Regulament de participare la campania promotionala “Happy Monday” - 10.10.2022 – 12.12.2022
 

#HappyMonday - primesti de 2 ori banii inapoi

 

Efectueaza o tranzactie in zilele de campanie, in valoare de minim 100 lei si maxim 500 lei, si participi la tombola. Poti castiga de 2 ori banii inapoi!

 

Castigatori 10.10.2022:

  1. Dumitru Ciprian Amuza
  2. Petrus Dumitrascu
  3. Elisabeta Rodica Semen

 

 

Castigatori 14.11.2022:

  1. Lidia Vasar
  2. Ion Radu Costache
  3. Alexandru-Cristian Barabancea

Regulament de participare la campania promotionalaHappy Monday”

(“Regulamentul”)

Desfasurata de AXI FINANCE I.F.N. S.A.

In perioada 10.10.2022 – 12.12.2022

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.      Organizatorul campaniei promotionale “Happy Monday” (denumita in continuare “Campania”) este AXI FINANCE IFN S.A., avand sediul social in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12493/2015 (denumit in continuare “Organizatorul”).

2.      Decizia AXI FINANCE I.F.N. S.A. de a desfasura Campania conform prezentului Regulament este finala si executorie pentru Organizator si reprezentantii sai.

3.      Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

II. DURATA CAMPANIEI

4.      Campania se va desfasura in perioada 10.10.2022 – 12.12.2022, exceptand cazul in care se produce vreo modificare in conformitate cu pct. 31 de mai jos. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament dupa data de 12.12.2022 nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

5.      Campania se va desfasura in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament.

III. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

6.      Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul României.

 

IV. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

7.      La Campanie va participa automat fiecare client (persoana fizica) al Organizatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (individual “Participantul” si colectiv “Participantii”):

(i)     are in derulare un contract de credit pentru cardul AXI incheiat cu Organizatorul;

(ii)  isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile de plata rezultand din contractul de credit incheiat cu Organizatorul;

(iii)                         cardul AXI emis pe numele sau este activ la data tragerii la sorti pentru Campanie; si

(iv)  in zilele de luni indicate la pct. 8 de mai jos utilizeaza cardul AXI emis pe numele sau pentru plata de bunuri si/sau servicii la comercianti (online, prin tranzactii e-commerce pe site-uri, sau offline, in magazine fizice, prin achitarea la POS), cu conditia ca fiecare tranzactie astfel efectuata sa aiba o valoare de minim 100 RON. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor fi considerate eligibile pentru participarea la Campanie retragerile de numerar de la ATM sau tranzactiile creditoare (incasarile) pe cardul AXI.

8.      Zilele de luni desemnate de Organizator ca fiind zile eligibile in care trebuie efectuate tranzactiile cu cardul AXI conform pct. 7 (iv) de mai sus in vederea indeplinirii conditiilor de participare la Campanie sunt urmatoarele: 10 Octombrie 2022, 14 Noiembrie 2022 si 12 Decembrie 2022 (fiecare dintre aceste zile fiind denumita in continuare “Happy Monday”).

9.      Fiecare Participant trebuie sa fie de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca poate fi descalificat din participarea la Campanie, respectiv ca premiul sau poate fi anulat (in cazurile mentionate la pct. 34 - 36 de mai jos).

10.  Fiecare Participant trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul României.

11.  Angajatii Organizatorului, angajatii/ colaboratorii Organizatorului care promoveaza aceasta Campanie, orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta Campanie, precum si sotii, rudele pana la gradul al doilea si membrii familiilor persoanelor anterior mentionate, nu au dreptul sa participe la Campanie.  

12.  Neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate la pct. 7 va avea drept rezultat invalidarea participarii la Campanie.

 

V. PREMII SI MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

13.  In fiecare etapa din cadrul Campaniei, respectiv in maxim 48h dupa fiecare Happy Monday, Organizatorul va desemna, prin tragere la sorti, 3 tranzactii efectuate de 3 Participanti diferiti conform pct. 7 (iv) de mai sus, ca fiind tranzactiile castigatoare in etapa respectiva. In cadrul Campaniei vor fi desemnate castigatoare, in total, 9 tranzactii. Pentru fiecare tragere la sorti se va folosi platforma random.org.

14.  Daca intr-o anumita etapa a Campaniei un Participant efectueaza mai multe tranzactii eligibile pentru participarea la Campanie conform pct. 7(iv) de mai sus, in cadrul tragerii la sorti din respectiva etapa poate fi desemnata castigatoare o singura tranzactie. Daca intr-o tragere la sorti sunt extrase 2 tranzactii efectuate de acelasi Participant, va fi desemnata castigatoare tranzactia cu valoarea mai mare.

15.  Un Participant care efectueaza tranzactii eligibile in fiecare Happy Monday, poate fi declarat castigator in fiecare etapa conform regulii mentionate la pct. 14. Asadar, numarul maxim de sanse de castig pe care le are un Participant intr-o etapa a Campaniei este egal cu numarul de tranzactii de minimum 100 RON efectuate in ziua Happy Monday din etapa respectiva. 

