Dicționar Financiar

Ce este un Garant?

Garantul este o persoană sau o instituție care garantează pentru cineva cu veniturile care le încasează. Acesta este folosit în special în acordarea de credite. Pentru că solicitantul creditului nu îndeplinește condițiile pentru acordarea unui credit, acesta poate apela la un garant, care își ia răspunderea să plătească împrumutul în cazul în care cel ce solicită 

creditul nu respectă termenii contractuali.

În lumea bancară termenul de garant este deseori folosit și ca și girant sau fidejusor.

Ce obligații are garantul?

Prin acceptarea de a fi garant, o persoană își asumă obligația de a plăti 80% din gatorie, plus dobânda aferentă, în cazul în care creditul nu este plătit. Mai exact, dacă persoana care solicită creditul decide să nu mai plătească ratele sau pur și simplu intră în imposibilitatea de a le mai plăti, garantul va fi obligat să restituie împrumutul.

  • Garantul trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în contract și să garanteze cu bunurile deținute în prezent și pe care le va deține în viitor;
  • Plata unei dobânzi la rata specificată în contractul de creditare;
  • Plata unor părți din suma datorată.

Condițiile de restituire sunt stipulate într-un contract de fidejusiune încheiat între debitor (persoana care solicită creditul), creditor (bancă) și garant. În cadrul acestuia se vor stipula următoarele:

  • Sumele pe care garantul își ia angajamentul să le achite;
  • Valoarea dobânzii și a dobânzii de penalizare;
  • Taxe și comisioane;
  • Daune - interese.

Aceste obligații intră în vigoare în momentul în care persoana care a solicitat creditul nu poate sau nu dorește să mai plătească ratele.

În cazul în care în contract sunt mai mulți garanți, cel care va achita datoria le poate solicita celorlalți să plătească o parte din suma datorată.

În plus, garantul are dreptul legal să-și recupereze sumele plătite de la persoana care a solicitat creditul.

Riscurile unui garant

Așa cum a putut observa deja, riscurile la care se supune un garant sunt mari. Este foarte important să nu accepți să mergi ca și garant pentru orice persoană îți solicită acest lucru. 

Chiar și cei mai apropiați prieteni vor putea întâmpina probleme care să îi împiedice să-și plătească creditul, iar achitarea acestuia va cădea pe umerii tăi.

În cazul în care refuzi să plătești împrumutul, banca poate să îți pună poprire și să te execute silit pentru a-și recupera datoria.

Când se solicită un garant?

De regulă, în cazul creditelor de nevoi personale sau a împrumuturilor acordate de instituțiile financiare nebancare nu se solicită un garant. Acesta este solicitat doar la creditele care au o valoare mai mare.

Băncile solicită garant la creditele ipotecare, iar aceasta măsură este pentru a se asigura că îți vei achita obligațiile conform contractului.

3rd party

Garantul este o persoană sau o instituție care garantează pentru cineva cu veniturile care le încasează.