Castiga o trotineta electrica!
 

Aplici pentru un card de credit AXI si poti castiga o trotineta electrica!

Cum poti castiga premiul AXI? Nimic mai simplu!

Trimite o solicitare pentru un card AXI pe pagina noastra web. Daca soliciti cardul pana la data de 10.12.2019 si cardul se va activa pana la data de 20.12.2019, vei intra in cursa pentru extragerile saptamanale unde poti castiga o trotineta electrica.

Inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi prin intermediul website-ului www.axi-card.ro sau prin call center-ul Axi in perioada 01.10.2019 – 10.12.2019 si castiga un cadou perfect!

Regulament de participare la tombola Ia-ti cardul Axi si castiga o trotineta electrica”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A.

In perioada 01.10.2019 - 10.12.2019

I. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1. Organizatorul tombolei “Ia-ti cardul Axi si castiga o trotineta electrica” (denumita in continuare “Tombola”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2. Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Tombola conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

3. Prin simpla participare la Tombola, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

II. DURATA TOMBOLEI

4. se va desfasura in perioada 01.10.2019 - 10.12.2019, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 26 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 10.12.2019 nu mai confera dreptul  de a participa la Tombola

5. se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III. LOCUL DESFASURARII TOMBOLEI

6. este organizata si se va desfasura pe teritoriul României.

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA TOMBOLA 

7. La tombola va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

              (i) inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi (inclusiv, dar fara a se limita la, prin intermediul website-ului www.axi-card.ro sau prin call center-ul Organizatorului) in perioada 01.10.2019 – 10.12.2019;

              (ii) incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum utilizabil prin cardul Axi;

              (iii) isi activeaza cardul Axi cel mai tarziu pana la data de 20.12.2019; si

              (iv) cardul Axi emis pe numele sau este activ la data tragerii/ tragerilor la sorti pentru Tombola.

              (v) isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile de plata rezultand din contractul de credit incheiat cu Axi Finance.

8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de credit care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.

9. Activarea cardului Axi este conditionata de indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit incheiat intre Participant si Organizator.

10. Fiecare participant trebuie sa fie de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Tombola, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la pct. 30 - 32 de mai jos).

11. Fiecare participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

12. Angajatii organizatorului, angajatii/ colaboratorii Organizatorului care asigura functionalitatea platformei de aplicatii on-line si care promoveaza acest Tombola, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Tombola, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Tombola.  

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL TOMBOLEI

13. Premiile oferite de Organizator sunt 10 trotinete electrice. Valoarea totala a premiilor este de 15.000 RON, iar valoarea individuala a unui premiu este de 1,500 RON.

14. Organizatorul nu este producatorul premiilor oferite in cadrul acestei Tombolei

15. Nu se acorda premii in bani.

16. Fiecare Participant (i.e. persoana fizica care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la pct. 7) este automat si gratuit inscris la Tombola pentru castigarea unuia dintre premiile oferite.

17. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc saptamanal, in fiecare zi de luni, in perioada 21.10.2019 - 23.12.2019 (prima tragere la sorti va avea loc pe data de 21.10.2019, iar ultima tragere la sorti va avea loc pe data de 23.12.2019), desemnandu-se 1 singur castigator pe saptamana. Extragerea castigatorilor se va face folosind platforma https://randomwinners.com. Pe durata desfasurarii Tombolei vor fi trasi la sorti, in total, 10 castigatori.

18. Un Participant poate fi desemnat castigator o singura data pe parcursul Tombolei. Cu toate acestea, un Participant care indeplineste conditiile prevazute la pct. 7 la data unei trageri la sorti, dar nu este desemnat castigator in cadrul acesteia, va avea dreptul de a participa la tragerile la sorti ulterioare sub rezerva indeplinirii conditiile prevazute la pct. 7 la datele respectivelor trageri la sorti.

