Dicționar Financiar

Ce este Dobânda Anuală Efectivă (DAE)?

Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este costul total al unui credit. Deseori, aceasta este folosită pentru compararea ofertelor a două sau mai multor credite.

Dobânda anuală efectivă este calculată sub forma unui procent.

Cum se calculează Dobânda Anuală Efectivă (DAE)

Chiar dacă DAE reprezintă costul total al unui credit, în încercarea de a avea o valoare cât mai mică, unele instituții aleg să nu introducă în calculul acesteia asigurarea de viață, comisioanele de administrare a conturilor curente și nici asigurarea destinată bunurilor imobiliare ce sunt incluse în garanție.

Formula de calcul a dobânzii anuale efective este una complicată la prima vedere.

dae dobanda anuala efectiva axi card

unde:

— X este DAE:

— m este numărul ultimei trageri;

— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,

— Ck este valoarea tragerii k;

— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0,

— m' este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;

— l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;

— Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;

— Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

 

Observaţii:

a) Sumele plătite de ambele părţi la diferite momente nu trebuie să fie egale şi nu trebuie să fie plătite la intervale egale.

b) Data începerii este cea a primei trageri.

c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fracţiuni de an. Un an se consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecţi, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună egală se consideră a avea 30,41666 zile adică 365/12, indiferent dacă este sau nu un an bisect.

d) Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel puţin o zecimală. Dacă a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adăugă unu.

e) Ecuaţia poate fi rescrisă folosind o singură sumă şi conceptul de fluxuri (Ak), care vor fi pozitive sau negative, cu alte cuvinte fie plătite fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate în ani, adică:

 

S fiind balanţa de fluxuri prezentă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalenţei fluxurilor, valoarea va fi zero.

La ce credite se calculează DAE

Dobânda anuală efectivă este calculată în special la creditele bancare și nebancare, însă aceasta poate fi un reper pentru orice tip de finanțare, inclusiv leasing.

Potrivit articolului 5 din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004, fiecare reclamă, anunț publicitar sau ofertă destinată clienților în care se indică o dobândă sau alte cifre referitoare la costul creditului trebuie să menționeze și valoarea dobânzii anuale aferente (DAE).

Costuri incluse în Dobânda Anuală Efectivă (DAE)

●     Dobânda;

●     Comisioane și taxe sau orice alt tip de costuri pe care trebuie să le achite împrumutatul;

●     Costuri pentru servicii aferente contractului de credit (asigurare - dacă aceasta este obligatorie pentru obținerea creditului)

●     Costurile deschiderii și menținerii unui cont;

●     Comision de analiză dosar;

●  

   Comision de administrare credit;

●     Comision de administrare cont curent;

●     Dobânda penalizatoare;

Ce cheltuieli nu sunt incluse în DAE

●     Penalizările aplicate împrumutatului în cazul în care nu respectă condițiile prevăzute în contract;

●     Costurile aplicate transferului de fonduri și costurile de întreținere a contului în care sunt înregistrate plățile. Această prevedere nu se aplică la costurile pentru încasarea acestor rambursări sau plăţi, indiferent dacă plata se face în numerar sau în alt mod;

●     Taxe referitoare la cotizații pentru înscrierea ca membru în asociații sau grupări, care va rezulta din acorduri distincte de contractul de credit;

●     Costurile legate de asigurări sau garanții;