Dicționar Financiar

Ce înseamnă Gir?

Este un act prin care posesorul titlului (ex. cambie), numit girant, transferă altei persoane numită giratar printr-o declarație scrisă și subscrisă pe titlu odată cu predarea acesteia, toate drepturile care decurg din titlul astfel redactat și completat. Toate mențiunile privind circulația cambiei prin gir se fac pe verso-ul cambiei. Girul este necondiționat și privește întreagă valoare a cambiei. Giratarul dobândește toate drepturile deținute anterior de girant. Se consideră valabil orice gir care chiar dacă nu are specificat beneficiarul, poartă semnătură girantului - GIR ÎN ALB.

Citește și ...