16.  Tranzactiile efectuate intr-o Happy Monday si care sunt eligibile pentru participarea la Campanie conform pct. 7(iv) de mai sus, vor participa exclusiv la tragerea la sorti corespunzatoare etapei respective, dar nu vor fi incluse in tragerile la sorti aferente etapei/ etapelor ulterioare.

17.  Fiecare premiu acordat de Organizator in cadrul acestei Campanii consta in acordarea in contul asociat cardului de credit AXI al Participantului care a efectuat tranzactia castigatoare a unei sume egale cu dublul valorii respectivei tranzactii.

18.  Suma pe care Organizatorul o va credita pe cardul AXI emis pe numele Participantului care efectueaza o tranzactie desemnata castigatoare, va fi de maxim 1000 RON. Cu titlu de exemplu, daca valoarea tranzactiei desemnata castigatoare este de 600 RON, in contul aferent cardului AXI apartinand Participantului care a efectuat tranzactia se vor credita 1000 RON. Valoarea sumei transferate cu titlu de premiu va reduce automat datoria aferenta cardului AXI de la momentul respectiv si, dupa caz, va mari suma disponibila pe card pentru utilizare.

19.  Premiile vor fi transferate pe cardurile AXI ale Participantilor in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti a tranzactiilor desemnate castigatoare.

20.  Nu se vor acorda premii pentru tranzactiile a caror valoare este returnata integral sau partial in contul aferent cardului AXI in termen de 30 de zile de data efectuarii tranzactiei. Nu se vor acorda alte tipuri de beneficii si nici nu se va putea solicita modificarea premiilor.

21.  Campania nu afecteaza obligatia Participantului de a restitui linia de credit utilizata prin intermediul Cardului AXI si nici orice alta obligatie asumata prin contractul de credit pentru cardul AXI.

22.  Fiecare Participant este automat si gratuit inscris la Campanie pentru castigarea unuia dintre premiile oferite. Identificarea Participantilor la Campanie pentru castigarea premiilor se va face pe baza codului de client si a detaliilor aferente tranzactiilor de plata efectuate cu cardul AXI.

23.  In cadrul fiecarei trageri la sorti vor fi extrase si 3 tranzactii-rezerva pentru ipoteza in care Participantii ale caror tranzactii au fost desemnate initial castigatoare nu pot fi contactati sau nu li se poate atribui premiul, din orice motiv.

24.  Tranzactiile-rezerva vor fi desemnate castigatoare in ordinea extragerii – de exemplu, daca, in termenul mentionat la pct. 26 de mai jos, Participantul care a efectuat tranzactia desemnata initial castigatoare nu isi poate revendica premiul, va fi desemnata castigatoare tranzactia care a fost extrasa drept rezerva prima in cadrul respectivei trageri la sorti.

25.  Fiecare Participant care a efectuat o tranzactie desemnata castigatoare in cadrul unei trageri la sorti, va fi anuntat pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei), in termen de maxim 5 zile lucratoare dupa data tragerii la sorti. Prin participarea la Campanie fiecare Participant care efectueaza o tranzactie declarata castigatoare accepta si este in mod expres de acord cu publicarea numelui sau pe pagina de Facebook a Organizatorului si pe website-ul Organizatorului (Sectiunea dedicata Campaniei).

26.  Daca in termen de 3 zile lucratoare de la data unei trageri la sorti un Participant care a efectuat o tranzactie desemnata castigatoare in cadrul respectivei trageri la sorti, nu poate fi contactat sau nu confirma/ nu transmite Organizatorului informatiile/ documentele solicitate pentru confirmarea identitatii sale si atribuirea premiului, respectivul Participant va fi descalificat din Campanie pierzand atat premiul cat si dreptul de a participa la tragerile la sorti ulterioare. Intr-un asemenea caz se va recurge la rezerve.

27.  Câstigatorii Campaniei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru a fi anuntati in legatura cu premiul câstigat si conditiile de atribuire a acestuia, prin e-mail, SMS sau la numarul de telefon de contact furnizat de Participant. Suma acordata cu titlu de premiu va fi evidentiata si in extrasul de cont aferent cardului AXI detinut de Participant.

28.  Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate/ incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.

29.  Organizatorul nu are obligatia de a comunica cu Participantii necastigatori, pentru a-i anunta ca nu au castigat.

 

VI. PUBLICITATEA CAMPANIEI

30.  Regulamentul este elaborat in conformitate cu legislatia din România si are scopul de a informa Participantii cu privire la conditiile de participare si desfasurare a Campaniei. Prezentul Regulament va fi public si disponibil, in mod gratuit, pe toata durata Campaniei, la sediul Organizatorului si pe website-ul Organizatorului - www.axi-card.ro.

