Dicționar Financiar

Ce reprezintă Capacitatea de Plată?
Posibilitatea agentului economic de a putea face față unor obligații pe termen scurt; se determina că raport între activele curente (stocuri, creanțe, numerar) și datoriile curente (datoriile pe termen scurt, mai mic de un an: credite de trezorerie, datorii față de salariați, față de bugetul statului, fără de furnizori, etc).