Dicționar Financiar

Ce înseamnă Gaj?

Garanție reală constând în unul sau mai multe bunuri mobile și care servesc la garantarea unei obligații, până la stingerea acesteia. Conform contractului de gaj, încheiat pe baza acordului de voință dintre părți, dacă la scadență debitorul nu își onorează datoriile, atunci creditorul este îndreptățit să declanșeze procedura de executare silită, pentru a-și acoperi creanță. În activitatea de creditare, băncile acordă o importantă deosebită garanțiilor aduse de către debitorul însuși, sau de către giranti (gajuri, ipoteci, depozite colaterale, etc.), pentru că în cazul în care debitorul și girantul nu pot să onoreze obligațiile, banca să poată recupera creanță. Există două tipuri de gajuri: gaj cu deposedare și gaj fără deposedare.