Adu-ti prietenii la AXI si primesti 100 RON/recomandare.
 

Prietenul la nevoie se cunoaste!

Esti client AXI Card?  Recomanda-ne prietenilor tai si bucurati-va impreuna de avantajele AXI Card!

✅ Adu-ti prietenii la AXI si primesti 100 RON/ recomandare! 

✅ Prietenul primeste dobanda 0% in prima luna.

AXI Card: credit de nevoi personale, cu card atasat, fara taxe si fara comisioane! Limita de credit de pana la 3000 RON. Aplici o singura data si ai bani intre salarii sau de cate ori apar cheltuieli neprevazute!

✅AXI Card este un card de credit international sub sigla MasterCard;

✅Poti sa faci cumparaturi in orice magazin sau online, poti plati facturi sau poti retrage numerar de la orice bancomat din Romania, fara sa platesti comision de retragere sau comision pentru plata la comerciant;

✅Dobanda 0,2% pe zi pentru sumele utilizate;

✅Sanse de aprobare si pentru persoanele cu istoric de creditare negativ.

Beneficii AXI Card

✅Fara taxe pentru emitere si administrare card;

✅Fara comision pentru retrageri de numerar de la orice bancomat din Romania;

✅Fara comisioane pentru plata cu cardul la comercianti;

✅Livrare gratuita a cardului de credit la adresa furnizata de tine;

✅SMS gratuit pentru tranzactiile efectuate si sumele datorate;

✅Acces online la profilul personal de client, extras de cont si plati;

✅Servicii non-stop pentru client – asistenta tehnica.

Solicita AXI Card online sau suna la 031 90 33

Regulamentul Campaniei “Adu-ti prietenii la AXI” desfasurata de AXI Finance IFN S.A. in perioada 01.07.2021 – 31.12.2021

IORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul campaniei “Adu-ti prietenii la AXI” (denumita in continuare “Campania”) este AXI Finance IFN S.A., având sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015, avand CIF 35116319, inregistrata in Registrul General al BNR cu nr. RG-PJR-41-110308 din data de 08.04.2016 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2. Participarea la Campanie implica acceptarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

II. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

1. Campania se desfasoara in perioada 01.07 - 31.12.2021 pe teritoriul României.

III. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE

1. La Campanie vor participa clientii existenti ai Organizatorului (“Participantii”) care in perioada de desfasurare a Campaniei, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1.1. accepta termenii si conditiile prezentului Regulament;

1.2. au in derulare un contract de credit (pentru acordarea unui credit de consum utilizabil prin cardul Axi) incheiat cu Organizatorul si nu inregistreaza intarzieri la plata obligatiilor rezultand din acesta sau intarzierile la plata nu depasesc 90 de zile;

1.3. recomanda persoanelor cunoscute (fiecare “Persoana Recomandata”) oferta Organizatorului privind cardul Axi, pe baza codului de client (“CID”) atribuit Participantului in temeiul contractului de credit incheiat cu Organizatorul.

2. Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

3. Angajatii/ colaboratorii Organizatorului sau oricare alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.

4. Participarea la Campanie este gratuita.

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

1.Pentru fiecare Persoana Recomandata care indeplineste cumulativ conditiile mentionate mai jos, Participantul va primi din partea Organizatorului un premiu in valoare de 100 RON:

1.1. Persoana Recomandata nu a inregistrat o solicitare pentru cardul AXII in ultimele 3 luni anterioare datei inceperii Campaniei;

1.2. Recomandarea nu ajunge la Organizator prin canalul de parteneri externi;

1.3. Persoana Recomandata inregistreaza in sistemul Organizatorului o solicitare pentru acordarea cardului AXI pana la data de 31.12.2021;

1.4. Persoana Recomandata indeplineste conditiile impuse de Organizator pentru acordarea cardului AXI si incheie un contract de credit cu Organizatorul;

1.5. Cardul AXI emis pe numele Persoanei Recomandate este activat pana la data de 31.12.2021.

2. Participantul va transmite CID-ul sau Persoanei Recomandate, iar Persoana Recomandata va comunica Organizatorului respectivul CID la momentul inregistrarii solicitarii pentru cardul AXI.

