, putand primi din partea Organizatorului premii in valoare cumulata de maxim 600 RON. Premiile care vor fi acordate Participantilor sunt scutite de plata impozitului pe venit si a celorlalte contributii sociale/ de sanatate.

4.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile aferente Campaniei in cazul in care exista suspiciuni de frauda.

5.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile pentru cardul Axi care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.

6.         Activarea cardului Axi este conditionata de indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit care se va incheia intre Persoana Recomandata si Organizator.

7.         Fiecare Persoana Recomandata va fi instiintata cu privire la activarea cardului Axi printr-un SMS trimis de Organizator.

8.         Nicio eroare privind datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu va atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

V. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI PLATA PREMIILOR

1.         Organizatorul va analiza Participantii la Campanie care au indeplinit criteriile prevazute la punctul 1 din sectiunea IV de mai sus, urmand sa anunte castigatorii pe website-ul sau www.axi-card.ro.

2.         Plata premiilor aferente Campaniei se va face pana la data de 30.09.2019 in contul atasat cardului Axi detinut de Participantul care a facut recomandarea eligibila.

 

VI. LEGEA APLICABILA. LITIGII

1.         Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

2.         Legea aplicabila este legea romana.

3.         Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii, la urmatoarea adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

VII. INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI

1.         Campania va putea fi intrerupta/ incetata inainte de termen in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil), in cazul unei hotarari judecatoresti sau a unei autoritati publice sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe website-ul Organizatorului (www.axi-card.ro), pe Facebook, prin SMS sau e-mail. In cazul incetarii/ intreruperii Campaniei prin decizie a Organizatorului, informatia va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.         Pentru situatiile avute in vedere la pct. 1 Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti cu privire la plata vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

VIII.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.         Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara a se limita, la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

2.         Datele cu caracter personal ale  Participantilor  sunt  prelucrate  in  vederea  executarii, respectarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in  privinta  Organizatorului  prin  acceptarea  conditiilor  prevazute in  prezentul Regulament  de  catre  Participanti,  dupa  cum urmeaza: pentru desemnarea  beneficiarilor  acestei  Campanii, realizarea  de  rapoarte  statistice  cu  privire  la  clienti,  produsele  si  serviciile  Organizatorului  si  pentru transmiterea de informatii privind  Campania  in  derulare. Furnizarea datelor este obligatorie pentru participarea la aceasta Campanie. Refuzul furnizarii acestora poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

3.         Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele similare ale Organizatorului se va face doar in baza informarii prealabile si a consimtamentului Participanților.

4.         Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@axi-card.ro.

5.         Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6.         Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii Axi Finance si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii.

7.         Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la  stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la  portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii  Nationale  de  Supraveghere a Prelucrarii  Datelor cu  Caracter  Personal si/sau  instantelor  competente, in  masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@axi-card.ro.

IX. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.         Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind in vigoare doar pe durata Campaniei.

2.         Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania, Participantii pot consulta prezentul Regulament:

 • la sediul Organizatorului;
 • accesand site-ul Organizatorului www.axi-card.ro;
 • apeland Call Center-ul la numarul 031.9033 de luni pana vineri intre orele 8:30 -21:00.

3.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament si regulile de participare la Campanie, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost comunicat Participantilor prin intermediul site-ului www.axi-card.ro, SMS, e-mail sau Facebook cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4.         Participarea la Campania “Adu-ti prietenii la Axi” implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 1. Recomanda cardul AXI prietenilor si familiei pana la august 31.08.2019!
 2. Persoana recomandata poate aplica rapid si usor* accesand pagina noastra la https://my.axi-card.ro/request 
 3. Atunci cand va fi contactata de reprezentantul Axi Finance pentru completarea cererii de credit, persoana recomandata trebuie sa furnizeze CID-ul tau
 4. La finalul lunii verificam daca persoana recomandata de tine si-a activat cardul Axi si iti viram cei 100 lei pe cardul tau Axi.