Dicționar Financiar

Ce este Bancnota?

Formă de exprimare a monedei unei țări, pusă în circulație de banca centrală și care este utilizată în efectuarea de plăti și încasări între agenții economici. Este un mijloc monetar care posedă valori nominale diferite și care este acceptat pentru stingerea tuturor obligațiilor publice și private. Bancnotele au elemente specifice de siguranță, ceea ce le face mai greu de falsificat. Ele poartă semnătura guvernatorului BNR și al casierului central. Atunci când bancnotele nu mai sunt apte și când nu mai corespund scopului pentru care au fost emise, se procedează la scoaterea lor din circulație. În cazul bancnotelor uzate, se procedează la distrugerea lor.