Dicționar Financiar

Ce reprezintă Depozitul Bancar?
Sume de bani, hărții de valoare, obiecte de valoare depuse spre păstrare și fructificare la o banca și care vor fi restituite la solicitarea depunatorului. Depozitele bănești reprezintă principala sursă de atragere de disponibilități, în vederea plasării ulterioare a acestora de către banca, respectiv pentru acordarea de credite. Depozitele bancare sunt "la vedere" - caz în care sumele pot fi retrase oricând sau "la termen" - caz în care sumele nu pot fi retrase decât la expirarea termenelor pentru care au fost constituite. Pentru depozitele la vedere, băncile plătesc o dobânda mai mică decât pentru cele la termen, în timp ce pentru păstrarea unor obiecte de valoare percep un comision.