19. Fiecare Participant desemnat castigator in cadrul Tombolei va fi anuntat pe pagina web a Organizatorului (www.axi-card.ro) si pe pagina acestuia de Facebook, cel mai tarziu a doua zi dupa tragerea la sorti in care a fost desemnat castigator respectivul Participant.

20. Câstigatorii Tombolei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul câstigat, fiind apelati la numarul de telefon furnizat la momentul inregistrarii solicitarii pentru cardul Axi.

21. Premiile vor fi trimise castigatorilor prin curier, la adresa specificata de acestia, iar costurile asociate livrarii premiilor vor fi suportate de Organizator. Castigatorii vor trebui sa furnizeze adresele de livrare a premiilor in momentul in care vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica castigarea acestora. In cazul in care acestia nu specifica o adresa, castigatorii isi vor ridica premiile de la sediul Organizatorului.

22. Organizatorul nu va fi responsabil pentru premiile care nu ajung la destinatie sau care sunt deteriorate din cauza serviciilor deficitare de curierat.

23. In vederea primirii premiului se va face legitimarea castigatorului prin prezentarea cartii de identitate in original, iar predarea coletului se va face personal, doar castigatorului.

24. Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate de Participanti. Orice eroare in datele furnizate de Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.

25. Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

VI. PUBLICITATEA TOMBOLEI

26. Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare la si desfasurare a Tombolei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, pe toata durata Tombolei, la sediul Organizatorului sau pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro.

27. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Tombola si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 26, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

28. Orice Participant poate apela numarul  0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Tombola.

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA TOMBOLA 

29. Acceptarea prezentului Regulament este o conditie obligatorie pentru participarea la Tombola, prin care Participantul declara ca isi furnizeaza in mod voluntar datele personale catre Organizator si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Tombolei.

30. Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate in vederea participarii la Tombola. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Tombola in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

31. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

      a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

      b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

32. Participantii care publica texte obscene/ jignitoare la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Tombola.

33. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Tombola si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

34. In scopul organizarii Tombolei, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumit in continuare “Persoane Vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

35. Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 34 sunt: numele, prenumele, CNP-ul, seria si numarul de pe cartea de identitate, data emiterii si autoritatea emitenta a cartii de identitate, adresa de domiciliu sau adresa pentru livrare a premiilor. Aceste date vor fi colectate doar in cazul Participantilor desemnati castigatori in cadrul Tombolei. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie insa refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Tombola.

36. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole (inclusiv pentru distribuirea premiilor).

37. Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

38. Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana Vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

39. La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

40. Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - https://axi-card.ro/gdpr.

41. Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

IX. FORTA MAJORA

42. In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

43. Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Tombola cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.

44. In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;

  1. ) tentative de fraudare a mecanismului Tombolei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;
  2. ) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

X. INCETAREA TOMBOLEI

45. Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Tombolei in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Tombolei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Tombolei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

46. In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

47. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

48. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in cadrul Tombolei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. Prin participarea la Tombola castigatorii declara ca au luat la cunostinta faptul ca veniturile obtinute din Tombola sunt luate in calcul la stabilirea plafonului anual de 12 salarii minime brute pe tara care determina obligatia depunerii declaratiei unice si platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

49. Prin simpla participare la Tombola, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII

50. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

51. Legea aplicabila este legea romana.

52. Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Tombolei sau in termen de maximum 10 zile de la data incheierii Tombolei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului.

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

TSVETAN PETKOV KRASTEV

Aplica pentru un card de credit AXI in perioada 01.10.2019 – 10.12.2019 si poti castiga o trotineta electrica!

DREPTUL DE A PARTICIPA LA TOMBOLA 

La Tombola va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

  • inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi (inclusiv, dar fara a se limita la, prin intermediul website-ului www.axi-card.ro sau prin call center-ul Organizatorului) in perioada 01.10.2019 – 10.12.2019;
  • incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum utilizabil prin cardul Axi;
  • isi activeaza cardul Axi cel mai tarziu pana la data de 20.12.2019; si
  • cardul Axi emis pe numele sau este activ la data tragerii/ tragerilor la sorti pentru Tombola.