Dicționar Financiar

Ce este un împrumutător?

Un împrumutător este o persoană fizică sau juridică ce oferă un împrumut unei alte persoane fizice sau juridice. Împrumutul se acordă pe o perioadă de timp stabilită de comun acord, iar în schimbul acestuia se va achita o dobândă.

Acțiunea de împrumut se regăsește foarte des și între persoane fizice și nu tot timpul este achitată la schimb o dobândă. De exemplu, poți să împrumuți unui prieten 100 de lei până peste o săptămână, însă el îți va da tot 100 de lei.

Persoanele fizice sau juridice care vor să se asigure că împrumutul pe care îl acordă va fi restitui la timp, conform înțelegerii, apelează la un notar public unde se va încheia un contract de împrumut. În cadrul acestuia se vor stipula toate detaliile și condițiile împrumutului, inclusiv termenii stabiliți pentru rambursare.

Ce se poate împrumuta

În cadrul unui împrumut pot fi acordate bunuri fizice sau diferite sume de bani. Potrivit Codului Civil, „dobânda se poate stabili în bani ori în alte prestaţii sub orice titlu sau denumire la care împrumutatul se obligă ca echivalent al folosinţei capitalului”. .

În articolul 2.167 din Codul Civil se mai precizează că plata pentru un împrumut poate fi o sumă de bani sau alte bunuri. „Dispoziţiile referitoare la împrumutul cu dobândă sunt aplicabile, în mod corespunzător, ori de câte ori, în temeiul unui contract, se naşte şi o obligaţie de plată, cu termen, a unei sume de bani ori a altor bunuri de gen, în măsura în care nu există reguli particulare privind validitatea şi executarea acelei obligaţii”.

Tipuri de împrumuturi între persoane fizice

  • Împrumut de folosință, cunoscut și sub denumirea de comodat - Acest tip de împrumut presupune darea în folosință a unui bun, fără a se percepe vrea plată la schimb. Singura obligație impusă de împrumutător este ca bunul să fie restituit în condiții optime după expirarea perioade contractuale de folosință.
  • Împrumutul de consumație - Are la bază un contract prin care împrumutătorul acordă o sumă de bani sau bunuri, iar împrumutatul se obligă să restituie aceeași sumă de bani/bunuri. În cazul în care în contract nu se stipulează o dobândă sau costurile împrumutului, acesta va fi acordat cu titlu gratuit.
3rd party

Un împrumutător este o persoană fizică sau juridică ce oferă un împrumut unei alte persoane fizice sau juridice. Împrumutul se acordă pe o perioadă de timp stabilită de comun acord, iar în schimbul acestuia se va achita o dobândă.