3. Un Participant poate face maxim 6 recomandari, putand primi din partea Organizatorului premii in valoare cumulata de maximum 600 RON. Premiile care vor fi acordate Participantilor sunt scutite de plata impozitului pe venit si a celorlalte contributii sociale/ de sanatate.

4. Fiecare Persoana Recomandata care indeplineste conditiile de la pct. IV. 1., va beneficia de 0% dobanda pentru o perioada de 30 de zile incepand de la data activarii cardului AXI, pentru sumele utilizate din limita de credit acordata prin intermediul cardului AXI. La expirarea perioadei de 30 de zile dobanzile aferente utilizarii cardului AXI vor fi calculate si datorate conform prevederilor contractului de credit incheiat intre Persoana Recomandata si Organizator.*

* Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit in ziua activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii.

Pentru restul perioadei contractuale pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.

5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile aferente Campaniei in cazul in care exista suspiciuni de frauda.

6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile pentru cardul AXI care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.

7. Activarea cardului AXI este conditionata de indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit care se va incheia intre Persoana Recomandata si Organizator.

8. Nicio eroare privind datele furnizate de Participanti sau Persoanele Recomandate nu va atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti/ Persoanele Recomandate a unor date eronate care pot conduce la imposibilitatea acordarii in conditii normale a beneficiilor descrise in prezentul Regulament.

 

V. ACORDAREA PREMIILOR CATRE PARTICIPANTI

1. Plata premiilor aferente Campaniei catre Participantii care indeplinesc criteriile din prezentul Regulament se va face pana la data de 31.01.2022 in contul atasat cardului AXI detinut de Participantul care a facut recomandarea eligibila.

VI. LEGEA APLICABILA. LITIGII

1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

2. Legea aplicabila este legea romana.

3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii, la urmatoarea adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

VII. INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI

1. Campania va putea fi intrerupta/ incetata inainte de termen in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil), in cazul unei hotarari judecatoresti sau a unei autoritati publice sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe website-ul Organizatorului www.axi-card.ro. In cazul incetarii/ intreruperii Campaniei prin decizie a Organizatorului, informatia va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 1 Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti cu privire la plata vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

VIII.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Organizatorul, actionand in calitate de operator, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara a se limita, la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

2. Datele cu caracter personal ale  Participantilor  sunt  prelucrate  in  scopul  executarii, respectarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in  privinta  Organizatorului  prin  acceptarea  conditiilor  prevazute in  prezentul Regulament  de  catre  Participanti,  dupa  cum urmeaza: pentru desemnarea  beneficiarilor  acestei  Campanii, realizarea  de  rapoarte  statistice  cu  privire  la  clienti,  produsele  si  serviciile  Organizatorului si  pentru transmiterea de informatii privind  Campania  in  derulare. 

3. Datele cu caracter personal ale Participantilor prelucrate in scopurile mentionate la pct. 2 sunt: numele, prenumele, numarul si data contractului de credit incheiat cu Organizatorul, adresa de email, numarul de telefon.

4. Datele cu caracter personal ale Participantilor prelucrate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau dezvaluirea datelor este legata de atribuirea premiilor.

5. Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi stocate pe durata Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. 

6. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la  stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la  portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii  Nationale  de  Supraveghere a Prelucrarii  Datelor cu  Caracter  Personal si/sau  instantelor  competente, in  masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@axi-card.ro.

7. La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor ("DPO") care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

8. Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR

9. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

IX. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind in vigoare pe durata Campaniei.

2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania, Participantii pot consulta prezentul Regulament:

  • la sediul Organizatorului; sau
  • accesand site-ul Organizatorului www.axi-card.ro.

3. Orice Participant poate apela numarul 0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Campania.

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si regulile de participare la Campanie, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost comunicat Participantilor prin intermediul site-ului www.axi-card.ro cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

* Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit in ziua activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii.

Pentru restul perioadei contractuale pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.