31.  Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice si sa completeze termenii si conditiile de participare la Campanie si prezentul Regulament, orice modificari sau completari urmand a fi facute publice conform pct. 30, cu cel putin o zi inainte de intrarea in vigoare a acestora.

32.  Orice Participant poate apela numarul  0319033 (tarif in conformitate cu planul tarifar al abonatului, fara costuri suplimentare) pentru a obtine informatii suplimentare in legatura cu Campania.

 

VII. PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA CAMPANIE 

33.  Acceptarea prezentului Regulament este o conditie obligatorie pentru participarea la Campanie, prin care Participantul declara ca este de acord ca Organizatorul sa prelucreze datele sale cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Campaniei.

34.  Fiecare Participant este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate in vederea participarii la Campanie. Organizatorul are dreptul sa decida excluderea unui Participant de la participarea la Campanie in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor din prezentul Regulament sau in cazul tentativei de a castiga in mod fraudulos un premiu.

35.  In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/ unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)      daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit fapta din cadrul Participantilor;

b)      daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul are dreptul de a bloca cardul, de a retrage premiul ori de a solicita returnarea sumei creditate cu titlu de premiu.

36.  Participantii care publica texte obscene/ jignitoare/ denigratoare/ calomnioase la adresa Organizatorului, pe orice canale de comunicatie, sau care incalca reputatia brandului Organizatorului si standardele etice general acceptate vor pierde dreptul de a participa la Campanie.

37.  Organizatorul nu va acorda nicio despagubire sau vreun alt fel de beneficiu Participantilor care si-au pierdut dreptul de a participa la Campanie si care nu respecta cerintele din prezentul Regulament.

 

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

38.  In scopul organizarii Campaniei, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumit in continuare “Persoane Vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

39.  Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 38 sunt: numele, prenumele, CNP-ul, codul de client, detalii referitoare la tranzactiile efectuate cu cardul AXI, detalii referitoare la cardul AXI detinut de Participant (status, datoria aferenta etc.), adresa de e-mail, numarul de telefon.

40.  Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia publicarii/ anuntarii conform pct. 25 de mai sus a Participantilor care au efectuat tranzactii desemnate castigatoare in cadrul Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

41.  Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

42.  Persoanele Vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoana Vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

43.  La nivelul Organizatorului s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (“DPO”) care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect privind protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Organizatorului din Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1 sau prin email la adresa dpo@axi-card.ro.

44.  Informatii actualizate permanent cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator sunt disponibile permanent pe www.axi-card.ro, sectiunea GDPR - https://axi-card.ro/gdpr

45.  Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul Regulament.

 

IX. FORTA MAJORA

46.  In scopul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, care este mai presus de controlul Organizatorului si a carui aparitie face imposibila indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Regulament.

47.  Daca o situatie de forta majora intârzie in totalitate sau partial respectarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi eliberat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale in perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata sau intarziata din cauza evenimentului de forta majora. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii la Campanie cu privire la existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

48.  In scopul acestui Regulament, cazurile de forta majora sunt considerate urmatoarele:

a) defectiunea sistemului de stocare a datelor si de desemnare a castigatorilor;

b) tentative de fraudare a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace;

c) orice reglementare aparuta dupa intrarea in vigoare a Regulamentului care poate interzice sau modifica termenii acestui Regulament.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa si este folosita doar cu scop exemplificativ.

 

X. INCETAREA CAMPANIEI

49.  Organizatorul are dreptul de a decide incetarea Campaniei  in orice moment, declarând acest fapt in conformitate cu Capitolul VI (Publicitatea Campaniei), in cazul aparitiei unor circumstante mai presus de controlul sau care impiedica desfasurarea in continuare a Campaniei si care nu pot fi remediate de catre Organizator.

50.  In acest caz, Organizatorul nu are nicio obligatie de a plati vreo suma de bani Participantilor sub forma de despagubire sau daune morale/materiale.

 

XI. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

51.  Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

52.  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in cadrul Campaniei, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

XII. LEGEA APLICABILA. LITIGII

53.  Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

54.  Legea aplicabila este legea romana.

55.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Relatii cu Clientii al Organizatorului la adresa: help@axi-card.ro, pe perioada Campaniei sau pana la data de 19.12.2022. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

Prezentul Regulament este aprobat de Directorul General al Organizatorului.

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A.

Bogdan Dobre

Efectueaza o tranzactie in zilele de campanie, in valoare de minim 100 lei si maxim 500 lei, si participi la tombola. Poti castiga de 2 ori banii inapoi!

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un card de credit cu o limita de credit de 1.000 RON, dobanda lunara fixa este 6%, dobanda anuala fixa este 72% (cu DAE 86,92%), iar valoarea totala platibila este 1.060 RON/luna, daca clientul utilizeaza integral limita de credit la un POS din Romania, dar nu in numerar, pe data de 1 a lunii si o ramburseaza integral la data de 5 a lunii urmatoare datei utilizarii; perioada de plata este cuprinsa intre 1-5 a fiecarei luni. Contractul de credit se încheie pentru o perioadă de 5 ani.