Dicționar Financiar

Ce înseamnă Activitate Bancară?

Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea băncilor comerciale, acestea (atât persoanele juridice române, cât și sucursalele unor bănci străine) pot desfășura, în limita autorizației primite de la BNR, următoarele activități: acordarea de credite; contracterea de credite de pe piață interbancară și de la BNR; operațiuni de factoring și scontarea efectelor de comerț inclusiv forfetare; emiterea și gestionarea instrumentelor de plata și de credit; plăti și decontări; leasing financiar.