AXI Card - 0% dobanda timp de 30 de zile
 

AXI Card are acum 0% dobanda timp de 30 de zile.

Cum beneficiezi de aceasta promotie?

Aplica pentru un card AXI pe pagina noastra web. Daca aplici pana la data de 15.10.2019 si cardul se va activa pana la data de 15.11.2019, vei beneficia de 30 de zile cu dobanda 0% pentru orice utilizare a cardului tau AXI. Aceste zile promotionale incep din data activarii cardului tau. Nu trebuie sa faci nimic in plus pentru a activa aceasta perioada fara dobanda.

“0% dobanda pentru 30 de zile”

desfasurata de Axi Finance IFN S.A.

in perioada 10.09.2019 – 15.10.2019

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul campaniei “0% dobanda pentru 30 de zile” (denumita in continuare “Campania”) este Axi Finance IFN S.A., având sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015, avand CIF 35116319, inregistrata in Registrul General al BNR cu nr. RG-PJR-41-110308 din data de 08.04.2016 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), potrivit celor mentionate mai jos.

II. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

1. Campania se desfasoara in perioada 10.09.2019 – 15.10.2019. 

2. Campania se desfasoara pe teritoriul României.

III. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE

1. La Campanie vor participa clientii Organizatorului (denumiti in continuare “Participantii”) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi (inclusiv, dar fara a se limita la, prin intermediul website-ului www.axi-card.ro) pana la data de 15 octombrie 2019;

• indeplinesc conditiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum de catre Organizator;

• incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum prin intermediul cardului Axi;

• cardul Axi este activat, conform prevederilor contractului de credit, pana la 15 noiembrie 2019.

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de credit care nu indeplinesc conditiile impuse de dispozitiile legale aplicabile si de normele sale interne de creditare.

3. Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

4. Angajatii/ colaboratorii Organizatorului care asigura functionalitatea platformei de aplicatii on-line si care promoveaza aceasta Campanie, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pâna la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.

5. Participarea la Campanie este gratuita.

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

1. In Campanie sunt inscrisi in mod automat si gratuit toti clientii Organizatorului, persoane fizice, care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la punctul 1 din sectiunea III de mai sus.

2. Fiecare Participant va beneficia de 0% dobanda pentru o perioada de 30 de zile incepand de la data activarii cardului Axi, pentru sumele utilizate din limita de credit acordata prin intermediul cardului Axi. La expirarea perioadei de 30 de zile dobanzile aferente utilizarii cardului Axi vor fi calculate si datorate conform prevederilor contractului de credit incheiat intre Participant si Organizator.* 

* Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit in ziua activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii. 

Pentru restul perioadei contractuale pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.

3. Activarea cardului Axi este conditionata de indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit incheiat intre Participant si Organizator. 

4. Fiecare Participant va fi instiintat cu privire la activarea cardului sau Axi printr-un SMS trimis de Organizator.

V. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

2. Legea aplicabila este legea romana. 

3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii, la urmatoarea adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau in termen de maximum 10 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

VI. INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI 

1. Campania va putea fi intrerupta/ incetata inainte de termen in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil), in cazul unei hotarari a instantei judecatoresti, in cazul unor acte ale autoritatilor publice sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe website-ul Organizatorului (www.axi-card.ro), pe Facebook, prin SMS sau e-mail. In cazul incetarii/ intreruperii Campaniei prin decizie a Organizatorului, informatia va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. 

2. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 1 Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

VII.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara a se limita, la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

2. Datele cu caracter personal ale  Participantilor  sunt  prelucrate  in  vederea  executarii, respectarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea  conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre Participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea  beneficiarilor  acestei  Campanii, realizarea  de  rapoarte  statistice  cu  privire  la  clienti, produsele si serviciile Organizatorului si pentru transmiterea de informatii privind  Campania  in  derulare. Furnizarea datelor este obligatorie pentru participarea la aceasta Campanie. Refuzul furnizarii acestora poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

3. Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele similare ale Organizatorului se va face doar in baza informarii prealabile si a consimtamantului Participanților. 

4. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@axi-card.ro.

5. Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii Axi Finance si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii.  

7. Participantii  la  Campanie  beneficiaza  de  urmatoarele drepturi in contextul  prelucrarii datelor cu caracter personal:  dreptul  la  informare, dreptul de acces la  date, dreptul la rectificare, dreptul la  stergerea datelor (dreptul de „a  fi  uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii  Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau  instantelor  competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@axi-card.ro.

VIII. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind in vigoare doar pe durata Campaniei.

2. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania, Participantii pot consulta prezentul Regulament:

• la sediul Organizatorului;

• accesand site-ul Organizatorului www.axi-card.ro;

• apeland Call Center-ul la numarul 031.9033 de luni pana vineri intre orele 8:30 -21:00.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament si regulile de participare la Campanie, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost comunicat Participantilor prin intermediul site-ului www.axi-card.ro, SMS, e-mail, Facebook cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4. Participarea la Campania “0% dobanda pentru 30 de zile” implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Exemplu reprezentativ: Pe parcursul Campaniei pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 0%, dobanda anuala fixa este 0% (DAE 0%), iar valoarea totala platibila este 1000 RON/ luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit in ziua activarii cardului si ramburseaza integral suma utilizata pe data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii. 

Pentru restul perioadei contractuale pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.